inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Διψήφια πτώσης παραγωγής στη βιομηχανία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών το 2014Μειωμένη ήταν κατά το 2014 η παραγωγική δραστηριότητα της ελληνικής βιομηχανίας οικιακών και επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένου του φωτιστικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος παραγωγής οικιακών και επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών το 2014 παρουσίασε πτώση κατά 15,6%, υποχωρώντας σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2010 κατά 42,4%. Αντιθέτως, ο όγκος παραγωγής φωτιστικού εξοπλισμού σημείωσε άνοδο κατά 13,3%, σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2010 κατά 36,0%.

Δεδομένης της βαρύτητας του τομέα των ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, η συνολική παραγωγή του κλάδου ήταν σημαντικά μειωμένη.

Τα συνολικά έσοδα 75 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 363 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 66 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 15% σε ποσοστό. Αύξηση των εσόδων παρουσίασαν οι 27 από τις 75 επιχειρήσεις (36% του συνόλου).

Οι 75 αυτές εταιρείες έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγής οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων, απορροφητήρων, κουζινών, θερμοσιφώνων, πλυντηρίων πιάτων, ηλιακών θερμικών συλλεκτών, θερμαντικών σωμάτων, φωτιστικών ειδών και επιγραφών, καθώς και μικροσυσκευών, σκευών και εξοπλισμού μαγειρικής και μονάδων μαζικής εστίασης. Ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως και με την εισαγωγή και εμπορία ομοειδών προϊόντων, καθώς και με την παραγωγή παρεμφερών ή άλλων προϊόντων. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην παραγωγή των προαναφερθέντων προϊόντων το σύνολο των εσόδων τους.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των επιχειρήσεων, ο κλάδος εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 22% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 27,1 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 7,5% των συνολικών εσόδων του (5,2% το 2012), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων κατά 15% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες (21,5% το 2013, από 19,5% το 2012).

Η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου και η δραστική συμπίεση των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας, καθώς και των ανόργανων δαπανών, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποσβέσεων, επέτρεψαν στον κλάδο να καταγράψει θετικά αποτελέσματα προ φόρων το 2013, έναντι αρνητικών το 2012. Ωστόσο, τα τελικά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, αν και βελτιώθηκαν κατά 7,4 εκατ. ευρώ, ήταν και πάλι αρνητικά (-2,2 εκατ. ευρώ).

Οι εν λόγω 75 εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 519 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 78,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7% σε ποσοστό και κατά 5,6 εκατ. ευρώ σε αξία (83,8 εκατ. ευρώ το 2012).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 27,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε ποσοστό και κατά 4,9 εκατ. ευρώ σε αξία (22,2 εκατ. ευρώ το 2012).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 16,0 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 133% σε ποσοστό και κατά 9,1 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 6,9 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 4,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,6% το 2012, μετά από μείωση των αποσβέσεων κατά 27,6% (-4,2 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων 3,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση 10,7 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές προ φόρων 7,2 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 1,0% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,7% το 2012.

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 77% σε ποσοστό και κατά 7,4 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 9,6 εκατ. ευρώ το 2012).

Τα ίδια κεφάλαια των 75 επιχειρήσεων (240,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) μειώθηκαν κατά 3% (-8,7 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (518,7 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 10% (-59,5 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθε σε 46,4%, από 43,2% το 2012.

Επίσης, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (277,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 15,5% (-50,7 εκατ. ευρώ), με παράλληλη αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (105,8 εκατ. ευρώ) κατά 90% και μείωση των βραχυπρόθεσμων (172,0 εκατ. ευρώ) κατά 37%. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους (319,5 εκατ. ευρώ) εμφανίζεται κατά 86% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Σταθερό παρέμεινε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (199,2 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων αφορά συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις).

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 46 από τις 75 επιχειρήσεις (61,3% του συνόλου, με πωλήσεις 274,7 εκατ. ευρώ και κέρδη 11,9 εκατ. ευρώ), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 29 εταιρείες (38,7% του συνόλου, με πωλήσεις 88,2 εκατ. ευρώ και ζημιές 14,1 εκατ. ευρώ περίπου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 75 επιχειρήσεων:

  • Τριάντα επιχειρήσεις (40,0% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 1,2 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (5,3%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 1,4 εκατ. ευρώ.

  • Είκοσι πέντε επιχειρήσεις (33,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 13,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 3,9 εκατ. ευρώ.

  • Δεκαέξι επιχειρήσεις (21,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 4,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 6,9 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 11,6 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των μεικτών κερδών ήταν 38 (50,7% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 50 (66,7% του συνόλου).

Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 43 (53,7% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 46 (61,3% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 49 (65,3% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 52 (69,3% του συνόλου).

Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 47 από τις 75 εταιρείες (62,7% του συνόλου).

Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 43 από τις 75 εταιρείες (57,3% του συνόλου).

Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, παρουσιάζουν 42 επιχειρήσεις (46%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 32 (44%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι 35 από τις 75 επιχειρήσεις (46,7%). Επίσης, οι περισσότερες εταιρείες (40, δηλαδή το 53,3% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση, οριακά έστω.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 75 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 5,2%, από 3,8% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 18.3.2015
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΪΒΑΖΗ Ν. - DIMENSION Ε.Π.Ε. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 329 -9 564 -27 -49
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ 6.718 -6 3.607 84 -32
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 11.583 0 6.960 276 62
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β. Γ. Α.Ε. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1.711 1 209 149 85
ΑΣΙΚΗΣ Ε. Α.Ε. ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ - ΜΙΚΡΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 418 -18 110 -61 -67
ΒΕΝΜΑΝ ΤΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 276 0 0 -162 -162
ΒΙΟΛΑΜ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.588 -6 273 10 -57
ΓΑΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 9.080 -7 3.619 335 105
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ 7.514 3 874 168 14
ΔΗΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5.407 3 7.564 1.042 538
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Π.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 341 -9 18 -10 -10
ΕΒΗΛ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 3.669 0 3.317 194 58
ΕΛΒΙΟΜΕΞ Ε.Π.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.198 36 1.306 144 19
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 3.216 16 931 345 85
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.597 -4 554 112 -27
ΖΑΜΠΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΕ 625 -1 315 5 3
ΗΛΕΚΤΡΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.931 -3 2.331 203 127
ΗΛΙΟΑΚΜΗ A.E. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 13.094 6 6.479 1.027 531
ΗΛΙΟΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΙΡΑΠ - ΒΙΚΤΟΡΥ Ε.Π.Ε. 472 11 304 6 3
ΚΑΖΑΝΑΣ Π. Κ. Α.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 1.659 -2 404 52 44
ΚΑΡΑΝΤ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 7.503 -5 4.114 496 -73
ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ Ε. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 2.321 -2 111 -4 -7
ΚΙΚΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ - CALPAK Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 4.813 -1 3.283 128 -140
ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 10.897 -10 9.967 -59 -389
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ Ε. & Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ 2.751 -5 285 -144 -434
ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ Α.Ε. 9.110 5 7.642 615 39
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 3.462 0 432 117 5
ΛΑΤΟ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.506 -2 1.799 104 48
ΛΩΛΟΣ Σ. Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 533 -5 158 -11 -31
ΜΑΒΗΛΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 7.538 2 4.507 278 -94
ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.722 -13 4.472 -344 -521
ΜΑΥΡΟΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΙΠΛΑ 265 -1 113 -3 -4
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2.286 -9 578 -29 -116
ΜΠΡΑΪΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. 21.817 -2 11.646 772 65
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 872 -15 668 -13 -26
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ Ι. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.505 16 2.298 701 58
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 2.208 -21 3.344 234 27
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.308 84 1.945 -56 -339
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 12.183 -8 7.104 -157 -927
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.147 1 947 89 36
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ELITH A.B.E.E. ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1.075 1 812 23 1
ΣΙΜΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 490 -1 98 19 10
ΣΟΛΕ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.053 -24 2.210 -496 -650
ΤΕΧΝΟΦΩΤ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.132 98 872 371 268
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Ν. Π. & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 8.576 11 4.344 1.584 979
ΤΣΟΝΓΚΡΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 2.522 -12 1.337 326 31
ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - DEDALOSIGNS Ε.Π.Ε. 82 39 95 8 2
ΨΑΡΡΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 891 -1 38 16 12
ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6.207 -5 2.297 101 -3
ALFA FRIGOR A.E. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ 3.668 19 3.373 752 437
ALUMINOX A.B.E.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 10.805 35 2.291 379 -305
AMERICAN MOTORS ΠΙΛΑΛΗΣ Χ. Α.Β.Ε. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ 3.635 16 1.800 432 340
BARTEC A.B.E.E. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 1.360 -48 4.078 325 217
BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ A.Ε. 81.271 -14 154.048 7.881 5.539
COSMOSOLAR Ε.Π.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 5.831 -3 7.302 197 -44
CRYSTAL AUDIO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ 2.200 -20 2.128 110 -12
ELCO - ΒΑΓΙΩΝΗΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 16.353 -6 6.546 -170 -1.038
FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ A.B.E.E. 132.045 -25 21.925 4.876 -6.282
FROSTEEL Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ 325 -10 14 1 0
G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 6.299 -11 4.325 679 333
GARBY ΑΝΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 740 -11 735 31 0
GINOX Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ 5.842 2 3.773 456 199
HERONIA LIGHTING Ε.Π.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 319 16 247 40 23
HOWAT - ΓΙΑΛΙΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 2.626 -46 158 -1.905 -2.314
LIDO Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 2.468 6 1.205 211 127
MG - EQUIPMENTS Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2.251 1 246 12 -48
OLYMPIA ELECTRONICS ΛΑΚΑΣΑΣ Ν. - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. 14.222 4 12.799 2.088 798
P.M. SYNTHESIS A.B.E.E. ΥΛΙΚΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3.556 2 1.020 171 6
POLICOS ΨΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ A.E. 4.076 -1 393 93 6
PRIME LASER TECHNOLOGY A.B.E.E. ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.061 -8 2.831 659 353
REAL FROST Α.Ε. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 893 8 98 50 16
SAMMLER Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 1.995 -9 3.824 53 3
SELVEC Ε.Π.Ε. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 266 -24 714 -46 -66
SOL ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. 2.283 2 2.420 265 90
SOLARNET A.E. ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 3.218 2 1.163 279 76
VENMAN Α.B.E.Ε. ΕΙΔΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5.160 -14 6.244 485 118
www.inr.gr,  18 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS