inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Σταθερότητα στη βιομηχανία φύλλων καπνού το 2014Σταθερότητα εκτιμάται ότι παρουσίασε κατά το 2014 η ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας καπνού και παραγωγής φύλλων καπνού, που προμηθεύει με τα προϊόντα της τις διεθνείς και εγχώριες εταιρείες παραγωγής τσιγάρων.

Ο όγκος παραγωγής δεν φαίνεται να είχε αξιοσημείωτη μεταβολή, ενώ οι τιμές παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές. Οφέλη εκτιμάται ότι υπήρξαν από τη μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Αυτές ήταν οι τάσεις σύμφωνα και με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου, η οποία έκλεισε οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου 2014.

Τα συνολικά έσοδα εννέα εταιρειών μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, είχαν ανέλθει το 2013 σε 246,8 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 25,9 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 12% σε ποσοστό.

Οι εν λόγω εταιρείες έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την επεξεργασία καπνού και την παραγωγή φύλλων καπνού. Ωστόσο, δεν προέρχεται από αυτή τη δραστηριότητα το σύνολο των εσόδων τους. Ορισμένες επιχειρήσεις ασχολούνται, συγχρόνως, με την εμπορία άλλων ειδών, άσχετων προς τη βασική δραστηριότητά τους.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των εταιρειών, ο κλάδος εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, αυξημένα κατά 28% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 52,0 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 21,1% των εσόδων του (18,4% το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων κατά 12% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά μία περίπου εκατοστιαία μονάδα (24,3% το 2013, από 23,4% το 2012).

Επίσης, βελτίωσε θεαματικά τα προ φόρων κέρδη του (22,6 εκατ. ευρώ), καθώς και τα τελικά κέρδη του μετά την πρόβλεψη για φόρους (4,4 εκατ. ευρώ).

Οι βελτιώσεις αυτές αντανακλούν, κατά βάση, τη σημαντική βελτίωση των επιδόσεων της μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου.

Οι εννέα αυτές εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 660 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 60,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% (+8,3 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 52,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28% (+11,4 εκατ. ευρώ), καθώς συμπιέστηκαν δραστικά οι δαπάνες εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας.

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 46,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34% σε ποσοστό και κατά 11,8 εκατ. ευρώ σε αξία (34,8 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσα προς το 18,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 15,8% το 2012, μετά από μείωση των αποσβέσεων κατά 7% (-0,4 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων 22,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 3,9 φορές και κατά 18,0 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 4,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2012) και είναι ίσα προς το 9,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,1% το 2012.

  • Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 7,1 εκατ. ευρώ (ζημιές 2,7 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,2% το 2012, μετά από υπερδιπλασιασμό της φορολογικής επιβάρυνσης (18,2 εκατ. ευρώ από 7,3 εκατ. ευρώ), λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας και διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.

Τα ίδια κεφάλαια των εννέα επιχειρήσεων (207,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) μειώθηκαν οριακά. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (661,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 2% (-11,5 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 31,4%, από 30,9% το 2012.

Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (453,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 2,5% (-11,4 εκατ. ευρώ), με παράλληλη αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (305,3 εκατ. ευρώ) κατά 32%, που ενισχύει την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα και βελτιώνει τους δείκτες της ρευστότητάς του.

Μείωση κατά 1% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (150,5 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές).

Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, αύξησή τους παρουσίασαν μόνο οι τρεις από τις εννέα εταιρείες (33,3% του συνόλου).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι τέσσερις από τις εννέα επιχειρήσεις (44,4% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πέντε εταιρείες (55,6% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των τεσσάρων κερδοφόρων (πωλήσεις 168,8 εκατ. ευρώ) ήταν 7,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές τελικές ζημιές των πέντε ζημιογόνων (πωλήσεις 78,0 εκατ. ευρώ) ήταν 3,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των εννέα επιχειρήσεων:

  • Τρεις επιχειρήσεις (33,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,5 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (11,1%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012, με κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 ζημιές άνω του 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες άνω του 0,4 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (44,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,0 εκατ. ευρώ περίπου το 2012, αυξημένες κατά 2,2 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (11,1%) η οποία ήταν ζημιογόνος το 2012, με ζημιές 4,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 5,7 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 10,3 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών είναι δύο (22,2% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο είναι τρεις (33,3% του συνόλου).

Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν τέσσερις (44,4% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA είναι πέντε (55,6% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT είναι επίσης πέντε (55,6% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT είναι πάλι πέντε (55,6% του συνόλου).

Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι πέντε από τις εννέα εταιρείες (55,6% του συνόλου).

Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν επίσης οι τέσσερις από τις εννέα εταιρείες (44,4% του συνόλου).

Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν τέσσερις επιχειρήσεις (44,4%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πέντε (55,6%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι τέσσερις από τις εννέα επιχειρήσεις (44,4%).

Επίσης, πέντε εταιρείες, δηλαδή το 55,6% του συνόλου, εμφανίζουν βελτιωμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση, έστω οριακά,.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των εννέα εταιρειών επεξεργασίας καπνού και παραγωγής καπνών σε φύλλα στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε 7,9%, από 6,0% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 17.3.2015
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 6.247 -12 315 -27 -240
ΓΛΕΟΥΔΗΣ Ν. ΚΑΒΕΞ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε. 34.038 -6 23.928 3.199 1.651
ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΩΝ Α.Ε. 1.724 1 81 -30 -89
ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 479.808 -2 141.178 44.507 5.728
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Μ. ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε. 428 12 20 60 37
ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΩΝ 57.252 13 48.552 3.682 -828
ΝΑΞΙΑΔΗΣ Ζ. ΚΑΠΝΑ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ Α.Ε. 9.124 3 874 -410 -247
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. Δ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 15.648 -13 3.712 59 418
ΣΕΚΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 56.954 -2 28.157 979 -2.028
www.inr.gr,  17 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS