inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξήθηκαν κατά 47% τα έσοδα της εταιρείας βάμβακος Παγγαία τη χρήση 2016-2017Εκτόξευση πωλήσεων, αλλά οριακά θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων για ακόμη μία χρονιά, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2016-30.6.2017 η εταιρεία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος Παγγαία.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει στην εκμετάλλευσή της εκκοκκιστήριο βάμβακος στον Υψηλάντη Αλιάρτου Βοιωτίας. Επίσης, διαθέτει τέσσερα υποκαταστήματα βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα στους Σοφάδες και την Πασχαλίτσα Σοφάδων Καρδίτσας, στα Βασιλικά Βοιωτίας και στον Μαραθιά Λιβαδειάς Βοιωτίας.

Αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες στην αγορά των αγροτικών προϊόντων και του εκκοκκισμένου βάμβακος. Διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στη διεθνή αγορά.

Συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιούλιο του 2011 και ολοκλήρωσε την πρώτη οικονομική χρήση της τα μέσα του 2013, σε περίοδο που έπαυσε σχεδόν την παραγωγική λειτουργία της η ομοειδής επιχείρηση της Βοιωτίας Εκκοκκιστήρια Λιβαδειάς Μίχας. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Pagaea Commodities». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τον πέμπτο ισολογισμό της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 κατέγραψε έσοδα 22,48 εκατ. ευρώ έναντι 15,32 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 46,7% (+7,16 εκατ. ευρώ). Το 73,7% των εσόδων της (16,57 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση έτοιμων και ημιτελών προϊόντων της, 19,9% (4,47 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, 3,3% (0,74 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών και το υπόλοιπο 3,1% (0,70 εκατ. ευρώ) από διάθεση λοιπών αποθεμάτων. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 36,5% (+4,43 εκατ. ευρώ), ενώ τα λοιπά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 85,8% (+2,73 εκατ. ευρώ).

Προφανώς λόγω έντασης των ανταγωνιστικών πιέσεων, η επιχείρηση συμπίεσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 0,48 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 0,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+9,2% ή +0,04 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 2,1%, από 2,9% τη χρήση 2015-2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 180,5%, στο χαμηλό ωστόσο επίπεδο των 0,24 εκατ. ευρώ (ίσα προς το 1,1% των εσόδων), έναντι 0,09 εκατ. ευρώ (0,6% των εσόδων) έναν χρόνο πριν. Αυξημένα ήταν τόσο τα έκτακτα έσοδα όσο και τα έκτακτα έξοδα της χρήσης.

Η χρήση 2016-2017 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,22 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 7.000 ευρώ (10.000 ευρώ τη χρήση 2015-2016).

Σύμφωνα με τα δημοσιευόμενα στοιχεία, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 13.000 ευρώ (έναντι 7.000 ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη επίσης 13.000 ευρώ (έναντι μηδενικών κερδών τον προηγούμενο χρόνο).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,9%, έναντι 2,5% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 4,10 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 19,3% (+0,66 εκατ. ευρώ).

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2017 δεν βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε οριακά αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,26 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,17 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (3,43 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,26 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 3,43 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 23,8% (+0,66 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 0,68 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν σε μόλις 16,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (19,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2017 ήταν ύψους 0,79 εκατ. ευρώ, έναντι 0,62 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016. Στη διάρκεια της χρήσης διέθεσε για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 0,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η Παγγαία έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Βασιλική Χ. Στάικου και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τον Χρ. Χ. Μίχα και τη Γαρυφαλιά Χ. Μίχα. Τη χρήση 2016-2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 32 εργαζόμενους, έναντι 26 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,54 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Για την τρέχουσα χρήση 2017-2018 αναμένει, όπως δηλώνει, ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών της και ενισχυμένα αποτελέσματα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΓΓΑΙΑ - ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

www.inr.gr, 21 Μαΐου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS