inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Το fund Diorama αυξάνει το κεφάλαιο της βιομηχανίας συσκευασίας Adam PackΣε εισφορά 2,6 εκατ. ευρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πλήρως εξαγορασθείσας από αυτό βιομηχανίας ειδών συσκευασίας για γάλα και χυμούς Adam Pack Κ. Δ. Αδάμ προχωρά το αναπτυξιακό fund Diorama Investments Sicar, το οποίο εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την εταιρεία Deca Investments.

Η αύξησή του κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των πολύ χαμηλών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και της έλλειψης ρευστότητας, που οδήγησαν άλλωστε στην εξαγορά της.

Η βιομηχανία χάρτινης και πλαστικής συσκευασίας Κ. Δ. Αδάμ Γραφικές Τέχνες, όπως είναι η επίσημη ονομασία της, ιδρύθηκε τον Μάιο του 1990. Ελαβε την τρέχουσα παραγωγική και εταιρική δομή της το 1996, ενώ τον Δεκέμβριο του 2015 απορρόφησε τη συγγενική εκτυπωτική βιομηχανία Πέργαμος, η οποία είχε εξειδικευτεί στην εκτύπωση βιβλίων τέχνης υψηλής πιστότητας. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Adam Pack».

Θεωρείται η μοναδική και είναι πάντως η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία κατασκευής χάρτινης συσκευασίας gable tops και πλαστικών πωμάτων για τη συσκευασία φρέσκου γάλακτος και χυμών.


Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Πάνορμος του Λαυρίου Αττικής. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Εξαγοράστηκε από το fund Diorama τον περασμένο Αύγουστο.

Παράγει χάρτινες συσκευασίες υγρών τροφίμων και ποτών και πιο συγκεκριμένα χαρτοκυτία PE, nylon και αλουμινίου με αέτωμα για γάλα και χυμό, καθώς και πλαστικά πώματα χαρτοκυτίων. Χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες εκτύπωσης offset Litho printing και UV Flexo printing.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 25η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 13,36 εκατ. ευρώ (+9,5% ή +1,16 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 2,79 εκατ. ευρώ (+36,3% ή +0,74 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,25 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,39 εκατ. ευρώ (+61,3% ή +0,855 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,50 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,90 εκατ. ευρώ (+66,7% ή +0,60 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,525 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,32 εκατ. ευρώ (+0,84 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,83 εκατ. ευρώ (+1,07 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα από εξαγωγές ανήλθαν σε 3,75 εκατ. περίπου ευρώ και αποτέλεσαν το 28% των συνολικών εσόδων.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 4,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 20,9%, από 16,8% το 2015), επιδρώντας καθοριστικά στην επίτευξη κερδοφορίας προ φόρων και μετά φόρων.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αυξημένες αποσβέσεις ύψους 0,75 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ το 2015) και μειωμένους χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες ύψους 0,48 εκατ. ευρώ (0,665 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 1,27 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 11,3%, έναντι 6,8% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 2,6%.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν ξεπερνούσαν τα 0,39 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 1,9% (0,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 19,87 εκατ. ευρώ (20,40 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), καθιστώντας απαραίτητη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Κατά την ίδια ημερομηνία οι δανειακές υποχρεώσεις της ήταν κατά 80,1% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ, έναντι 11,48 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 4,2% (-0,48 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ήταν ύψους 19,48 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3,8% (-0,77 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,02 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,88 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (12,90 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 0,21 εκατ. ευρώ (επίσης 0,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 11,42 εκατ. ευρώ, έναντι 12,18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση επένδυσε για απόκτηση παγίων στοιχείων 0,19 εκατ. ευρώ, έναντι 0,10 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,55 εκατ. ευρώ που έχει λάβει ή διεκδικεί για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ειδών συσκευασίας ADAM PACK τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 160,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 16,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,4% των πωλήσεων και το 6,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,6% των πωλήσεων και το 9,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, κυρίως λόγω υψηλών ζημιών τη χρήση 2011. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 4,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,6% των πωλήσεων και το 15,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 12,8 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 16,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,45 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Γ. Π. Μαρίνο, αντιπρόεδρο τον Ιω. Γ. Καλαντζή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Χ. Φαλτσέτα. Το 2016 απασχόλησε 71 εργαζόμενους. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 31.675 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 7.395 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 3.395 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αναμένει ότι τα εξαγωγικά της έσοδα το 2017 θα ανέλθουν σε 35% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών της.

Τον Αύγουστο του 2017 είχε μετατραπεί σε μονομετοχική εταιρεία, με μοναδικό μέτοχο την κυπριακή εταιρεία Krithio Enterprises.

Το fund Diorama Investments Sicar είναι αναπτυξιακό fund που δημιουργήθηκε από τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΒ Δημ. Δασκαλόπουλο και άλλους Ελληνες επιχειρηματίες το 2014 στο Λουξεμβούργο με κεφάλαια της τάξεως των 135 εκατ. ευρώ. Συμμετέχουν πλέον σε αυτό και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ADAM PACK Κ. Δ. ΑΔΑΜ

www.inr.gr, 23 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS