inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Ανοδικά κινήθηκε ο όγκος παραγωγής μηχανών το 2015Ανοδική τροχιά φαίνεται ότι διέγραψαν κατά το 2015 τα παραγωγικά μεγέθη της ελληνικής βιομηχανίας μηχανών, η οποία το 2014 είχε εμφανίσει αισθητά βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα.

Ο κλάδος κατέγραψε ελαφρώς αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα το 2015.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του το 2015, ανά μήνα και συνολικά κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: -6,5% τον Ιανουάριο (+32,4% τον ίδιο μήνα του 2014), +3,0% τον Φεβρουάριο (+19,7%), -25,0% τον Μάρτιο (+36,1%), +15,9% τον Απρίλιο (+3,1%), +11,1% τον Μάιο (-24,2%), +7,0% τον Ιούνιο (-11,1%), +3,4% τον Ιούλιο (-6,6%), -17,1% τον Αύγουστο (+16,1%), -0,7% τον Σεπτέμβριο (-4,2%), +6,3% τον Οκτώβριο (+24,3%), +3,7% τον Νοέμβριο (+16,9%), -5,6% τον Δεκέμβριο (-27,4%) και συνολικά +0,6% το δωδεκάμηνο (-0,004%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 14,9%.

Με σαφώς εντονότερο ανοδικό ρυθμό κινήθηκαν, εξάλλου, τα έσοδα του κλάδου. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του το 2015, ανά μήνα και κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: +0,1% τον Ιανουάριο (+7,0% τον ίδιο μήνα του 2014), +3,6% τον Φεβρουάριο (+8,7%), -19,6% τον Μάρτιο (+24,3%), +28,4% τον Απρίλιο (-11,6%), +6,5% τον Μάιο (-17,8%), +16,2% τον Ιούνιο (-5,7%), +4,6% τον Ιούλιο (-4,7%), -27,2% τον Αύγουστο (+18,0%), +1,4% τον Σεπτέμβριο (+0,5%), +4,7% τον Οκτώβριο (+18,4%), -3,8% τον Νοέμβριο (+21,0%), +2,3% τον Δεκέμβριο (-14,1%) και συνολικά +4,5% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 (+2,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 13,5%.

Ο κλάδος της παραγωγής μηχανημάτων και συναφών ειδών τεχνικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 172 εταιρειών του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του έτους 2014, εμφάνισε το έτος αυτό, σε σύγκριση με το 2013, βελτιωμένα κατά 14,1 εκατ. ευρώ (+37%) κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 51,9 εκατ. ευρώ (37,8 εκατ. ευρώ το 2013), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 6% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 3,1 εκατοστιαίες μονάδες (31,0% το 2014, από 27,9% το 2013).

Παρουσίασε βελτιωμένα κατά 20,4 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 28,0 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν 7,5 εκατ. ευρώ το 2013) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 20,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών (1,0 εκατ. ευρώ) το 2013.

Τα συνολικά έσοδα των 172 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2014 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 358,5 εκατ. ευρώ.

Οι 172 αυτές εταιρείες παραγωγής και κατά ένα μέρος και εμπορίας μηχανών στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 640 εκατ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 111,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% σε σύγκριση με το 2013 (94,4 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 51,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37% σε ποσοστό και κατά 14,1 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 37,8 εκατ. ευρώ το 2013).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 40,4 εκατ. ευρώ, που συνιστούν βελτίωση κατά 14,7 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 57% σε ποσοστό και είναι ίσα προς το 11,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,6% το 2013 (κέρδη 25,6 εκατ. ευρώ το 2013).

  • Κέρδη προ φόρων 28,0 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 271% σε ποσοστό και κατά 20,4 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη άνω των 7,5 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 7,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,2% το 2013.

  • Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 20,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 21,3 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές σχεδόν 1,0 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,3% το 2013.

Τα ίδια κεφάλαια των 172 επιχειρήσεων (267,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) αυξήθηκαν κατά 1% (+2,1 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (639,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 1% (+9,2 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 41,7%, από 42,0% το 2013. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2014 ήταν κατά 45,9% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Αύξηση κατά 2% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (220,5 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 123 από τις 172 επιχειρήσεις (71,5% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 49 εταιρείες (28,5% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 123 κερδοφόρων ήταν 30,1 εκατ. περίπου ευρώ, ενώ οι συνολικές τελικές ζημιές των 49 ζημιογόνων ήταν 9,8 εκατ. περίπου ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 172 επιχειρήσεων:

  • 90 επιχειρήσεις (52,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 27,4 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ το 2013, βελτιωμένα κατά 11,3 εκατ. ευρώ.

  • 13 επιχειρήσεις (7,6%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ περίπου, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,7 εκατ. ευρώ περίπου.

  • 36 επιχειρήσεις (20,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 9,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες έτσι κατά 3,2 εκατ. ευρώ.

  • 33 επιχειρήσεις (19,2%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 4,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως των 2,7 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια της τάξεως των 7,6 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 172 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 8,1%, από 6,0% το 2013.

www.inr.gr, 12 Μαΐου 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ,  2014
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 693 23 605 186 133
ΑΕΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Β.Τ.Ε.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3.284 13 942 683 497
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 3.320 -3 1.773 217 1
ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 377 6 506 62 43
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 399 14 227 69 40
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.579 1 350 179 10
ΑΡΠΕΔΩΝ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 230 -32 429 42 -6
ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ 3.582 9 4.768 1.047 753
ΑΣΠΡΟΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ Κ. Α.Β.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 620 -1 135 10 -12
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 822 2 293 46 2
Β.Ε.Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 3.182 0 1 -111 -351
ΒΑΚΡΑΤΣΑ ΑΦΟΙ - OVAK Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 4.141 4 771 278 50
ΒΙΟΜΑΝ Α.Μ.Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.433 -3 1.100 28 -5
ΓΑΛΑΝΟΣ Α. Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4.768 2 1.649 346 83
ΓΕΝΜΕ Ι. ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ ΣΤΑΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ 892 -3 168 16 3
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε. ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.209 -13 875 151 50
ΓΚΑΝΑΤΣΑ Δ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3.667 12 2.179 375 99
ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3.193 -17 3.052 388 166
ΓΚΙΛΗΣ Α.Ε. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 1.458 2 108 62 41
ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ Α.B.E.Ε. 9.495 7 2.741 924 720
ΔΕΛΤΑ - ΠΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΙΛΟ 1.909 -12 1.070 107 -29
ΔΟΜΟΤΕΚ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 43 -31 13 4 3
Ε.Β.Α.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.833 -6 1.001 20 -36
ΕΒΥΛ Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.364 3 586 82 14
ΕΚΕΜ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ 3.014 -3 1.480 205 120
ΕΛΒΑΣΟΝΙΚ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 161 11 83 7 2
ΕΛΒΙΟ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 544 20 364 56 51
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2.503 1 1.973 534 328
ΕΛΜΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΩΝ 879 13 774 71 61
ΕΛΣΑΜΠΑΓ Π.  ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ 1.034 61 531 272 170
ΕΛΥΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.166 -12 916 102 42
ΕΝΩΜΕΝΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΨΥ Α.Ε. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4.914 4 1.764 231 -211
ΕΝΩΣΙΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ - ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε.Π.Ε. 232 9 169 31 23
ΕΡΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 4.022 -3 1.706 142 -76
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 1.681 10 1.525 123 11
ΕΥΡΩΚΑΜΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.829 -26 9.199 213 65
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - COMPITE-NT Α.Ε. 676 5 14 -62 -78
ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 1.866 17 2.881 180 56
ΖΟΡΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.421 0 1.105 119 30
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ GAS A.E. 845 -11 393 45 44
ΗΛΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 999 0 477 105 33
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 18.908 9 11.632 2.852 1.874
ΘΕΡΜΟ ΚΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 397 9 416 12 -6
ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε. 2.045 -13 2.880 55 30
ΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 505 -3 19 22 -9
ΚΑΛΛΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ 2.228 -2 249 -92 -175
ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ Ε. Χ. ΕΜΠΟΡΟΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 5.040 -5 1.589 336 1
ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ Χ. Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.047 2 2.193 651 15
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ε.Π.Ε. 1.237 -2 807 85 28
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Ν. - ΔΥΝΗ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 762 -1 133 -16 -17
ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 98 42 106 55 27
ΚΙΝΕΜΑΤΙΚ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 914 12 378 67 40
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 114.834 1 78.201 5.679 5.875
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 609 4 424 98 12
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 2.901 8 4.043 819 495
ΚΡΕΜΕΤΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 959 5 148 24 -24
ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ Σ. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.891 1 1.285 172 109
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Θ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.486 -7 931 147 13
ΚΩΦΙΔΗΣ Σ. Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 314 -16 166 -35 1
ΛΑΚΙΔΗΣ Ν. Ι. Α.Β.Ε.Ε. FOOD MACHINERY 4.430 4 1.754 286 181
ΛΑΠΠΑΣ Ι. - CLIVANEX Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.176 -5 2.015 51 20
ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Β. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΩΝ 5.297 -10 2.224 464 62
ΛΙΝΟΣ Α. Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΥΛΙΚΩΝ 111 136 141 46 28
Μ.Ε.Κ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 20.949 -5 95 -42 -2.513
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ 3.758 -3 1.029 94 40
ΜΑΡΚΕΤΟΣ - ΤΑΛΑΡΟΣ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 944 2 582 87 -15
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5.317 -8 902 -86 -366
ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 113 -52 384 32 1
ΜΗΧΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 385 0 161 1 1
ΜΙΝΩΣ Ε.Π.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2.391 -2 1.748 292 68
ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 3.053 12 3.462 753 478
ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 3.153 -11 2.771 205 11
ΜΟΤΟΡΕ  Ε ΚΑΜΠΙΟ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 287 50 351 109 79
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Π. - ΕΛΦΟΡΤ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ 404 -5 187 5 -28
ΜΠΑΣΑΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 777 -3 529 33 5
ΜΠΟΝΗΣ Κ. Σ. ΦΟΥΡΝΟΙ - ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ Α.Ε. 893 -1 312 18 -4
ΜΠΟΥΖΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.751 8 594 -51 -80
ΝΙΚΗΤΑ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.361 -11 137 -268 -326
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ Ι. ΤΕΧΝΟΚΡΕΤΑ Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.251 21 503 -14 -40
ΝΤΗΖΕΛ ΤΟΥΡΜΠΟ ΣΕΡΒΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1.647 1 461 15 2
ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 27.638 -3 16.089 1.641 12
ΟΛΕΦΙΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.227 -7 4.401 992 87
ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 548 -3 23 -4 -10
ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1.268 13 1.004 90 3
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Χ. & Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.977 -7 1.613 134 100
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. 7.709 11 3.697 251 59
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ 11.749 -4 2.195 -543 -1.282
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2.472 -8 1.261 170 53
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Γ. A. Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.322 -2 969 420 238
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2.475 -13 2.576 355 117
ΠΑΡΑΛΙΔΗΣ Η. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.697 -7 182 -51 -92
ΠΑΡΑΜΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 1.892 1 2.252 343 214
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 687 10 917 -2 -20
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ A.B.E.E. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.298 -3 872 106 19
ΠΟΛΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. CLIMACHROM A.E.T.B.E. ΜΗΧΑΝΕΣ 1.053 5 221 60 42
ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ Π. Α.Ε. ΡΕΚΤΙΦΙΕ 490 -8 86 -15 -28
ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 1.889 -8 342 -370 -563
ΠΡΑΤΤΩ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.362 22 1.882 147 62
ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ 12.979 34 1.096 -94 -914
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Β. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.033 -2 137 64 7
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. 263 11 103 13 8
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΣΠΕΣΙΑΛ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 993 1 347 40 12
ΡΟΤΕΞ Α.Ε.B.E. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3.482 -3 899 121 1
ΣΑΜΠΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 40.740 -8 41.190 9.167 6.099
ΣΑΡΙΚΟΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 2.149 -1 2.405 251 55
ΣΕΪΜΕΚΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 848 -3 178 31 6
ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 602 11 746 155 129
ΣΙΛΝΤ ΑΙΡ ΣΙ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 206 -21 487 -65 -66
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Χ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 548 14 388 144 100
ΣΠΑΝΟΣ Ο. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 12.045 -8 800 -678 -1.061
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΤΣΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 236 -6 71 -16 -20
ΣΥΡΜΟΥΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.658 0 50 -3 -3
ΤΕΜΑΚ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 5.333 -9 5.125 820 250
ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 3.519 30 2.785 1.037 711
ΤΕΞΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.138 3 243 6 -1
ΤΡΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 351 49 236 68 39
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ν. Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.608 9 1.368 295 2
ΤΣΙΡΙΚΟΣ Ν. & Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8.533 7 2.473 829 319
ΦΑΡΑΝΤ Α.Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 3.909 12 3.973 768 286
ΦΛΙΝΟΥ ΑΦΟΙ - Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ANAVALOS Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ 4.303 -6 2.998 459 223
ΦΛΟΥΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΤΖΙΝΙΑΡΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.270 -19 724 45 33
ΦΟΝΤΑΝΑ - ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.254 95 3.904 1.309 814
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε. 3.668 3 1.457 287 -117
ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 7.037 -1 1.275 174 14
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Κ. Ε.Π.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 692 -10 343 18 9
ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 853 -3 55 -6 64
ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. 217 -25 430 -5 -34
ΨΕΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5.364 -14 1.166 39 -223
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 829 -13 490 5 2
ACMON SYSTEMS A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.945 -5 6.623 368 241
AIR FIRE HELLAS Α.Ε. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 309 2 598 97 27
ASTIR - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.030 -1 448 107 9
ATTICA FRIGO A.E. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ 1.086 -12 364 -6 -12
BIGTEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.908 7 1.248 -249 -499
BIOCHEM - ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3.128 17 457 224 147
BIOFIAL A.B.E.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 3.005 2 1.724 180 52
COSMIC A.B.E.E. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 5.008 -3 785 127 42
DEVISE ENGENEERING A.E. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.046 50 2.419 220 42
DROP Ν. ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. ΦΙΛΤΡΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1.962 -24 1.228 316 214
ECO Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ 1.992 -6 167 40 -56
ELIN Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 678 -14 756 98 61
ERMA FIRST Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 4.376 87 3.439 203 1
FORMULA Χ. ΚΑΡΡΑΣ A.E. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.402 -5 903 112 37
GEMCAT A.E. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.582 0 607 107 -12
GOLDEN MARINE DIESEL A.E. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.688 5 847 342 212
INOX DESIGN ΚΑΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.537 -9 1.585 265 155
INTEMCO A.E.B.E. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 832 11 740 65 46
INTRAWEIGH AUTOMATION Ε.Π.Ε. ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 287 -7 207 4 -5
IONEL Γ. ΠΛΑΦΟΥΤΖΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 164 -2 241 27 3
ISOBAUCOLORS A.E.B.E. ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ 2.571 17 1.280 62 44
KSB ΒΙΟΣΕΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Α.Ε. 985 -1 351 17 3
M.L.A. OSCAR A.B.E.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 1.000 7 623 45 12
MCK WATEC TECHNOLOGY A.E. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 276 -15 47 -68 -66
MECHANOPLASTICA A.B.E.E. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.121 -17 461 -94 -96
MENGIA Α.Ε. ΜΕΡΗ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 413 40 923 113 62
MILKPLAN Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 10.469 14 13.141 3.476 1.799
MMS Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.315 -3 229 135 0
NEW NAVAL Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.303 6 745 195 113
NOVATEC A.E. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.807 -5 2.181 317 109
OSCAR A.B.E.E. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.042 0 561 65 -35
PIEJA - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ A.E. 1.881 -13 582 39 3
PRIME SERVICE Ε.Π.Ε. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 941 -14 946 129 93
PRIMULA A.E.B.E. ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.067 0 1.212 220 43
SABO FILIERE A.B.E.E. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.788 -4 1.260 120 -33
SOUKOS ROBOTS Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 30.985 37 5.801 2.826 2.002
STAKAM Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 741 -4 128 40 35
STATHIS - Θ. ΝΤΟΥΝΑΣ & ΣΙΑ ΨΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 4.251 8 2.081 224 -56
VAN A.E. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.472 -3 802 28 52
VENCON N. ΒΑΡΣΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.297 -2 1.449 677 329
VIT ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. 4.878 2 2.582 1.085 715
ZERCO HELLAS Α.Ε.Τ.Β.Ε. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1.184 3 222 -9 -10
2Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΥΨΩΤΙΚA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤA 743 -8 303 73 -41


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS