inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Αύξηση παραγωγής και εσόδων στον κλάδο διαφόρων προϊόντων το 2015Ανοδικά κινήθηκαν κατά το 2015 ο όγκος παραγωγής και τα έσοδα του βιομηχανικού κλάδου που προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ ως «άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες» και καλύπτει πληθώρα προϊόντων, τα οποία δεν εντάσσονται στους λοιπούς, επώνυμους κλάδους.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της παραγωγής του κλάδου άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων το 2015 παρουσίασε αύξηση άνω του 8%, συγκρινόμενος προς τον αντίστοιχο του 2014.

Κατά την ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του το 2015, ανά μήνα και συνολικά κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: +1,5% τον Ιανουάριο (+27,5% τον ίδιο μήνα του 2014), +7,1% τον Φεβρουάριο (+21,7%), +8,2% τον Μάρτιο (-10,1%), +34,5% τον Απρίλιο (-1,0%), +5,1% τον Μάιο (+14,3%), +6,0% τον Ιούνιο (+11,7%), -1,3% τον Ιούλιο (+7,6%), +29,2% τον Αύγουστο (-29,9%), -1,8% τον Σεπτέμβριο (+1,3%), +0,04% τον Οκτώβριο (+23,2%), -2,5% τον Νοέμβριο (-0,5%), +17,3% τον Δεκέμβριο (-2,5%) και συνολικά +8,2% το δωδεκάμηνο (+4,7%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 11,9%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου επίσης σημείωσε σημαντική αύξηση το 2015. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του το 2015, ανά μήνα και κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: +11,0% τον Ιανουάριο (+8,0% τον ίδιο μήνα του 2014), -1,1% τον Φεβρουάριο (+19,9%), +8,9% τον Μάρτιο (-8,4%), +24,0% τον Απρίλιο (-4,9%), +2,8% τον Μάιο (+22,5%), +4,6% τον Ιούνιο (+18,0%), -12,1% τον Ιούλιο (+10,0%), +13,7% τον Αύγουστο (-22,6%), +3,6% τον Σεπτέμβριο (+2,7%), +1,1% τον Οκτώβριο (+15,2%), +2,0% τον Νοέμβριο (-10,6%), +22,7% τον Δεκέμβριο (+13,7%) και συνολικά +5,1% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 (+4,9% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 14,6%.

Τα συνολικά έσοδα 250 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το έτος 2014 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 1,14 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 20,1 εκατ. ευρώ (+2%).

Οι επιχειρήσεις αυτές κατασκευάζουν είδη κοσμηματοποιίας και μέρη αυτών από χρυσό και ασήμι, μετάλλια και νομίσματα, ξυριστικές λεπίδες, μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, φακούς επαφής και φακούς γυαλιών, κουμπιά και φερμουάρ, παιχνίδια διαφόρων ειδών, πέδιλα για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδες, ιστοσανίδες και άλλον εξοπλισμό για ναυτικά αθλήματα, λοιπά είδη και εξοπλισμό για αθλητισμό και για υπαίθριους χώρους, κολυμβητικές δεξαμενές και δεξαμενές κωπηλασίας, μουσικά όργανα, εύκαμπτα υλικά συσκευασίας, δίχτυα συσκευασίας προϊόντων, σάκους απορριμμάτων, σύριγγες για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, άλλα ιατρικά όργανα και μηχανήματα, επιδεσμικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, ορθοπεδικά είδη, είδη για την αλιεία και το κυνήγι, ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, τέντες, αντικουνουπικά πετάσματα, τζάκια, είδη σήμανσης, συστήματα σκίασης, εκθεσιακά περίπτερα και άλλα είδη προβολής εμπορευμάτων, κεριά και εκκλησιαστικά είδη, αξεσουάρ σκαφών, ειδικά εξαρτήματα οχημάτων, βρεφικά είδη, εκπαιδευτικά όργανα, θύρες ασφαλείας, σωστικά είδη, υλικά ραπτικής, σφουγγάρια, βιομηχανικά και αθλητικά δάπεδα, άγραφους ψηφιακούς δίσκους, διακοσμητικά είδη, καθώς και άλλα προϊόντα. Επίσης, στον ίδιο κλάδο εντάσσονται επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την επεξεργασία αλουμινόχαρτου και με την ανακύκλωση μετάλλων, πλαστικών και άλλων προϊόντων ή και απορριμμάτων και αποβλήτων, διαθέτοντας την παραγωγή τους σε άλλες εταιρείες για τελική μεταποίηση. Αρκετές από τις εν λόγω εταιρείες είναι σε σημαντικό βαθμό και εμπορικές, συνδυάζοντας την παραγωγή με την εμπορία ομοειδών και συναφών προϊόντων ή και με την παροχή τουριστικών και άλλων υπηρεσιών. Συνεπώς, δεν προέρχεται από την παραγωγή των προαναφερθέντων προϊόντων το σύνολο των εσόδων τους.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των 250 επιχειρήσεων, ο κλάδος των άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων παρουσίασε το 2014, σε σύγκριση με το 2013, αυξημένα κατά 3% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 130,0 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 11,4% των εσόδων του (11,2% το 2013), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 2% και σταθεροποίησης βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (22,6% το 2014, όπως και το 2013).

Επίσης, κατέγραψε βελτιωμένα κατά 15% κέρδη προ φόρων και κατά 43% καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Οι 250 επιχειρήσεις στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,36 δισ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 258,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% (+4,7 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2013.

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 130,0 εκατ. ευρώ, που είναι αυξημένα κατά 3% σε ποσοστό και κατά 3,7 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 126,3 εκατ. ευρώ το 2013).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 91,0 εκατ. ευρώ, που συνιστούν βελτίωση κατά 3% σε ποσοστό και κατά 2,3 εκατ. ευρώ σε αξία και είναι ίσα προς το 8,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,9% το 2013 (κέρδη άνω των 88,6 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων 66,8 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 15% σε ποσοστό και κατά 8,9 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 57,9 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,2% το 2013.

  • Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 42,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 43% σε ποσοστό και κατά 12,9 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη άνω των 29,7 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 3,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,6% το 2013.

Τα ίδια κεφάλαια των 250 επιχειρήσεων (686,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) μειώθηκαν κατά 3% (-23,3 εκατ. ευρώ), λόγω εκτεταμένης διανομής μερισμάτων. Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (1.361,9 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 2% (+27,7 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε σε 50,4%, από 53,2% το 2013. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2014 ήταν κατά 64% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Αύξηση της τάξεως του 1% παρουσίασε εξάλλου το πάγιο ενεργητικό τους (493,6 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 158 από τις 250 επιχειρήσεις (63,2% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 92 εταιρείες (36,8% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 158 κερδοφόρων ήταν 61,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των 92 ζημιογόνων ήταν 19,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 250 επιχειρήσεων:

  • 132 επιχειρήσεις (52,8% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 59,3 εκατ. ευρώ έναντι 58,8 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 0,5 εκατ. ευρώ.

  • 26 επιχειρήσεις (10,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, με κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες ύψους 3,1 εκατ. ευρώ.

  • 66 επιχειρήσεις (26,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 17,4 εκατ. ευρώ έναντι 26,5 εκατ. ευρώ περίπου το 2013, μειωμένες κατά 9,1 εκατ. ευρώ.

  • 26 επιχειρήσεις (10,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, με ζημιές 4,0 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια άνω των 6,4 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 250 βιομηχανιών και βιοτεχνιών του κλάδου στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σταθερή, στα όρια του 9,5%.

www.inr.gr, 5 Μαΐου 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ,  2014
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.614 14 1.328 86 -8
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. - TOUGH Ε.Π.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 188 -47 196 95 32
ΑΛΚΑΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Ε.Π.Ε. 160 25 310 116 52
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. 2.203 15 2.599 474 306
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. 4.876 7 3.964 530 130
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 38.102 4 22.664 1.151 902
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  D. NET ΔΙΟΝ Α.Ε. 7.308 60 7.268 515 149
ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 40.028 9 109.116 -225 -1.634
ΑΝΑΤΟΜΙΚ ΧΕΛΠ Α.Ε. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.834 -6 1.640 220 -73
ΑΝΕΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL & RETAIL SOLUTIONS A.E. 744 -13 347 37 11
ΑΝΕΤΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΤΑΞΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.814 -6 2.286 114 46
ΑΞΕΛ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Ε.Π.Ε. 152 -22 60 12 -16
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3.310 2 1.579 548 264
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ 2.920 -3 1.738 23 -80
ΑΡΑΠΟΣ Η. VELER Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ 2.741 17 6.019 201 122
ΑΡΡΗΚΤΟΝ ΠΟΡΤΑ Α.Ε. ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 464 7 399 34 7
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 5.256 -12 1.011 17 -417
ΑΣΗΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΓΥΡΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΣΚΕΥΗ 376 -13 234 57 -5
ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 57 2 0 1 4
ΑΧΑΪΚΗ AMADEUS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΠΝΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 1.227 13 363 163 60
Β.Σ. Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.027 27 699 113 -64
ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ Σ. Α. Α.Β.Ε.Ε. ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 9.165 6 7.642 558 439
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Ε. Γ. - EVAL Α.Β.Ε.Ε. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ 3.334 0 4.420 558 182
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Α. ΥΙΟΙ Α.Ε. ΨΗΚΤΡΑ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 967 -18 830 191 114
ΒΕΛΛΗΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2.077 2 1.661 219 36
ΒΕΡΑΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. 2.339 -15 2.267 470 268
ΒΙΑΝΑΤΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A.B.E.E. 3.112 59 4.126 276 10
ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ A.Ε. 6.668 -3 391 96 -206
ΒΛΑΧΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 11.162 17 14.780 948 25
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΦΟΙ - RODOS GOLD Α.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 4.829 2 352 212 126
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ 467 22 313 111 97
ΒΟΥΡΝΑΔΑΚΗΣ Μ. Α.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 924 10 875 150 83
ΓΕΟΜΑΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 757 3 0 -6 -12
ΓΚΡΗΚ ΓΚΟΛΝΤ - Η. ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 12.035 -6 4.344 -161 -587
ΓΡΑΨΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.353 22 1.123 515 281
ΔΑΚΤΥΛ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 108 -1 193 -40 -85
ΔΕΛΗΠΕΤΗΣ - ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΒΟΥΡΤΣΕΣ - ΣΚΟΥΠΕΣ 1.034 -10 235 81 -59
ΔΕΛΗΠΕΤΗΣ Σ. Α.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2.023 8 526 157 76
ΔΕΣΥΛΛΑΣ Α. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 3.111 2 2.768 245 154
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΤΕΝΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 3.045 -6 1.690 -45 -53
ΔΗΜΟΛΑΣ Δ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3.149 -16 2.539 508 304
ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΧΤΥΩΝ 4.966 3 3.970 574 310
ΔΡΙΤΣΑΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ 534 -15 563 56 -41
Ε.ΜΕ.ΣΙ. Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 145 -13 204 -4 -14
ΕΒΕΧ Α.Ε. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 444 -40 43 25 -231
ΕΙΚΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 7.952 -1 2.772 724 84
ΕΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 2.099 14 948 123 5
ΕΛΒΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1.107 4 450 45 31
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ 785 -5 0 -2 -26
ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ Ν. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 160 4 170 7 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ Α.Ε. 3.711 5 2.496 408 45
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ Α.Ε. 1.057 -24 523 108 -52
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε. 9.620 15 4.586 176 146
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Θ. Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 776 -3 214 41 3
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 4.641 -2 761 -49 -238
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1.949 13 964 72 19
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 86 Ε.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 249 6 122 22 5
ΕΥΡΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΕΡΙΑ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ 676 -18 108 24 -124
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΕ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 855 -10 73 82 27
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. 1.643 -5 178 20 -127
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2.728 -7 458 -57 -384
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 4.850 -5 1.468 82 -27
ΗΡΑ BEBE Α.Ε.Β.Ε. ΒΡΕΦΙΚΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ 26.979 -5 3.012 -413 -1.948
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.B.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 14.390 9 18.421 2.828 1.809
ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 29.978 -9 26.865 6.903 4.393
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.666 -5 111 27 -57
ΙΝΤΕΡΦΟΡΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. 6.180 -4 2.356 263 -100
ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Κ. DUROFLEX A.E. ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΩΡΑ 549 -4 535 52 11
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.425 -9 1.597 126 41
ΚΑΘΕΡΗΣ - ΣΚΡΑΠ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 5.918 -6 7.530 461 101
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΒΕΡΔΕ - ΚΥΒΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε. 1.787 -7 1.007 224 38
ΚΑΛΚΟ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΑΛΙΕΙΑΣ 1.207 2 712 157 105
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ΚΥΚΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1.824 5 986 171 118
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ - ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 275 3 517 42 25
ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 139.546 -1 60.973 15.073 6.067
ΚΑΡΔΑΣΗΣ Μ. & Ε. Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 2.981 5 2.623 499 334
ΚΑΡΥΑΤΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 4 -43 0 -3 -3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Ε.Π.Ε. 1.411 27 3.113 161 79
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε. 469 26 193 51 52
ΚΕΤΕ Α.Ε. ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.144 -10 1.584 -30 -336
ΚΕΦΑΛΗΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.939 1 2.289 155 8
ΚΙΜΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2.359 11 9.435 29 -34
ΚΙΤΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 1.077 -14 49 -35 -3
ΚΟΚΑΛΗΣ Ε. & Ν. Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2.842 13 3.522 275 26
ΚΟΚΚΙΝΟΣ Β. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ - ΟΣΤΡΑΚΩΝ 847 -37 625 59 16
ΚΟΝΤΟΕΣ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 3.134 3 323 75 -48
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΖΟΛΩΤΑΣ Α.Ε. 2.399 -41 1.333 196 -2.035
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗ Α.Ε. 3.403 5 202 65 33
ΚΟΤΣΙΛΕΛΟΣ Δ. - SITAL ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 5.939 -2 1.612 149 -36
ΚΟΥΒΑΛΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε. 10 -71 0 -3 11
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ - ASEPTA Α.Β.Ε.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 9.823 -15 5.810 1.449 299
ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 9.534 4 5.512 1.293 694
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Ν. Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 560 -4 111 18 1
ΚΟΥΣΤΑΣ Π. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 10.938 3 404 -15 -462
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ Δ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.269 -14 820 -19 -57
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Κ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 6.229 -1 2.374 206 -334
ΚΥΠΕΛΛΑ ΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΔΩΡΑ 715 -9 190 13 2
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Λ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. 2.924 -2 1.730 236 29
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. 6.476 -3 59 235 3
ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΣΩΣΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 7.918 -6 8.064 1.123 -230
ΛΑΛΟΥΣΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.844 -29 1.855 480 360
ΛΩΡΕΝΤΗΣ Α.Ε. ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 287 -37 272 -39 -57
ΜΑΚΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.594 -6 1.684 -60 11
ΜΑΜΑΛΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 1.287 17 2.682 112 47
ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2.850 1 144 69 7
ΜΑΤ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2.489 -7 3.905 534 -32
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 965 16 1.067 271 192
ΜΑΤΣΙΚΑΣ Δ. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1.917 -5 580 278 -3
ΜΕΤΑΦΟΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 3.068 -7 2.155 180 54
ΜΕΤΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 21.124 -4 15.085 350 130
ΜΙΧΑΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 363 -12 164 25 -38
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Η. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 306 -35 269 53 39
ΜΟΡΦΗ Α.Β.Ε.Ε. ΘΩΡΑΚΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ 1.630 -3 72 -13 -41
ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 222 5 75 24 15
ΜΠΟΡΟΒΑ ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ 1.533 -1 616 85 16
ΜΠΟΤΗΣ Ν. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 2.013 0 3.606 66 -284
ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ Ε. Ε.Π.Ε. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 115 -7 81 18 5
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2.488 -6 2.423 95 2
ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 1.567 5 936 78 42
ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 36.751 -2 45.738 1.057 -1.509
ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.Β.Ε. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ - ΔΩΡΑ 6.250 -5 8.452 1.216 393
ΝΙΜΑΚ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 880 12 699 -52 -89
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 1.355 -16 929 94 44
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 10.151 13 5.464 498 746
ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.952 4 464 77 60
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 1.264 -4 78 -56 -107
ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ Α.Ε.Β.Ε. 894 -4 421 94 21
ΟΠΤΟΓΥΑ ΝΕΑ ΟΡΑΣΗ A.E. ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.560 -1 2.503 304 -61
ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΜΟΡΦΙΑΣ 3.575 -5 1.955 344 128
ΟΥΤΕΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 2.192 10 3.609 359 164
ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - GROUP OPERATION Ε.Π.Ε. 629 2 496 66 18
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 275 9 95 27 12
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΡΥΣΑ - ΑΡΓΥΡΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 1.266 -6 105 -47 -92
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 60 -3 2 -8 -8
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.612 29 1.677 880 457
ΠΕΝΤΙΔΗ ΑΦΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ - ΣΑΡΩΘΡΩΝ Α.Ε. 4.472 -4 2.182 193 -151
ΠΛΑΣΤΙΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.867 -5 7.150 867 464
ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε. 8.183 16 7.240 498 -218
ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 19.815 12 16.187 2.983 1.556
ΠΟΝΗΡΟΣ Α.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 5.699 1 4.481 739 438
ΠΟΤΟΥΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑ - ΧΡΥΣΟΡΟΗ Α.Ε. 3.171 0 289 52 15
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Κ. Ι. Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ 4.957 9 1.727 162 -16
ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 7.884 -2 4.075 896 23
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 2.698 -21 3.294 428 246
ΡΕΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΧΑΡΤΟΥ 2.946 8 2.301 251 149
ΡΟΚΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΛΑΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 559 4 153 28 22
ΡΟΛΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3.365 65 5.359 1.143 748
ΣΑΜΑΛΙΚΟΥΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΙΙΑ - ΤΖΑΚΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 2.078 -6 42 -29 -120
ΣΑΜΑΡΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 3.932 5 4.291 630 495
ΣΕΡΚΟ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 1.399 -12 348 -43 -62
ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 1.588 3 2.046 210 96
ΣΙΒΙΣΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 3.513 -7 631 -153 -210
ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.616 -2 8.651 292 155
ΣΙΔΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 18.768 15 22.424 1.474 1.079
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.108 9 3.375 188 32
ΣΟΥΑΝ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΕΞ 2.313 -1 1.392 145 -21
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.810 -4 1.285 71 15
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 4.650 9 1.508 243 16
ΣΤΡΙΓΓΟΥ Ε. & Α. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΥΧΝΑΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 1.451 -22 933 165 88
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Α.Ε. 3.170 -12 777 -448 -387
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 4.737 -2 1.185 230 5
ΤΕΛΙΔΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 883 -10 326 29 4
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε. 1.273 -12 215 -193 -318
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 27.837 28 27.479 3.207 1.815
ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 425 -7 186 -29 -38
ΤΖΙ - EΣ A.B.E.E. ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3.333 10 3.773 20 -59
ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε. ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ - ΔΩΡΑ 622 6 162 25 10
ΤΡΙΑΝΤΟΣ Κ. Α.Ε.Β.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 3.113 -8 704 -141 -380
ΤΣΙΓΚΡΗΣ Ε. Γ. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 642 -19 1.140 126 57
ΦΗΜΗ Α.Ε.Β.Ε. ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ 719 -9 347 47 28
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε. 2.987 -5 513 -657 -975
ΦΛΩΡΟΣ Κ. Η. Α.Β.Ε.Ε. ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑ 17.104 -2 4.194 296 -440
ΧΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.630 6 4.042 259 56
ΧΑΡΔΑΛΗ Χ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 8.128 116 20.863 1.375 948
ΧΟΥΜΑΣ Ι. Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 4.735 -14 6.377 129 -118
AGROIL ENERGY A.B.E.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 2.806 -7 1.200 -16 -329
AQUATIC CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε. ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ 400 20 231 67 38
ARKHON PANEL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ A.E. 14.037 19 14.322 1.352 289
AUTOGREEN RECYCLING Α.Ε. ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.211 66 4.844 -121 -170
BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 193.926 0 167.059 39.706 20.732
CABER ATHENS RECYCLING Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ 958 -9 75 -36 -19
CARRETA INTERIORS A.E. ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 466 -24 615 122 74
CARTRIDGE WORLD GREECE A.E. ΕΙΔΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1.018 5 1.551 117 26
CERAMART Α. ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ 971 -14 548 -109 -189
COSMOTRADE RECYCLING Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ 1.277 70 2.117 221 123
CRYPTO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.B.E. 4.673 24 5.218 432 134
D.M.P. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Ε.Π.Ε. 3.021 4 1.870 261 83
DECOR HELLAS Ε.Π.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 239 3 249 26 7
DIGITHRACE - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ A.Β.Ε.Ε. 6.217 -16 127 89 -14
DISPLAY HELLAS A.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 6.599 -17 6.327 1.145 490
DONALD A.B.E.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΟΥΒΙΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 1.292 13 2.751 141 90
DOROR - EXPORT ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ A.E. 754 -10 84 13 0
ECOMED Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.604 11 1.781 257 170
ECORAP A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 509 9 766 176 17
EUROMETAL A.B.E.E. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4.415 4 2.596 133 -37
EVROS LEAD Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΑΓΙΩΝ 2.452 2 1.981 212 -133
EXCELLENCE Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 763 2 408 32 10
EXPOFORM Ε.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 653 -9 970 152 53
FA.CA D' ORO - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α.Ε. 8.683 -4 2.910 -212 -357
FRACASSO HELLAS A.E. ΕΙΔΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.106 6 8.408 173 141
GIARDINO Α.Ε. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.238 -10 321 -140 -225
GOLDEN DOOR ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ A.B.E.E. 5.125 -3 2.466 -26 -86
GREENSTEEL A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 3.300 -7 4.198 65 -134
HEC Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 11.519 -15 15.630 533 77
HELLAS DUST CONTROL A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3.813 3 1.450 459 258
HELNET - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ Α.B.E.E. 3.367 23 2.640 346 157
HERCO A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.288 -8 647 7 -110
HOME STYLE A.B.E. ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 2.638 3 917 -12 85
IDEAL A.B.E.E. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.044 -1 633 318 155
KISKOT A.E. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2.221 -9 627 -27 -147
LANDIS + GYR A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 33.040 11 65.163 2.589 860
MADONA EXPRESS Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΡΩΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 3.711 1 2.963 235 39
MAKRI A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2.449 13 2.773 230 92
MEDIPAC Θ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 2.879 0 1.678 322 118
METAL DESIGN A.E. ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΕΠΙΠΛΑ 1.983 -7 36 -51 -118
MICHALIS A.E. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΑΡΓΥΡΑ ΕΙΔΗ 1.608 -2 197 -12 -40
MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ A.E. 8.807 20 10.793 3.052 2.105
NEODENT - ΤΟΥΜΠΑΣ Α. Α.Ε. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.911 4 2.554 137 63
OLTREMARE A.E. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 405 -26 79 -83 -112
PANMED SYSTEMS & SERVICES A.E. ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 343 -34 137 5 -8
PLASTIC CITY A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 262 -8 304 -123 -151
PPDA Ε.Π.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 135 1 337 47 32
PRINTERLAND Ε.Π.Ε. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 990 -10 1.515 97 55
PRO STERIL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Α.Ε. 238 3 175 -5 -13
RAYMETRICS Α.Ε. ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1.749 44 2.140 616 428
RECO - ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 259 23 462 54 32
REMI A.B.E.E. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4.876 -4 657 104 -105
RETHINK A.E.B.E. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 767 4 640 128 48
RETIRE Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 5.668 1 998 143 81
RISE A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 244 -32 2.352 32 16
SADENT A.E.B.E. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 8.194 -2 5.279 231 -29
SEPTONA A.B.E.E. ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 34.893 22 38.435 3.474 1.178
SEVEN SUN - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 200 12 914 50 30
SILVER WAY Α.Ε. ΑΣΗΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.807 16 1.482 83 6
SIMAK ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 211 1 260 -15 -18
SMART DOORS Ε.Π.Ε. ΘΥΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.636 0 1.440 345 231
SPECIAL PROJECTS & SAFETY Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.112 -25 2.195 140 71
SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 581 238 812 -30 -39
SPWR SOLAR Ε.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.287 13 174 -290 -293
SPYRMAN Ε.Π.Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ 560 0 431 30 0
STAND ART DESIGN ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 1.161 53 1.932 334 235
STOP A.E.B.E. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 9.785 8 9.717 1.387 679
TECHNOSCRAP - Α. ΤΣΟΚΟΣ A.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1.254 -13 713 23 -92
THRACE ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4.384 -12 3.229 106 -141
TS CONVERTING E.Π.Ε. ΥΛΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.122 15 1.934 506 367
UNION OPTIC A.B.E.E. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 9.143 6 7.530 1.280 558
VALPAK A.E. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 2.191 -9 1.840 395 263
VANE Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ 2.514 20 619 -3 -12
WATT Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 20.551 3 9.410 983 174
Y-NOT PLASTIC Ε.Π.Ε. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4.771 6 4.582 550 101


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS