inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Αυξημένη η παραγωγή της βιομηχανίας μη σιδηρούχων μετάλλων το 2015Ανοδικές τάσεις επικράτησαν κατά το 2015 στη βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων, η οποία παράγει κατά κύριο λόγο προϊόντα αλουμινίου και κατά δεύτερο λόγο προϊόντα χαλκού, ορείχαλκου και ψευδάργυρου.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2015 η παραγωγή βασικών μετάλλων αυξήθηκε κατά 4,1%, ενώ η παραγωγή μεταλλικών προϊόντων μειώθηκε κατά 3,5%. Συγχρόνως, τα έσοδα των βιομηχανιών βασικών μετάλλων αυξήθηκαν κατά 4,2%, ενώ τα έσοδα των βιομηχανιών μεταλλικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 0,3%.

Όπως προκύπτει από ανάλυση των σχετικών στοιχείων και συγκλίνουσες εκτιμήσεις στελεχών επιχειρήσεων, η συνολική παραγωγική δραστηριότητα των εταιρειών παραγωγής και επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων παρουσίασε αύξηση, σε αντίθεση με την πτώση που καταγράφηκε στον κλάδο των σιδηρούχων μετάλλων.

Τα έσοδα 123 εταιρειών του κλάδου των εταιρειών μη σιδηρούχων μετάλλων, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το έτος 2014 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 2,60 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 2% σε ποσοστό και κατά 59,1 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι εν λόγω εταιρείες έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων χαλκού, ορείχαλκου και ψευδάργυρου. Ωστόσο, ορισμένες συνδυάζουν την επεξεργασία αλουμινίου με αυτή άλλων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, ενώ άλλες αναπτύσσουν και εμπορικές δραστηριότητες με την εισαγωγή και εμπορία μετάλλων και παρεμφερών τελικών προϊόντων. Συνεπώς, δεν οφείλεται το σύνολο των εσόδων τους στην παραγωγή και επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των εταιρειών, ο κλάδος εμφάνισε το 2014, σε σύγκριση με το 2013, αυξημένα κατά 26% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (166,0 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 6,4% των εσόδων του (5,2% το 2013), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων κατά 2% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες (8,5% το 2014, από 5,9% το 2013).

Ο κλάδος κατέγραψε τελικώς μειωμένες κατά 75% ζημιές προ φόρων (13,1 εκατ. ευρώ) και κατά 87% τελικές ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους (14,7 εκατ. ευρώ), οι οποίοι το 2013 είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα λόγω αναβαλλόμενης φορολογικής επιβάρυνσης.

Οι 123 επιχειρήσεις στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 3,6 δισ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 221,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47% (+70,9 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 166,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,5 εκατ. ευρώ (κέρδη 131,5 εκατ. ευρώ το 2013).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 62,2 εκατ. ευρώ, που συνιστούν βελτίωση κατά 110% σε ποσοστό και κατά 32,6 εκατ. ευρώ σε αξία και είναι ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,2% το 2013 (κέρδη 29,6 εκατ. ευρώ το 2013).

- Ζημιές προ φόρων 13,1 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 75% σε ποσοστό και κατά 38,7 εκατ. ευρώ (ζημιές 51,8 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -0,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,0% το 2013.

- Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 14,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 87% σε ποσοστό και κατά 96,3 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές ύψους 111,0 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -0,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -4,4% το 2013.

Τα ίδια κεφάλαια των 131 επιχειρήσεων (1,615 δισ. ευρώ στις 31.12.2014) αυξήθηκαν κατά 3% (+43,1 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (3,60 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 3% (+107,7 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 44,9%, από 45,1% το 2013. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2014 ήταν κατά 54,4% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Αύξηση κατά 2% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (2,12 δισ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 56 από τις 123 επιχειρήσεις (45,5% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες 67 εταιρείες (54,5% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 56 κερδοφόρων ήταν 46,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές τελικές ζημιές των 67 ζημιογόνων ήταν 61,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 123 επιχειρήσεων:

- 31 επιχειρήσεις (25,2% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 29,4 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 16,2 εκατ. ευρώ.

- Εννέα επιχειρήσεις (7,3%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, με κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.

- 58 επιχειρήσεις (47,2%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 60,3 εκατ. ευρώ έναντι 82,6 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 22,3 εκατ. ευρώ.

- 25 επιχειρήσεις (20,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, με ζημιές 43,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως των 17,4 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια ύψους 60,5 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 123 βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε στο 4,6%, από 3,8% το 2013.

www.inr.gr, 15 Απριλίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ,  2014
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 30.469 -12 3.269 -5.229 -7.864
ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 42.099 4 62.692 4.869 1.771
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΕΧΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 390 20 272 30 18
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 865.849 -1 462.567 65.001 14.966
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Δ. ΔΗΜΙΖΑΣ Ε.Π.Ε. 502 -12 116 42 13
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 238.593 -5 104.839 -821 -10.429
ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 11.835 -19 5.080 1.235 -413
ΑΛΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.529 5 1.248 105 49
ΑΛΦΑ PRESS A.B.E.E. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.523 154 1.901 186 156
ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.063 -15 1.425 345 96
ΑΛΦΙΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 11.373 -13 77 -340 -2.348
ΑΝΑΛΚΟ ΑΝΟΔΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Π.Ε. 15.581 -3 4.730 897 -422
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.629 -5 153 -51 -240
ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 14.404 10 7.799 2.248 1.396
ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 17.161 7 3.961 1 -1.180
ΑΤΕΜ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 6.588 17 5.270 1.241 852
ΒΕ.Κ.ΑΛ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.B.E.E. 1.376 0 153 18 7
ΒΙΚΤΩΡΙΑ - ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 9.323 1 7.256 1.569 970
ΒΙΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΡΟΛΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ 400 -2 330 4 2
ΒΙΜΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5.842 -5 117 -86 -302
ΒΙΟ.ΠΑΝΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.971 -9 1.965 52 9
ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 11.472 -12 10.579 314 -359
ΒΙΟΡΑΛ Α.Β.Ε. ΧΥΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 6.038 7 6.284 1.299 645
ΒΡΟΧΙΔΗΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚA ΕΙΔH 2.904 -5 672 68 -76
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ Ε. Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6.302 -6 1.387 -280 -468
ΓΟΓΟΝΙΔΑΚΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.553 -3 335 34 -16
ΓΡΑΜΜΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 255 9 89 -34 -35
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 5.663 1 5.555 356 55
ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 11.110 2 3.050 480 12
ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 854.804 11 724.861 52.629 17.451
ΕΛΒΙΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 53.427 11 36.682 4.454 1.425
ΕΞ-ΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.951 -5 1.131 -31 -78
ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 97.655 -3 63.509 1.500 -3.993
ΕΠΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.174 -16 1.030 110 -127
ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19.809 -7 42.824 1.754 -288
ΕΤΕΠΑΛ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17.131 3 0 -66 -946
ΕΦΑΛ ΣΑΜΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 913 -4 55 1 -24
ΖΗΣΙΟΣ Α. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 2.560 -3 686 0 4
ΗΠΕΙΡΑΛΟΥΜΙΝ - ΑΦΟΙ ΖΚΕΡΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.261 -7 164 36 -53
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ν. Ι. ROLSTAR A.E. ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.494 -4 760 -178 -243
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ - ΑΛΟΥΞΑΛ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.785 1 893 107 -13
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 735 56 678 169 159
ΚΑΤΑΛ Α.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.350 3 1.777 43 58
ΚΕΧΑΪΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.454 -7 694 55 11
ΚΟΥΡΕΜΕΝΑΣ Α. ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 4.132 9 2.486 429 -11
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Κ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Π.Ε. 2.354 4 1.209 174 23
ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γ. AL-GCOT Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.235 -10 356 -22 -89
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Π. Α.Β.Ε. ΒΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 12.728 -4 3.061 937 -445
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Γ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.827 -6 1.365 209 -5
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Ι. ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΣΙΔΗΡΟΣ 224 -5 145 -14 -5
ΜΑΤΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 528 -1 0 0 -1
ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗΣ Α. & Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.598 17 182 -500 -510
ΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.907 -9 1.841 152 6
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 8.040 -11 2.282 -172 -626
ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 9.624 -10 4.406 -266 -797
ΜΕΤΑΜ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 2.185 -5 2.505 -48 -74
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 17.645 -2 9.709 944 -141
ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ Ν. EMAL Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 904 -3 583 64 29
ΝΙΚΗ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 541 -12 614 114 69
ΝΤΑΜΟ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.134 -14 434 22 2
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ PS Α.Β.Ε.Ε. 6.516 -1 39 -146 -269
ΠΑΛ - ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1.020 3 317 54 18
ΠΑΛΜΙΝ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.706 0 208 28 -21
ΠΑΝΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 12.956 -18 6.567 -395 -2.704
ΠΑΣΙΑΛΗΣ Γ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1.583 4 195 -28 -90
ΠΕΡΣΕΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ Ε.Π.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.298 -20 533 25 4
ΠΗΓΑΣΟΣ EDILTECH Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.075 -2 197 26 -23
ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 7.612 -5 2.555 157 -183
ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 8.058 -6 5.913 -132 -343
ΣΑΚΑΡΕΛΗ Γ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 1.737 4 56 40 -52
ΣΑΝΛΕΒ - ΚΑΛΛΙΜΠΡΕ ΕΛΛΑΣ A.E. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.548 -6 2.928 106 0
ΣΕΡΛΕΤΗ ΑΦΟΙ ΕΒΑΛ Ε.Π.Ε. ΒΑΦΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 303 -25 430 5 -52
ΣΚΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1.254 -4 368 36 13
ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ 136.261 7 181.338 11.932 3.973
ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΣ Α. - ALUART Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 142 78 176 68 53
ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΥ - VIOTAL Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.747 0 1.101 -9 -159
ΤΑΣΟΥΛΑΣ - ΑΛΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 345 1 32 -8 -8
ΤΖΑΒΙΔΑΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.347 43 1.112 486 238
ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ SYSTEM Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.622 -22 866 32 -226
ΤΖΙΩΤΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 2.141 0 708 48 8
ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Α. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.829 6 837 155 143
ΦΟΡΣΑ ΠΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.122 16 361 74 5
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.044 -22 963 -115 -146
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 440.953 10 396.015 999 -16.112
ΧΑΣΙΑΛΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.676 -10 883 -186 -307
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ 1.151 -5 0 -2 -54
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Κ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΙΔΗ 6.736 -6 4.508 469 51
ΧΟΛΕΒΑΣ Κ. H. ALUCOM Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.608 -16 1.011 93 1
ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.317 -7 349 -28 -75
ALBE HELLAS Ε.Π.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 718 11 1.175 -42 -46
ALCOM Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.379 -18 1.000 -24 -121
ALCROM Α.Τ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.452 0 364 -53 -59
ALDECO ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.424 -5 660 133 11
ALKAT Α.Ε.Β.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.912 2 2.816 119 70
ALLUTRUST - ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.178 -1 606 47 10
ALPORT ΡΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Π.Ε. 102 -35 87 1 1
ALTEC ΒΑΓΙΩΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ 878 25 422 -8 -23
ALTECH ALUMINIUM TECHNOLOGY A.E. 1.135 28 882 99 44
ALUDOR Μ. ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.612 -5 732 110 37
ALUMINCO Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΑ 57.791 8 26.180 2.014 366
ALUSOT Ι. & Μ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.706 39 2.954 711 407
BRASS FORM A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6.818 4 5.565 346 112
CAAL - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.227 -19 206 183 -47
CHROMETAL Α.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.323 -7 1.169 40 18
COSMOS PROFIL A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 37.280 7 59.943 2.796 -675
CROWN HELLAS CAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E. 175.986 -2 154.329 7.036 -1.537
DOMUS ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 7.240 -11 7.356 656 231
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε. 59.221 -7 22.148 1.053 -158
FITCO Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 53.851 27 59.410 -1.251 -2.908
FRAME A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.006 -2 893 26 4
FRIGOPLAST A.E.B.E. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ 2.402 2 1.636 205 82
INTERMETAL A.B.E.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6.151 -3 2.850 351 49
METALOR Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 1.978 -6 808 -42 -15
MONOTHERM A.E. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.441 -3 260 -15 -446
PANEL PRESS A.B.E.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5.353 -7 2.163 439 -31
POWER LOCK A.B.E.E. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.516 5 1.061 85 -1
PROFAL Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 1.619 6 1.125 119 41
PROFILCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 23.396 -1 8.395 754 -1.274
SECURITY ALUMINIUM HELLAS A.B.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 4.339 23 4.840 703 463
TEAM ROLL Ε.Π.Ε. ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 835 -13 2.217 35 12
VERTICAL A.Β.Ε.E. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.381 -5 1.319 -329 -399
VIKAT Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 323 -2 11 14 -4
W. DIAMANT ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.638 3 1.508 -225 -252


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS