inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Ανέκαμψε η βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού το 2015Ανάκαμψη του όγκου παραγωγής και των εσόδων της παρουσίασε κατά το 2015 η ελληνική βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η οποία το 2014 είχε καταγράψει και πάλι υψηλές ζημιές.

Ο κλάδος εμφάνισε σαφώς αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα το 2015.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά το 2015, ανά μήνα και συνολικά κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: +8,1% τον Ιανουάριο (-19,7% τον ίδιο μήνα του 2014), +2,7% τον Φεβρουάριο (-16,9%), +10,7% τον Μάρτιο (-16,2%), +8,2% τον Απρίλιο (-17,2%), +3,6% τον Μάιο (-6,5%), +3,2% τον Ιούνιο (-18,6%), -2,2% τον Ιούλιο (-17,8%), +14,9% τον Αύγουστο (-6,0%), +12,2% τον Σεπτέμβριο (+1,9%), -3,8% τον Οκτώβριο (+4,8%), +10,5% τον Νοέμβριο (-16,0%), -5,0% τον Δεκέμβριο (+12,2%) και συνολικά +5,4% το δωδεκάμηνο (-10,7%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 33,1%.

Επίσης, εντονότερα ανοδική πορεία φαίνεται ότι ακολούθησαν τα έσοδα των εταιρειών.

Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2015, ανά μήνα και κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: +5,8% τον Ιανουάριο (-25,7% τον ίδιο μήνα του 2014), -1,9% τον Φεβρουάριο (-36,4%), -2,5% τον Μάρτιο (-23,6%), +8,5% τον Απρίλιο (-34,5%), -4,7% τον Μάιο (-1,2%), +7,6% τον Ιούνιο (-19,5%), -8,4% τον Ιούλιο (-6,7%), -7,9% τον Αύγουστο (+28,7%), +4,0% τον Σεπτέμβριο (-7,3%), +37,3% τον Οκτώβριο (-2,1%), +14,8% τον Νοέμβριο (-14,0%), +22,1% τον Δεκέμβριο (-2,0%) και συνολικά +10,2% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 (-14,8% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 23,7%.

Εξαιρουμένων των εταιρειών ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών, ο κλάδος των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 112 εταιρειών του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους για το 2014, εμφάνισε το έτος αυτό, σε σύγκριση με το 2013, μειωμένα κατά 21% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 28,4 εκατ. ευρώ (36 εκατ. ευρώ το 2013), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 4% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα (13,6% το 2013, από 11,9% το 2013).

Παρουσίασε υψηλές, αυξημένες κατά 2% ζημιές προ φόρων (88,3 εκατ. ευρώ έναντι 86,6 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές μειωμένες κατά 2% (89,4 εκατ. ευρώ έναντι 90,9 εκατ. ευρώ το 2013).

Τα συνολικά έσοδα των 112 ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2014 σε 1,13 δισ. ευρώ (-4%).

Οι 112 αυτές εταιρείες στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,8 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3%. Ως σύνολο, κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 153,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% (+14,1 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους άνω των 28,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,5 εκατ. ευρώ (κέρδη 36 εκατ. ευρώ περίπου το 2013).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 48,3 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 17 εκατ. ευρώ (-54%) και είναι ίσες προς το -4,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,7% το 2013 (ζημιές της τάξεως των 31,3 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 88,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 1,65 εκατ. ευρώ (ζημιές 86,6 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -7,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -7,3% το 2013.

- Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 89,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 1,4 εκατ. ευρώ (ζημιές άνω των 90,8 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -7,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -7,7% το 2013.

Τα ίδια κεφάλαια των 112 επιχειρήσεων (661,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) μειώθηκαν κατά 5% (-35 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (1,79 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 3% (-52,7 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 36,9%, από 37,7% το 2013. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2014 ήταν κατά 15,1% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Αύξηση κατά 4% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (843 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές), κυρίως λόγω νέων επενδύσεων.

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 59 από τις 112 επιχειρήσεις (52,7% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες 53 εταιρείες (47,3% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 59 κερδοφόρων ήταν 13,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές τελικές ζημιές των 53 ζημιογόνων ήταν περίπου 102,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 112 επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες αναπτύσσουν και έντονες εμπορικές δραστηριότητες:

- Σαράντα τρεις επιχειρήσεις (38,4% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένα κατά 0,7 εκατ. ευρώ.

- Δεκατρείς επιχειρήσεις (11,6%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 5,0 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές 9,1 εκατ. ευρώ περίπου, έχοντας απώλειες 14,1 εκατ. ευρώ.

- Σαράντα επιχειρήσεις (35,7%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 93,3 εκατ. ευρώ έναντι 86,8 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένες κατά 6,5 εκατ. ευρώ.

- Δεκαέξι επιχειρήσεις (14,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 20,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια της τάξεως των 22,7 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 112 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 1,6%, από 1,9% το 2013, υποχωρώντας σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

www.inr.gr, 14 Απριλίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,  2014
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ. HEC Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 588 -2 489 -33 -37
ΑΚΜΩΝ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.245 4 925 145 -9
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 1.416 -10 19 352 156
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ADM Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 6.221 -3 7.949 375 180
ΑΣΙΜΤΕΚ Ε.Π.Ε. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 1.018 27 1.566 495 337
ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α.Ε. 5.833 10 6.123 788 333
ΒΗΛΜΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Κ. Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.147 -54 485 149 -1.093
ΒΙΟΚΑΛ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 3.829 4 2.535 262 143
ΒΟΡΙΛΑΣ Ι. & Π. Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 3.478 -5 1.527 170 129
ΒΡΑΣΙΔΑ Ι. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 939 -2 74 -5 -8
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ GECA Α.Ε. 36.152 -15 2.270 -2.654 -7.370
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ - ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.440 -9 998 -167 -227
ΔΑΒΛΕΡΗΣ - ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.413 -1 544 42 2
ΔΙΑΕΛ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.089 0 223 -30 -36
ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 11.241 1 2.724 -74 -338
ΕΒΙΟΠ - ΤΕΜΠΟ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 19.802 8 27.508 1.941 1.142
ΕΛ-ΜΑΤ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.482 -4 471 20 -105
ΕΛΕΜΚΟ Δ. Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5.096 -19 5.044 -456 -611
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 274.793 4 248.809 -6.985 -4.974
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 1.612 6 843 117 -1
ΕΛΦΟΝ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 10.043 -14 5.558 167 156
ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 1.255 -22 758 128 90
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ - PIRITIUM Α.Ε. 35.984 -10 58 -2.099 -6.699
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - S&S Ε.Π.Ε. 2.517 9 3.073 143 2
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α.Ε. 5.471 -5 3.903 265 29
ΘΥΡΑΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A.Ε. 2.353 -7 1.839 482 328
ΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 263 8 1.910 48 10
ΚΑΠΕΛΟΣ DIESELS A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ 2.110 -21 2.778 136 76
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. ΒΙΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 5.129 -7 1.147 -22 -82
ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Π. Ε. Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 4.604 2 4.233 163 -18
ΚΛΑΠΑΚΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 435 -18 503 52 -6
ΚΛΑΠΑΚΗΣ Μ. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.172 0 1.381 114 20
ΚΟΥΒΙΔΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8.338 -2 7.348 868 101
ΚΟΥΠΕΡ ΓΙΟΥΝΙΒΕΛ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.493 -33 1.638 -340 -391
ΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ 1.412 -4 474 36 -2
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 895 -2 210 -46 -54
ΛΑΣΤΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΜΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 120 1 133 46 29
ΜΑ.ΒΙ.ΚΑΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 2.239 -3 912 16 -16
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 9.929 -11 688 -1.276 -1.925
ΜΑΤΕΛ - ΑΦΟΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 5.708 1 142 41 40
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Κ. BA-CO A.B.E.E. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.454 -1 747 75 19
ΝΟΥΟΒΑ ΜΑΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 768 15 691 -135 -135
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Π. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. 4.667 -10 3.423 624 339
ΟΠΤΙΚΟΝ Α.Ε. ΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.302 -1 339 197 -49
ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΚΟΝΤΡΟΛ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 786 -1 494 116 1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.956 -5 62 -32 -89
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. & Κ. Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.607 15 1.774 530 287
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 1.571 -4 21 6 -36
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Ε. Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 829 0 195 34 -1
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ - ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 3.364 -7 581 185 -133
ΠΗΝΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΩΝ 929 14 698 158 104
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. 512 48 345 225 143
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 80.988 27 75.196 6.817 4.585
ΡΗ-ΜΕΤ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 74 7 40 5 4
ΡΙΖΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - RELEC Ε.Π.Ε. 204 -9 113 -18 -19
ΣΑΜΠΑ - ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ I.K.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 743 16 590 147 95
ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 5.016 26 5.845 309 133
ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 1.467 -20 1.472 146 29
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Γ. - SIMACON A.B.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.036 11 374 43 8
ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.317 -1 863 144 6
ΣΕΝΕΚΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.446 2 2.026 329 187
ΣΕΡΒΗ Δ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 288 6 253 16 16
ΣΙΑΦΑΡΑΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 15.752 -3 5.323 767 460
ΣΙΛΣΙΟ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 53.732 38 4.723 2.504 -5.313
ΣΙΜΑΚΟΜ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.289 -17 1.109 7 -34
ΣΙΨΗΣ Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.389 -13 514 -74 -73
ΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 950 -17 1.464 172 81
ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 27.000 -19 41.939 -3.312 -3.859
ΣΟΛΟΥΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.530 -3 552 114 5
ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7.593 -4 2.141 254 -51
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 149.607 -6 119.572 10.220 -29.748
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Δ. Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ E - ARION 1.020 6 1.827 80 46
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ - TEMAG Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 564 77 453 219 176
ΤΡΙΑΝΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 290 7 207 40 30
ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. - ΑΡΜΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.538 -4 751 63 70
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ - ADMOTEC A.B.E.E. 17.639 39 919 1.153 -370
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 7.941 5 4.813 607 258
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Α.Β.Ε. 2.448 -3 907 166 33
ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Ε.Π.Ε. 1.147 -8 1.269 82 16
ADVANCED LITΗIUM SYSTEMS Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΜΥΝΑΣ 4.095 -12 899 -232 -514
ALIBERTI A.E.B.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5.050 -2 777 -29 -195
AMCO Α.Β.Ε.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4.012 49 2.508 285 61
ASEA BROWN BOVERI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 68.715 10 88.415 4.475 -1.081
CENTRAL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ A.E.B.E. 5.202 7 1.957 283 7
CONSTRAT Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 2.373 29 3.982 909 552
CRELI Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2.944 10 1.359 45 23
DARLAS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ Α.Ε.Β.Ε. 255 12 273 22 17
DASTERI SYSTEMS A.E. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.700 0 3.228 818 443
EMMIS Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 570 -5 529 1 -19
FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 172.358 20 111.056 -8.316 -12.752
GEYER HELLAS A.E.B.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 8.346 4 4.153 783 93
INTERMARINE ELECTRONICS A.E.B.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 942 -7 676 -62 -79
INTRA CONN ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Α.Ε. 232 -36 36 -180 -177
INTRACOM DEFENCE ELECTRONICS A.E. 88.165 -16 51.242 2.138 -736
INTRACOM TELECOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 292.017 -22 128.858 12.684 248
METRICON Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.307 8 618 58 12
MILTECH HELLAS A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 14.103 17 5.031 1.251 184
NETCOM Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2.489 -40 0 -767 -1.558
NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΚΑΛΩΔΙΑ 55.818 32 74.995 -603 -2.105
OBERTHUR TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 390 -17 0 -31 -31
OPT HELLAS A.E.B.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.590 -4 1.291 -10 4
PROFELM ELECTRONICS A.B.E ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 2.225 -7 164 -105 -129
PROTEM GROUP Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 952 -7 721 133 119
SIGMA SECURITY Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3.463 4 2.842 106 -38
SOLAR CELLS HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 49.632 -14 295 -1.527 -7.736
SOLTECH A.E. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 86.339 -7 475 -186 -10.904
T.W.B. A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 1.082 -4 458 31 8
TECNICA Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ A.E.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 5.995 -12 2.694 118 -204
THALES ΕΛΛΑΣ A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10.311 -2 5.713 -26 659
THERMIS ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Α. Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 1.794 -8 1.927 201 121
TWIN PEAK A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2.009 -5 90 -169 -209
VASSLER ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 725 -6 448 -12 -18


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS