inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Πτώση της παραγωγής και επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων το 2015Πτωτικά κινήθηκε κατά το 2015 ο όγκος παραγωγής της βιομηχανίας σιδηρούχων μετάλλων, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ευρύτερης παραγωγής βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων και παράγει χαλυβουργικά προϊόντα, σιδηρονικέλιο, χαλύβδινους σωλήνες, μεταλλικούς σκελετούς από σίδηρο ή χάλυβα και κάθε είδους σιδηρούχα μεταλλικά προϊόντα και αντίστοιχες μεταλλικές κατασκευές.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2015 η παραγωγή βασικών μετάλλων αυξήθηκε κατά 4,1%, ενώ η παραγωγή μεταλλικών προϊόντων μειώθηκε κατά 3,5%. Συγχρόνως, τα έσοδα των βιομηχανιών βασικών μετάλλων αυξήθηκαν κατά 4,2%, ενώ τα έσοδα των βιομηχανιών μεταλλικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 0,3%.

Παράλληλα, ο όγκος παραγωγής βασικών χαλυβουργικών προϊόντων, που είχε παρουσιάσει σημαντική αύξηση το 2014, εμφάνισε σημαντική πτώση το 2015 - στο δεκάμηνο είχε παρουσιάσει πτώση της τάξεως του 14%. Επίσης, η παραγωγή τελικών μεταλλικών προϊόντων από σιδηρούχα μέταλλα εκτιμάται ότι κινήθηκε έντονα πτωτικά.

Συμπερασματικά, η παραγωγική δραστηριότητα των εταιρειών παραγωγής και επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων παρουσίασε πτώση, σε αντίθεση με την αντίστοιχη δραστηριότητα των εταιρειών παραγωγής και επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων.

Τα συνολικά έσοδα 349 εταιρειών του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2014 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 2,76 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 212 εκατ. ευρώ (+8%).

Οι εν λόγω εταιρείες έχουν βασικό αντικείμενο την παραγωγή και επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων. Ορισμένες από αυτές συγχρόνως ασχολούνται με την εμπορία μετάλλων ή τελικών προϊόντων, καθώς και με την παραγωγή και επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων. Συνεπώς, δεν προέρχεται το σύνολο των εσόδων τους από το βασικό αντικείμενό τους.

Βάσει των αποτελεσμάτων των εταιρειών αυτών, ο κλάδος εμφάνισε το 2014, σε σύγκριση με το 2013, βελτιωμένα κατά 126 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 148,4 εκατ. ευρώ (5,4% των εσόδων έναντι 0,9% το 2013), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 8% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες (12,4% το 2014, από 9,5% το 2013). Επίσης, κατέγραψε μείωση των ζημιών του προ φόρων (84,7 εκατ. ευρώ) κατά 63% και των τελικών ζημιών του μετά την πρόβλεψη για φόρους (88,6 εκατ. ευρώ) κατά 65%.

Οι 349 αυτές επιχειρήσεις στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 5,4 δισ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 344 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 41% (+100,4 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 148,4 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 126,0 εκατ. ευρώ (κέρδη 22,4 εκατ. ευρώ το 2013).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 43,6 εκατ. ευρώ, που συνιστούν βελτίωση κατά 142,2 εκατ. ευρώ και είναι ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -3,9% το 2013 (ζημιές της τάξεως των 98,6 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 84,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 142 εκατ. ευρώ (ζημιές 226,7 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -3,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -8,9% το 2013.

- Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 88,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 167,8 εκατ. ευρώ (ζημιές 256,4 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -3,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -10,0% το 2013.

Τα ίδια κεφάλαια των 349 επιχειρήσεων (1,59 δισ. ευρώ στις 31.12.2014) αυξήθηκαν κατά 2% (+38 εκατ. ευρώ), λόγω εισροής νέων κεφαλαίων. Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (5,44 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 4% (+192,4 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 29,3%, από 29,7% το 2013. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους ήταν μόνο κατά 7,5% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Αύξηση κατά 2% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (2,71 δισ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές), κυρίως λόγω νέων συμμετοχών.

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 185 από τις 349 επιχειρήσεις (53% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες 164 εταιρείες (47% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 185 κερδοφόρων ήταν 129,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές τελικές ζημιές των 164 ζημιογόνων ήταν περίπου 218,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 349 επιχειρήσεων:

- Εκατόν τριάντα οκτώ επιχειρήσεις (39,5% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 107,6 εκατ. ευρώ έναντι 72,6 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 35 εκατ. ευρώ.

- Τριάντα επιχειρήσεις (8,6%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, με κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 9,3 εκατ. ευρώ.

- Εκατόν τριάντα τέσσερις επιχειρήσεις (38,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 215,3 εκατ. ευρώ έναντι 291,9 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 76,6 εκατ. ευρώ.

- Σαράντα επτά επιχειρήσεις (13,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, με ζημιές 43,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως των 22,2 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 65,5 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 349 βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε χαμηλή, αλλά βελτιώθηκε σε 2,7%, από 0,4% το 2013.

www.inr.gr, 13 Απριλίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ,  2014
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΑΤΣΑΣ Δ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.572 0 2.296 280 53
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΙΩΝ Ε.Π.Ε. ΔΟΧΕΙΑ 772 -4 0 1 -20
ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ASKOMET - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.350 2 744 113 0
ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ & ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ 5.317 -7 1.404 355 -158
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 17.467 6 8.583 1.687 332
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 5.903 -4 2.558 371 98
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. & ΥΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.244 25 548 166 102
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. Α. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.594 6 748 174 -137
ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 2.716 -6 301 -99 -215
ΑΛΦΕ Α.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.070 -4 352 48 -19
ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 15.518 5 16.012 1.613 761
ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ Φ. Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 702 -37 0 3 14
ΑΝΕΠΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 5.482 21 2.684 411 107
ΑΝΤΖΕΛ Ι. A.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 1.944 2 1.093 25 -78
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΘΩΡΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 927 3 46 48 -17
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.565 2 62 -28 -17
ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 2.371 5 1.860 426 279
ΑΡΓΟΜΕΤΑΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ε.Π.Ε. 288 -6 171 22 1
ΑΡΤΕΜΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Θ. & Β. ΜΠΕΝΑΪ Α.Ε. 2.672 1 618 134 54
Β.Ε.Λ. ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ 2.743 -11 780 -166 -222
Β.Ε.Τ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 7.165 -16 62 -256 -787
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Δ. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.527 -17 0 -487 -843
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Χ. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.631 5 1.794 451 57
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.694 -9 260 119 -186
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2.288 -5 269 -32 -134
ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ Β. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4.556 -2 1.072 200 -317
ΒΕ.ΜΕΤ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.210 -7 85 -90 -433
ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 49.102 0 15.817 1.175 -1.835
ΒΙ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 789 2 138 -23 -26
ΒΙΔΟΜΕΤ ΒΙΔΟΠΟΙΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.929 0 2.417 110 -26
ΒΙΕΜ - ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.140 -2 170 0 -16
ΒΙΜΕΚΑΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 4.048 -10 4.000 357 201
ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2.497 7 2.229 128 -2
ΒΙΜΗΚΕ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4.594 -2 564 133 -258
ΒΙΟΚΑΔΟ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 7.612 -9 2.071 -88 -161
ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.842 -22 3.741 262 60
ΒΙΟΜΕΚ Α.B.Ε.T.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 465 -81 74 -133 -408
ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.846 -4 570 -82 -168
ΒΙΟΜΕΤΑΛΚΟ Α.Ε.Β.Ε. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 1.085 -11 287 -123 -126
ΒΙΟΡΟΛ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4.353 0 4.222 179 52
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ - ΒΙΟΚΑΛ Ε.Π.Ε. 900 -21 846 110 72
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 2.307 -1 996 70 -57
ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. 480 -31 1.158 254 153
ΒΟΪΒΟΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ 3.218 2 890 27 8
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.527 7 2.925 370 117
ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ - ΑΣΤΗΡ Α.Β.Ε. ΠΩΜΑΤΑ ΦΙΑΛΩΝ 20.062 15 20.307 3.808 2.475
ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 915 9 980 121 66
ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΙΛΟ 844 -9 389 64 -11
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 978 -7 1.047 39 -17
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 115 -13 0 -24 -24
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α. & ΥΙΟΙ ΡΟΛΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.061 -1 1.164 140 -17
ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 6.088 29 3.692 767 565
ΓΙΑΜΠΑΖΟΛΙΑΣ Ι. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 582 -7 349 31 1
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ 447 -25 694 29 9
ΓΙΑΝΤΣΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 3.047 -4 2.756 132 137
ΓΙΔΙΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ 2.742 4 313 136 18
ΓΙΟΥΡΟΤΕΚ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 571 -4 76 9 6
ΓΚΛΑΒΑΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.760 -4 638 28 -7
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.612 -14 1.479 85 0
ΓΚΟΒΑΣ Μ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Ε. 270 1 224 12 3
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣ Δ. ΣΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΧΥΤΗΡΙΟ 744 37 460 241 156
ΓΚΟΥΜΑΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.557 -1 232 180 70
ΓΛΕΝΤΟΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 1.612 -20 1.898 149 41
ΔΑΜΑΛΟΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 791 8 836 180 127
ΔΑΤΣΕΡΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2.397 15 1.140 491 330
ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Α.Ε. 1.427 -4 282 -41 -52
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 2.840 13 1.665 555 331
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 7.382 47 6.702 401 154
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  Ε. & Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.246 -3 106 -56 -100
ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 1.157 -1 348 -42 -107
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κ. Α.Β.Ε. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ 2.351 -13 997 98 -4
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 606 9 128 73 32
ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.242 -8 39 -70 -139
ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 12.760 4 5.403 1.288 1.286
ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ 2.698 1 997 4 -28
ΔΟΜΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 323 5 897 47 34
ΔΟΥΚΑΣ Σ. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 2.822 2 1.457 180 8
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Δ. Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5.216 4 3.900 335 70
ΔΡΑΜΙΝΗ Α.Ε.Κ.ΤΕ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 630 -19 446 7 -6
ΕΒΥΚ Γ. ΠΕΥΤΙΤΣΕΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.044 -3 638 133 -75
ΕΚΜΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 35.425 4 22.039 744 132
ΕΛ.ΒΙ.ΘΕΡΜ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 329 12 302 5 3
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 112.040 11 51.708 663 -1.877
ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 19.406 1 2.562 1.153 -508
ΕΛΒΙΜΕΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 7.013 1 429 142 34
ΕΛΒΙΩΜ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 6.866 0 4.487 40 -296
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.704 13 1.285 423 257
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΔΟΠΟΙΙΑ - ΕΛΛΒΙΔΟ Α.Ε.Β.Ε. 424 -5 81 -6 -11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ - HELLENIC STEEL Α.Ε. 71.743 4 77.379 -16.641 -44.695
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ Α.Ε. 11.510 5 11.747 428 -64
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ GEO - SOL Α.Ε.Β.Ε. 4.127 3 3.986 548 349
ΕΛΣΑ - SILGAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε. 68.119 -11 48.823 3.304 -674
ΕΛΤΕΚ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ 125 -3 62 3 -2
ΕΜΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 16.181 7 19.417 1.565 688
ΕΞΠΟ ΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1.549 -1 0 -5 -25
ΕΡΓΟΣΚΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 752 1 175 -11 -13
ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 16.780 -4 20.277 -146 926
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 4.767 -7 865 83 -414
ΕΤΗΛ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 3.919 22 8.373 415 94
ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.375 -1 1.415 203 122
ΕΥΡΙΠΟΣ - ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 2.372 -6 1.873 49 -102
ΖΑΪΜΗ ΑΦΟΙ - ΜΕΚΑΖ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.649 -5 564 62 -13
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. - Β. ΒΕΡΡΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 8.384 4 10.033 612 146
ΖΗΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ Α.Ε. 1.785 -5 933 156 25
ΖΗΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 14.312 2 5.134 307 -290
ΖΩΓΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2.388 1 1.427 40 -65
ΗΛΙΑΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 694 -7 143 -30 -83
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 957 -12 302 10 2
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ Α.Ε. 6.562 1 1.603 408 10
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΘΕΜΕΚΑΤ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 974 1 497 52 5
ΘΕΟΣΤΥΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.729 0 582 232 61
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΛΕΒΗΤΕΣ - ΤΖΑΚΙΑ 1.304 -4 925 -29 11
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1.041 15 1.391 134 44
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.999 11 2.058 327 225
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΑΚΩΝΙΣ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.058 -1 603 19 -80
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.431 -17 1.492 -528 -945
ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ 9.190 -2 6.282 312 59
ΙΡΑΛΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 149 4 177 50 35
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ DELTA Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3.816 0 1.156 310 23
ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 972 4 217 30 19
ΚΑΚΩΝΑΣ ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 950 0 40 -6 -11
ΚΑΛΠΑΚΑ Λ. Α.Β.Τ.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 872 -13 256 -125 0
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 955 -21 471 -151 -163
ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΝΕΛ - ΣΥΡΜΑΤΑ 50.663 -4 41.336 6.028 1.830
ΚΑΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 37.971 1 4.312 -651 -1.776
ΚΑΜΤΣΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 5.243 -11 2.199 291 79
ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ 4.896 -2 3.012 409 85
ΚΑΡΑΒΑΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.539 -10 1.144 39 30
ΚΑΡΠΕΤΑΣ Ε. Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 387 -1 52 18 8
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Τ.Ε.ΒΙΟΜ.Ε. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 3.866 0 3.995 610 334
ΚΑΤΡΑΔΗΣ Β.Ε.Π. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 4.685 -1 4.061 310 66
ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Α. & Β. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 2.361 -3 474 -1 -89
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1.153 3 941 88 47
ΚΕΜ ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε. 3.586 -8 648 328 205
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.163 -11 511 -46 -124
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. 9.585 8 2.992 293 -457
ΚΟΚΩΝΗΣ Θ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.940 0 786 41 4
ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.169 7 1.971 232 93
ΚΟΛΤΣΙΔΑ Β. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.958 5 426 171 69
ΚΟΝΒΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ 7.068 7 3.123 217 29
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 1.820 34 676 186 7
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ 56.657 10 35.290 9.826 6.909
ΚΟΣΚΙΝΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.161 -1 355 47 2
ΚΟΥΚΑΚΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 553 2 254 7 3
ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΦΟΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 2.564 54 1.506 171 1
ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.158 27 1.632 437 254
ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Α.Ε. 1.581 -5 36 -47 -162
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Β. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 698 24 433 70 37
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 30.328 1 16.656 3.625 1.582
ΚΩΣ - ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ε.Π.Ε. 111 -6 106 -10 -10
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.709 45 640 127 90
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Η. Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.881 -4 221 -39 -49
ΛΑΖΑΡΗΣ Δ. Α.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1.117 -8 506 -38 -25
ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ  ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 264.760 2 237.250 -15.363 -29.434
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. Α.Ε. ΣΥΡΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 12.081 0 2.604 -486 -752
ΛΕΪΖΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.408 -4 1.581 301 45
ΛΕΚΑΚΗΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.582 -9 760 62 -11
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 14.461 0 12.318 1.853 784
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.659 0 1.749 1.502 18
ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Κ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 19.274 1 7.902 1.257 37
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ STEEL Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 10.599 16 9.872 1.711 1.006
ΜΑ.ΒΙ.Λ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Ε. 2.677 -11 1.427 22 -11
ΜΑ.ΒΙ.ΣΩ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 12.211 -6 4.648 17 -316
ΜΑΪΛΛΗΣ M. I. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 275.652 6 70.035 1.468 17.197
ΜΑΚ-ΣΤΗΛ Α.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 550 9 374 46 20
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 4.873 -12 2.498 -8 -369
ΜΑΚΡΗΣ Θ. ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ 34.593 0 12.153 864 201
ΜΑΛΑΜΗΣ Χ. E. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ 1.119 1 234 -21 -51
ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.026 4 303 1 -4
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 5.036 1 145 93 -42
ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΤΑΝΚ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 2.342 9 1.228 -72 -895
ΜΑΝΙΝΟΥ Λ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.350 -4 245 155 49
ΜΑΝΤΑΚΟΣ Δ. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 845 -22 70 -30 -83
ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ Σ. Κ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.461 3 2.232 9 7
ΜΑΡΛΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ 2.174 14 1.243 159 62
ΜΑΣΤΕΡΣΩΛ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ 503 -2 64 -2 -19
ΜΕ.ΤΕ.ΚΟ. ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. 8.857 -1 5.816 -264 -438
ΜΕΚΑΒ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 130 -24 0 -2 -1
ΜΕΤΑΛ ΛΑΪΝ Ε.Π.Ε. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ 518 3 60 22 16
ΜΕΤΑΛΚΑΤ Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 820 -6 1.179 290 211
ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.831 5 1.172 200 6
ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ Α. ΜΟΙΡΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 2.590 17 1.787 155 7
ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.816 -10 2.103 -99 -288
ΜΕΤΑΛΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ Α.Ε 18.025 -1 937 310 -34
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΙΚΗΤΑΣ Ι.Κ.Ε. 479 76 631 20 14
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε. 837 -5 62 -11 -13
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.451 3 2.573 161 2
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 9.149 -1 1.157 7 -64
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.437 8 1.693 133 36
ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 735.402 14 549.001 88.758 73.908
ΜΗΛΕΣΗΣ Χ. Ι. & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.483 -1 3.060 66 -66
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.479 -2 4.427 385 -45
ΜΙΜΜΗΣ Θ. - ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 694 -2 115 -12 -12
ΜΙΧΑΗΛ Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ Α.Ε. 3.077 2 972 229 133
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΥΡΜΑΤΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ 3.517 9 891 62 18
ΜΟΡΦΗ - ΚΑΛΟΥΠΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.626 17 902 333 140
ΜΟΣΧΑΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.554 4 1.263 192 7
ΜΠΑΒΕΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.522 1 309 50 17
ΜΠΑΖΙΓΟΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 6.889 0 2.602 671 225
ΜΠΑΚΛΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 33.298 9 31.256 2.977 1.930
ΜΠΑΚΟΛΑΣ Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.920 -7 483 72 20
ΜΠΑΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 1.403 -6 580 54 23
ΜΠΑΤΣΗΣ Ι. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 4.112 4 1.452 88 5
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 24.433 1 20.820 -470 -1.727
ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ Α. Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.293 7 518 100 92
ΝΕΤΣΙΚΑΣ Ν. - ΒΑΤΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 335 -8 24 -9 -44
ΝΙΚΗΤΑΣ - Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1.570 -18 760 108 5
ΝΙΚΟΛΗΣ Λ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.195 -4 2.015 159 -47
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ Κ. Β. ΥΙΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 6.147 -11 524 110 -333
ΝΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.754 7 5.816 771 351
ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 90.363 -1 16.183 4.236 142
ΝΤΟΒΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ 3.360 -5 382 50 -85
ΞΕΝΕΞ ΣΤΗΛ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ 1.418 -5 832 80 10
ΟΚΤΩ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.589 -4 2.464 268 -226
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.892 0 11 -80 -98
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ 3.798 26 1.646 300 77
ΟΥΜΠΕΡ Τ. & Δ. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 777 1 125 23 26
ΟΥΝΙΚΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΑ ΣΟΧΕΙΑ - ΚΥΤΙΑ 1.188 -8 261 -22 -42
ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 13.491 2 10.711 951 141
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ PAL Α.Ε. 5.165 27 5.823 583 65
ΠΑΝ ΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ 12.789 1 3.797 728 -149
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 4.155 4 1.479 172 -1
ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ 16.383 17 12.416 397 -720
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - METALTECH A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.558 17 906 126 64
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε. - ΠΑΛΣΙΔ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ 395 -21 354 -32 -48
ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 7.578 0 6.656 -269 -430
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 6.021 -2 1.939 113 19
ΠΑΤΟΥΝΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.076 -5 453 -1 -65
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Μ. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε. 39 -77 142 9 3
ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 6.350 2 6.370 524 29
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε. 4.264 -3 3.105 529 266
ΠΛΕΚΤΑΜ Α.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2.433 -4 568 76 -44
ΠΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 44.609 11 41.851 1.388 974
ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΣΩΛΗΝΩΝ 26.823 -6 4.658 -25 -1.034
ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ 67.906 -1 44.398 4.578 59
ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 92 -27 93 -155 -209
ΡΑΠΤΗΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 861 13 331 78 55
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 1.158 -8 1.163 95 44
ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.913 0 1.127 -911 -2.328
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 361.164 6 126.610 3.905 -18.063
ΣΙΔΜΑ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 101.564 -7 56.176 624 -9.095
ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 622 2 306 17 11
ΣΚΙΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 686 6 622 38 25
ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΩΝ 2.750 -2 968 129 -20
ΣΟΦΜΑΝ - Δ. ΣΟΦΡΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.047 -35 5.709 123 3
ΣΠΕΣΙΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 350 -11 191 -31 -25
ΣΠΙΤΙ Α.B.E.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.201 -1 27 -70 -446
ΣΤΑΛΓΟΥΕΛΝΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ 1.146 18 1.629 21 -2
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.102 -37 769 3 0
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ - FERON Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.356 -2 770 155 10
ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2.706 46 2.452 416 198
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΥ ΑΦΟΙ - ΑΚΥΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 234 10 221 12 3
ΣΥΝ.ΠΡΟ. ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ Α.Ε. 6.400 -3 5 -156 -174
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΥΔΡΩ Α.Ε. 4.026 -4 5 11 -94
ΣΥΝΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 343 -9 110 41 3
ΣΥΡ-ΜΑΚ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 6.589 -17 3.929 286 -125
ΣΥΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 15.063 -5 6.915 -593 -844
ΣΥΡΜΑΤΕΚ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε. 271 1 168 3 -2
ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.445 -2 1.057 -4 -139
ΣΥΡΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4.021 0 443 183 29
ΣΥΣΤΕΚ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.363 -7 1.428 -101 -238
ΣΩΛΑΜ - ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.517 -15 2.020 -207 -490
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. 12.282 -21 2.887 -1.092 -3.352
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 352.513 25 161.310 2.736 -5.933
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Λ. PROFIL Α.Ε. 28.035 -4 12.163 -567 -1.628
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.120 5 961 160 104
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Β.Ε. 1.298 -2 954 75 38
Τ.Ε.Μ.Μ.Α. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2.264 -6 1.339 331 61
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ NIKI - INOX 2.518 20 1.681 403 231
ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ Χ. ΤΕΧΝΟΚΟΠΗ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1.035 -12 449 6 -16
ΤΕΜΚΑΤ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.011 -15 212 -1 -1
ΤΕΧΝΟΚΑΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 16.599 -5 10.536 1.361 485
ΤΕΧΝΟΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 6.483 -7 436 -197 -711
ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 5.392 17 4.073 1.118 695
ΤΖΙΑΚΟΣ Χ. Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 395 11 464 7 7
ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ - CLIMAVENT Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 2.389 -15 461 311 13
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΟΠΟΙΙΑ ΘΑΡΡΟΣ Α.Ε. 1.447 1 389 162 2
ΤΖΟΓΙΑΣ Φ. & Ε. - ΣΙΝΤΕΡ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ 1.079 6 1.229 88 39
ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ Π. Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 582 9 855 115 49
ΤΡΙΕΛΞΙΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1.339 4 732 125 45
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.171 -15 1.318 233 16
ΤΣΑΝΑΗΣ - ΓΑΛΒΑΝΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 4.397 0 1.892 270 39
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 19.448 10 5.642 710 -5
ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ Χ. - ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 4.643 4 582 163 -121
ΤΣΟΓΚΛΗΣ Κ. GROUP Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ 1.293 -5 119 -13 -98
ΦΙΛΙΑΝΟΣ Α.Ε. ΧΥΤΟΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.119 -4 1.343 77 -148
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.002 -13 293 51 -95
ΧΑΛΥΒΔΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7 0 0 -27 -325
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 440.664 1 150.534 1.082 -15.869
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 500.508 -3 15.134 -15.560 -35.817
ΧΑΡΕΝΙΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 1.800 1 1.469 -65 -85
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΒΗΤΕΣ - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 1.818 -1 287 -30 -7
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. Α.Ε. ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 992 -2 707 -115 -175
ΧΙΛΙΑΡΙΔΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ 1.613 0 559 26 12
ΧΟΛΗΣ Α. - ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ 1.040 -3 211 19 -74
ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Κ. Α.Τ.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.130 -6 851 69 29
ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 3.288 -6 1.140 -59 -67
ΧΥΤΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 193 5 288 34 24
ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΧΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 407 20 217 48 30
AGREVO A.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 614 -25 345 17 -13
ALIRAC A.B.E.E. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.335 -9 415 53 -50
ALPHA BUSINESS ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 549 -21 0 -5 -5
ALPHASYSTEM Α.Ε. ΘΥΡΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1.665 -3 967 146 15
AQUASTAR A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 886 4 1.081 172 95
AR-CON HELLAS A.B.E.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 4.820 13 5.919 737 -32
ARTSTEEL ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 4.393 2 4.025 604 188
CARTA ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.201 -2 3.732 450 190
CERAMETAL S.E. A.B.E.E. ΕΛΑΣΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 8.612 1 12.300 1.432 836
COIL STAINLESS STEEL A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.567 2 46 -20 -92
COSPICO Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.623 -4 775 248 -1
DUCT HELLAS A.B.E.E. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.442 -2 315 -3 -4
ELVAN A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6.507 -6 3.384 -17 -557
ENERGON Ι.Κ.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.009 20 1.365 600 302
FABRICATING AIR DUCTS Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 410 -17 1.067 -60 -69
GENEDICO A.Β.Ε.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ 6.656 -9 1.174 -541 -579
GM STEEL Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1.055 36 720 6 3
GREIF HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.180 25 5.858 736 244
HELM ΕΛΛΑΣ A.B.E.E. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 6.255 9 4.322 666 465
HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 6.023 -19 6.219 -1.924 -21
IDECO A.B.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.610 0 4.041 456 27
INOX ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε. 538 5 420 89 69
INOX MARKET ΠΑΤΣΑΛΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 5.499 26 6.202 586 263
INTER HOUSE A.E. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 3.985 1 126 -96 -96
INTERSTEEL - ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.676 -5 677 88 6
K. B. ENERGY Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.244 -22 244 95 16
K.M.S. BUILDINGS ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.Ε. 4.251 8 1.231 -82 -200
KLEFER Α.Ε. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΘΥΡΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 16.957 -24 15.634 2.567 1.667
LUNA - ΜΠΕΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΤΟΡΝΕΥΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 472 2 209 48 35
MAG ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 1.913 60 2.728 305 151
METAL FRAME A.E. ΠΡΟΦΙΛ ΧΑΛΥΒΑ 982 130 944 55 13
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E. 43.845 -8 13.672 443 -802
MIIV ΣΙΔΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 275 -12 298 42 25
MNS ΜΙΝΤΖΑΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.477 17 579 180 113
NATIONAL CAN HELLAS ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε. 27.265 0 21.599 3.746 2.310
NDT Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 67 -42 0 -7 -7
PTOLEMEO A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.695 8 1.407 -444 -537
RENTRON A.E.B.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.087 6 1.849 163 117
RIVIMETAL Α. ΡΙΒΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.022 11 2.087 86 58
SERVISTEEL A.E. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 11.885 -7 2.425 379 -119
SHELTER A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 5.253 -4 3.503 93 -20
SOVEL A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 288.955 3 242.118 3.801 -12.665
SPACESONIC Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.262 0 791 251 2
SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 36.701 -10 5.197 -2.440 -7.013
STAHL HOME ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α.Ε. 631 29 4 -13 -23
STAMPA GROUP A.B.E.E. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 2.240 -37 1.626 -256 -1.137
STEELMAX ENERGY A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.761 2 1.032 95 6
THERMOGAS ΠΙΤΣΟΣ A.E. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 568 19 4 -9 -9
TRELLIDOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. 199 -20 240 -77 -83
VETA A.E.B.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 54.906 3 24.724 2.896 -865
VIOMETALE A.Β.Ε.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΟΛΩΝ 8.787 -4 2.355 55 -420
VIOSPIRAL A.E.B.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 8.752 -2 10.152 1.263 698
WEISS HELLAS - INTERNA Α.Β.Τ.Ε.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΣΙΔΗΡΟΥ 4.107 -7 1.367 396 17
ZAKOS - GROUP Α.Β.Ε.Ε. ΒΥΤΙΑ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 3.383 4 963 76 -20


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS