inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Βιομηχανία πλαστικών: Αισθητή αύξηση της παραγωγής το 2015Αύξηση παρουσίασε κατά το 2015, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, ο όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών.

Ο κλάδος κατέγραψε αισθητά αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα το 2015.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του το 2015, ανά μήνα και συνολικά κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: -1,5% τον Ιανουάριο (+4,4% τον ίδιο μήνα του 2014), +3,0% τον Φεβρουάριο (+4,9%), +3,1% τον Μάρτιο (+4,9%), +6,2% τον Απρίλιο (-2,4%), +11,3% τον Μάιο (-2,2%), +6,6% τον Ιούνιο (-2,9%), -9,6% τον Ιούλιο (+1,4%), -1,3% τον Αύγουστο (+2,2%), +5,3% τον Σεπτέμβριο (-4,6%), -1,2% τον Οκτώβριο (+5,8%), +4,0% τον Νοέμβριο (+4,1%), +6,0% τον Δεκέμβριο (+3,2%) και συνολικά +3,5% το δωδεκάμηνο (+1,7%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 8,4%.

Συγχρόνως, ανοδική πορεία φαίνεται ότι ακολούθησαν τα έσοδά του. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2015, ανά μήνα και κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: +2,0% τον Ιανουάριο (-5,9% τον ίδιο μήνα του 2014), -5,4% τον Φεβρουάριο (+8,1%), +7,7% τον Μάρτιο (+7,3%), +12,2% τον Απρίλιο (-11,5%), +4,8% τον Μάιο (+7,0%), +13,9% τον Ιούνιο (+2,5%), -6,0% τον Ιούλιο (+1,4%), +0,1% τον Αύγουστο (-5,3%), +5,3% τον Σεπτέμβριο (+0,2%), -0,1% τον Οκτώβριο (+1,3%), +1,1% τον Νοέμβριο (-0,5%), -2,5% τον Δεκέμβριο (+5,6%) και συνολικά +4,8% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 (+1,0% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 4,4%.

Ο κλάδος της παραγωγής προϊόντων από πλαστικές και ελαστικές ύλες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 241 εταιρειών του που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το έτος 2014, εμφάνισε το έτος αυτό, σε σύγκριση με το 2013, βελτιωμένα κατά 12% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 162,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,7% των συνολικών εσόδων του (9,6% το 2013), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 1% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα (18,6% το 2014, από 17,3% το 2013).

Παρουσιάζει βελτιωμένα κατά 13% (+5,4 εκατ. ευρώ) κέρδη προ φόρων ύψους 46,0 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη ύψους 26,2 εκατ. ευρώ (7,0 εκατ. ευρώ το 2013).

Τα συνολικά έσοδα των 241 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2014 σε 1,52 δισ. ευρώ.

Οι 241 αυτές εταιρείες παραγωγής προϊόντων από πλαστικές και ελαστικές ύλες στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 2,21 δισ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 282,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% (+21,3 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 162,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,1 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 12% σε ποσοστό (κέρδη 145,1 εκατ. ευρώ το 2013).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 90,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25% σε ποσοστό και κατά 18,0 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσα προς το 6,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,8% (κέρδη 72,9 εκατ. ευρώ το 2013).

- Κέρδη προ φόρων 46,0 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 13% σε ποσοστό και κατά 5,4 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 40,6 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 3,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,7% το 2013.

- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 26,2 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 276% σε ποσοστό και κατά 19,2 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 7,0 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,5% το 2013.

Τα ίδια κεφάλαια των 241 επιχειρήσεων (1,14 δισ. ευρώ στις 31.12.2014) αυξήθηκαν κατά 1% (+7,4 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (2,21 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 1% (+18,4 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 48,3%, από 48,2% το 2013. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους ήταν κατά 56,7% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Αύξηση κατά 2% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (1,06 δισ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές).

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 151 από τις 241 επιχειρήσεις (62,6% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 90 (37,4% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 151 κερδοφόρων ήταν 64,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές τελικές ζημιές των 90 ζημιογόνων ήταν 38,1 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 241 επιχειρήσεων:

- 20 επιχειρήσεις (8,3%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 7,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές 2,8 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες ύψους 10,7 εκατ. ευρώ.

- 70 επιχειρήσεις (29,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 35,3 εκατ. ευρώ έναντι 36,7 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες έτσι κατά 1,4 εκατ. ευρώ.

- 32 επιχειρήσεις (13,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 5,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως των 6,8 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 12,4 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 241 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 7,3%, από 6,6% το 2013.

www.inr.gr, 31 Μαρτίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ,  2014
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΓΕΛΠΛΑΣΤ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. 666 -9 107 -36 -86
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 3.634 -11 4.552 659 -352
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. 404 0 0 0 0
ΑΚΤΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 1.164 -10 629 73 -66
ΑΛΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.341 2 598 47 1
ΑΛΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 1.416 -2 556 -8 -28
ΑΛΦΑ ΠΑΚ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.952 15 2.488 84 3
ΑΛΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. 265 27 231 18 8
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 489 4 174 12 1
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & Η. ΜΟΝΩΤΙΚΑ UNISOL A.E. 6.610 -3 3.922 463 -44
ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.733 21 2.616 138 2
ΑΡΓΩ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 33.770 6 26.849 5.149 2.944
ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ A.E. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 44.594 18 65.117 6.855 3.274
ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΡΩΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.968 0 1.035 66 4
ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΦΟΙ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 12.806 -3 9.846 423 -12
Β.Ε.Λ.Π. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.313 2 219 27 12
ΒΑΠΟΘΕΡΜ Ε.Π.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 266 -6 88 -1 -1
ΒΕΗ Ε. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 2.780 -7 3.453 166 9
ΒΕΛΛΗΣ Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. 8.495 -7 3.202 -363 -615
ΒΙΟΜΕΣ Α.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 8.520 6 6.266 1.688 654
ΒΙΟΠΟΛ ΧΗΜΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 3.051 13 4.463 434 276
ΒΙΟΣΗΠ Ν. & Γ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 971 6 287 25 5
Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε. 5.647 0 2.472 300 69
ΓΑΛΟΝΗΣ Μ. Μ. Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2.780 12 2.576 707 348
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 4.838 18 5.091 309 10
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.753 16 2.759 1.072 629
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΡΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1.944 1 672 53 0
ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.427 32 1.666 93 70
ΓΚΑΡΑΓΚΟΣ Α. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 993 30 849 -48 -41
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.433 -7 1.361 176 -47
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 88.814 0 23.270 3.787 227
ΔΑΡΑΚΛΗΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΞΥΛΕΙΑ 4.102 1 251 2 2
ΔΕΡΒΕΝΟΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 312 6 249 20 3
ΔΕΡΜΟΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 690 -10 662 87 43
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.907 2 1.745 141 58
ΔΡΙΒΑΣ Π. Δ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 5.588 8 6.808 776 385
ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.238 1 1.806 139 31
ΕΒΙΠΕ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 859 -6 765 155 87
ΕΒΙΣΑΚ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΚΚΩΝ 4.342 -1 3.409 265 118
ΕΙΣΑΝΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ 3.693 0 1.289 82 -72
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ 7.762 17 6.670 954 294
ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΠΟΛ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 761 -2 6 -4 -5
ΕΛΛΑΣ ΦΙΜΠΡΕ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.794 0 0 -7 1
ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.693 12 1.000 268 98
ΕΤ PLAST Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 9.311 -2 3.571 408 28
ΕΥΡΩΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.767 1 937 49 -31
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 186 -13 247 1 0
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΑΦΟΙ SUPER PLAST A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 378 8 541 15 -2
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 22.517 -10 12.467 748 -1.108
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. - Δ. ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. ΕΙΔΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 645 -1 312 17 3
ΙΜΑΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.725 24 4.554 727 278
ΙΝΤΕΡΝΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.156 18 3.107 76 10
ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 26.562 2 9.541 1.726 -304
ΙΝΤΕΡΦΟΥΝΤ ΠΑΚ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.107 25 3.123 101 72
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.205 -6 1.329 174 60
ΚΑΚΑΒΕΛΑ ΑΦΟΙ - FILLIES Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.719 -1 0 7 -36
ΚΑΛΕΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.050 -10 523 -81 -114
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 3.054 6 1.599 141 16
ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Π. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2.661 0 260 23 7
ΚΑΡΑΚΟΥΔΑΣ Π. Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 443 -1 152 24 4
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΤΙΑ 4.786 -3 2.388 609 82
ΚΑΣΑΠΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 193 -4 99 2 -2
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ Κ. ΥΙΟΙ - PRODIPLAST A.E. ΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 643 1 164 -52 -58
ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.180 14 1.266 119 76
ΚΙΒΩΤΟΣ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.231 -2 764 108 24
ΚΛΑΔΑΣ Μ. - ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 1.501 -6 960 52 77
ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 7.734 0 4.369 717 50
ΚΟΝΤΕΛΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 2.172 3 1.164 235 106
ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε 12.890 10 10.586 2.144 1.112
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΑΦΟΙ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 127 -38 288 -9 -34
ΚΡΥΣΤΑΛ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ 1.202 -11 447 74 -1
ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ - KIZI PLAST Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 149 -42 41 -54 -59
ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε. ΣΚΟΥΠΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 12.320 4 5.545 1.019 170
ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.402 -6 2.389 117 -683
ΛΑΝΤΖΗΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΤΑΙΝΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 919 -9 1.967 65 14
ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 29.439 1 17.948 2.695 656
ΛΑΣ ΤΟΚ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 249 -14 188 -21 -25
ΛΕΩΝ ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.295 -2 821 59 -8
ΜΑ.ΒΙ.ΕΛ. ΥΙΟΙ Ε. ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.312 14 1.500 385 246
ΜΑΚ ΠΑΚ Α.Ε.Β.Ε. ΥΛΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 7.311 9 7.893 876 278
ΜΑΝΤΕΛΗΣ Β. & Ι. - MADEL Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.580 -7 837 85 14
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - EUROFILM Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 23.422 8 17.434 2.107 337
ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ Γ. - ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.240 0 2.777 504 22
ΜΕΛΛΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.168 -6 492 68 3
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. 11.040 3 4.417 303 -44
ΜΙΝΩΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1.688 18 1.066 30 -104
ΜΟΛΝΤΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.296 -14 1.923 238 120
ΜΟΝΩΖΟΛ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.922 4 113 -23 -114
ΜΟΝΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΥΡΟΠΑΝ Α.Ε. 3.149 -16 3.804 369 120
ΜΟΝΩΣΤΥΡ Α.Β.Ε.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6.821 -56 371 -2.567 -10.726
ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 42.358 -8 72.563 5.068 649
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Α.Ε. 1.525 -11 242 22 -103
ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 87.285 -1 49.508 6.174 -483
ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ 534 7 332 84 45
ΜΠΑΤΑΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 9.800 -3 3.471 -93 -214
ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6.050 16 3.633 185 -293
Ν.Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.512 18 3.910 596 342
ΝΑΤΣΗΣ Κ. Ε.Π.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 444 3 412 4 2
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.117 8 1.657 263 133
ΝΤΙ Α.Ε. ΠΑΝΕΛΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 607 -12 53 -38 -79
ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.219 1 1.021 122 21
ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 3.424 -9 2.596 111 -35
ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 9.913 0 254 47 -508
ΠΑΪΡΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 18.960 -7 10.902 1.034 -301
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ Ν. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.303 5 967 157 28
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡ ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 3.340 -4 2.996 94 -48
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 13.088 5 13.775 901 90
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.735 -2 853 21 8
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΚΡΥΛΙΚΑ 1.126 6 555 12 -100
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΥΙΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ Α.Β.Ε.Ε. 604 25 301 53 29
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. & ΣΙΑ MILTOPLAST A.E.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4.868 3 3.609 840 305
ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε. 3.636 0 1.229 132 -6
ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. 10.416 -1 4.014 604 8
ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.139 0 1.852 226 20
ΠΕΛΜΑ Α.Ε. ΑΝΟΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.219 8 1.315 175 92
ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 18.439 0 5.741 -937 -1.269
ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 4.068 0 1.228 90 -97
ΠΛΑΜΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.053 -10 3.017 185 -14
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 105.104 -1 16.980 659 -1.577
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Ε. 48.029 3 40.320 4.554 679
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.868 -12 80 -38 -277
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 153.799 5 115.569 16.253 9.449
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.524 -8 1.705 -29 -129
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 426 -29 21 -45 -94
ΠΛΑΣΤΙΝ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Ε.Π.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 544 13 85 -7 -9
ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 6.992 -3 10.019 1.405 373
ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ Β. Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.794 -2 3.086 131 47
ΠΡΟΚΟΣ Μ. ISO-PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 5.120 7 4.751 512 89
ΠΡΟΣΥ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 374 -14 0 -52 -3
ΡΙΖΑΚΟΣ Γ. Κ. Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 8.106 0 6.205 733 13
ΡΟΔΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 5.535 -7 4.598 279 5
ΡΟΚΙΖΑΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 3.035 5 2.766 170 59
ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΡΩΔΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4.690 2 5.033 584 382
ΣΑΚΟΦΛΕΞ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 347 0 1.253 31 -5
ΣΑΛΜΑΝΙΔΗΣ Β. ΚΙΒΩΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 3.413 6 3.557 191 125
ΣΑΛΜΑΝΙΔΗΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 5.927 3 3.631 495 289
ΣΑΝΙΤΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 4.765 -4 2.300 333 -188
ΣΙΒΙΛ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΧΑΡΤΟΥ 4.762 6 3.811 262 16
ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.021 -7 573 44 -88
ΣΟΥΠΡΙΜ ΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.697 0 1.312 212 46
ΣΠΑΝΕΛΑΣ A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.749 24 2.231 332 179
ΣΠΥΡΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.313 -14 1.655 74 16
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Χ. & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 15.317 -5 7.570 485 -269
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 10.818 -3 6.709 388 191
ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 582 -3 339 71 24
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - PLASTEF Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 780 -5 585 124 17
ΣΤΙΒΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.803 -7 317 77 19
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.025 0 638 84 17
ΣΤΥΡΟΠΑΝ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ 5.560 -4 3.192 169 -107
ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 5.636 -2 3.304 239 -7
ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 1.719 -2 1.025 257 81
ΤΕΝΤΕΣΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 7.898 -5 2.037 97 -909
ΤΕΧΝΟΜΟΡΦΗ Ε.Π.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 748 -1 1.069 142 91
ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤ A.E.B.E. ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.428 -22 2.173 -535 -415
ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3.276 6 2.653 481 314
ΤΙΚΤΑΣ Γ. Α.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 19.622 -4 9.018 -206 -1.857
ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ Β. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ 4.392 -7 784 233 -123
ΤΟΥΤΣΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.625 0 2.999 588 382
ΤΣΑΛΕΡΑΣ Κ. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 2.831 7 2.201 293 57
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.329 -6 257 13 -50
ΥΔΡΑΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 3.106 -7 904 -20 -227
ΦΑΡΜΑΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.483 -34 399 284 966
ΦΑΣΟΗΣ - FASO PLAST A.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 16.264 1 15.473 1.589 277
ΦΕΡΟΡ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 7.484 1 1.669 -339 -280
ΦΙΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.340 2 4.362 612 231
ΦΙΛΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.700 3 354 62 35
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Β. - FILPACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 229 0 0 0 -1
ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 12.204 2 4.439 805 183
ΧΑΡΜΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.920 -31 4.914 360 -135
ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ε.Π.Ε. 1.433 0 403 40 -56
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & Ι. MAK - PLAST Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 3.373 0 153 15 -7
ΧΩΝΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 2.144 -2 790 177 116
ACRILAN - Θ. ΤΣΑΚΙΡΗ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3.149 0 542 107 -61
ACRILIX Α.Ε. ΑΚΡΥΛΙΚΟ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.796 -3 959 16 22
ADLER A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.168 7 1.182 306 176
AGRODRIP Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.484 7 3.637 510 109
ALFA - BETA ROTO Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 50.970 19 46.038 4.545 1.544
ALUSYN Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 750 -13 260 -48 -79
ATALANTA PLAST A.E.B.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 3.354 -3 1.361 202 13
BAG & BAG A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7.635 7 10.905 1.085 327
BEGA PLAST A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.346 0 420 7 -63
BLOW PLAST Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.696 6 2.687 299 116
BONAPLAST A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.529 -6 7.787 649 39
CANDAPLAST Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ- ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.834 7 944 58 -22
CHEM PLAST HELLAS A.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 153 -10 144 13 6
CONTITECH ΙΜΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 67.189 -11 42.155 -1.688 -1.957
CONTOPLAST - Δ. ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 315 -3 29 0 -6
CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 11.309 -12 10.403 -92 -1.230
DASYC - ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 11.251 20 6.939 108 -277
DELPACK Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 255 29 338 9 2
DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ A.B.E.E. 80.739 3 15.445 5.858 3.267
DOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32.047 1 67.541 10.105 4.256
DRAKOR - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.494 -1 981 49 -34
EDEL A.B.E.E. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 943 -6 220 -47 -48
ELVIPLAS A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.369 -10 1.888 130 21
EPSH ΕΛΛΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 6.578 6 6.885 355 -196
EUROPACK - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Δ. & Ε. A.B.E.E. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1.213 -2 1.257 57 6
FIBRAN Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 68.899 3 25.357 2.285 1.540
FIBROTERMICA HELLAS Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 7.871 8 8.144 355 124
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 74.931 4 57.493 8.610 3.825
FONTANA DI PLASTICA A.E.B.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 4.545 0 2.758 142 -130
GLASSART A.E. ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 6.482 -4 3.638 639 259
HELESI - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.E. 81.279 -10 21.429 1.755 -4.599
I.B.S. BIOMHXANIA ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ A.E. 10.947 -3 12.282 1.319 561
IGM ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2.411 5 1.276 250 -10
INOVA A.Β.Ε.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΣΙΔΗΡΟΥ 5.793 11 4.277 701 96
MATRIX PACK A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 8.155 10 6.787 621 10
MEGA PLAST A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28.302 12 18.501 4.682 1.828
METALUX ΚΑΨΥΛΛΙΑ ΕΠΙΠΩΜΑΤΩΣΗΣ Α.Ε. 7.985 5 5.533 1.192 534
METAPLASTICA A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 7.507 -12 685 93 1
MIK EUROPE Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.100 -9 772 58 0
MST ΤΑΣΤΣΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.924 11 3.509 515 315
MULTY FOAM Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 41.816 0 23.692 4.516 6.633
NEOPLAST - A. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 7.191 19 4.464 1.152 682
NEW ΕΛΒΙΣ Α.Ε. ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 2.378 -11 604 49 -101
OPSIS Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2.201 1 658 109 3
PALAPLAST ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 30.304 1 23.191 3.276 1.324
PEGO Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.862 -1 569 100 5
PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 14.669 2 24.457 503 -28
PLASTEKA A.B.Ε.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 985 -1 850 161 49
PLUSPACK ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E. 4.019 -1 3.349 381 40
POLIECO HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 14.381 -7 3.547 29 -1.805
POLY RIMA A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.193 -8 888 10 -28
PROFIL Α.Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 694 -6 729 97 76
PROPLAST A.E. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 783 3 151 30 13
RESILUX - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ A.B.E.E. 28.916 11 27.878 1.274 -1.773
ROTOGRAN Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 510 -11 295 1 -7
ROTOSAL ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.450 -6 3.072 490 139
SAKOS Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.228 98 9.900 1.290 576
SEALED AIR ΕΛΛΑΣ A.E. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.225 18 3.239 386 224
SOLID DOORS & PANELS A.B.E.E. ΘΥΡΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 331 -7 341 -3 -13
SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ A.E. 3.645 15 3.105 512 283
STEALTH A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 5.960 239 3.762 39 15
STEMPLAST ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.623 6 765 64 8
SYNCO ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Α.Ε. 3.273 -13 1.383 -332 -413
TECNO PLASTICA HELLAS A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 4.206 16 5.908 572 378
THRACE NONWOVENS Α.Β.Ε.Ε. ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 59.825 2 77.876 5.644 1.314
TSEPAS PACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.859 5 1.767 216 68
TUPPERWARE HELLAS Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18.194 7 43.019 5.255 3.116
VALIS A.B.E.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 1.849 -3 601 28 -73
VIPPON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Α.Ε.Β.Ε. 1.858 10 835 107 5
3I INTERNATIONAL Α.Β.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 15.787 -2 6.047 1.180 209


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS