inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Εκδοτική - εκτυπωτική βιομηχανία: Επιταχυνόμενη πτώση το 2015Περαιτέρω πτώση παρουσίασε κατά το 2015, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, ο όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας εκδόσεων και εκτυπώσεων.

Ο κλάδος κατέγραψε μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα το 2015, με επιταχυνόμενο μάλιστα ρυθμό.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της εκτυπωτικής παραγωγής το 2015, ανά μήνα και συνολικά κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: -3,6% τον Ιανουάριο (-0,5% τον ίδιο μήνα του 2014), -5,2% τον Φεβρουάριο (+6,8%), -1,7% τον Μάρτιο (+1,7%), -17,6% τον Απρίλιο (+2,8%), -1,2% τον Μάιο (-4,6%), -7,1% τον Ιούνιο (-4,9%), -9,1% τον Ιούλιο (+0,5%), -14,0% τον Αύγουστο (+9,5%), +0,9% τον Σεπτέμβριο (-9,4%), -9,5% τον Οκτώβριο (-0,6%), -1,9% τον Νοέμβριο (-11,8%), -13,0% τον Δεκέμβριο (-4,2%) και συνολικά -6,5% το δωδεκάμηνο (-2,5%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 46,2%.

Συγχρόνως, αντίστοιχη πορεία φαίνεται ότι ακολούθησαν τα έσοδά του. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των εκτυπωτικών δραστηριοτήτων του κλάδου το 2015, ανά μήνα και κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: -2,5% τον Ιανουάριο (-4,1% τον ίδιο μήνα του 2014), -12,1% τον Φεβρουάριο (+6,2,%) , +2,5% τον Μάρτιο (+0,6%), -15,9% τον Απρίλιο (-5,7%), -3,4% τον Μάιο (+4,8%), -4,8% τον Ιούνιο (+1,1%), -6,5% τον Ιούλιο (-0,8%), -13,5% τον Αύγουστο (+5,6%), +3,3% τον Σεπτέμβριο (-5,9%), -7,8% τον Οκτώβριο (+0,1%), -0,3% τον Νοέμβριο (-15,5%), -13,3% τον Δεκέμβριο (+1,9%) και συνολικά -5,2% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 (-2,4% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο) σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 45,1%.

Ο κλάδος των εκδοτικών και εκτυπωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 392 εταιρειών του που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους για το έτος 2014, εμφάνισε το έτος αυτό, σε σύγκριση με το 2013, χαμηλά αλλά βελτιωμένα κατά 47% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 42,0 εκατ. ευρώ (28,6 εκατ. ευρώ το 2013), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 4% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (31,1% το 2014, από 30,2% το 2013).

Παρουσιάζει υψηλές, αυξημένες κατά 41% ζημιές προ φόρων (110,5 εκατ. ευρώ έναντι 78,4 εκατ. ευρώ το 2013) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές αυξημένες κατά 51% (132,4 εκατ. ευρώ έναντι 87,8 εκατ. ευρώ το 2013). Η αύξηση των ζημιών οφείλεται, κατά βάση, στην καταγραφή ζημιών ύψους 81,8 εκατ. ευρώ από εταιρεία που επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με την αξία της υποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. Εξαιρουμένης αυτής, τόσο οι ζημιές προ φόρων όσο και οι ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν σημαντικά.

Κερδοφόρες ήταν 229, κυρίως μικρού μεγέθους, από τις 392 επιχειρήσεις (58,4%).

Τα συνολικά έσοδα των 392 εκδοτικών και εκτυπωτικών ΑΕ και ΕΠΕ, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2014 σε περίπου 975,2 εκατ. ευρώ (-4%). Η μείωση των συνολικών πωλήσεων του κλάδου είναι υψηλότερη, αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι ορισμένες επιχειρήσεις αποχώρησαν από την αγορά.

Οι 392 αυτές εταιρείες στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,7 δισ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 302,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1% (-3,1 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 42,0 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 13,4 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 47% σε ποσοστό (κέρδη 28,6 εκατ. ευρώ το 2013).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 7,3 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 66% σε ποσοστό και κατά 14,3 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσες προς το -0,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,1% (ζημιές 21,6 εκατ. ευρώ το 2013).

- Ζημιές προ φόρων 110,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 41% σε ποσοστό και κατά 32,1 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 78,4 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -11,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -7,7% το 2013.

- Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 132,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 51% σε ποσοστό και κατά 44,6 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 87,8 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -13,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -8,7% το 2013.

Εξαιρουμένης της προαναφεθείσας εταιρείας, οι ζημιές προ φόρων το 2014 ήταν ύψους 28,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό κατά 64% και σε αξία κατά 50 εκατ. ευρώ (78,7 εκατ. ευρώ το 2013). Επίσης οι ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους το 2014 ήταν ύψους 50,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ποσοστό κατά 42% και σε αξία κατά 37,4 εκατ. ευρώ (88,0 εκατ. ευρώ το 2013).

Τα ίδια κεφάλαια των 392 επιχειρήσεων (368,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) μειώθηκαν κατά 27% (-137,4 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (1,73 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 6% (-107,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα συρρικνώθηκε σε 21,3%, από 27,5% το 2013. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους (885,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,9% μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους (915,6 εκατ. ευρώ).

Πτώση κατά 12% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (834,1 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές).

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 229 από τις 392 επιχειρήσεις (58,4% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 163 (41,6% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 229 κερδοφόρων ήταν 57 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές τελικές ζημιές των 163 ζημιογόνων ήταν 189,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 81,8 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην προαναφερθείσα εταιρεία.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 392 επιχειρήσεων:

- 178 επιχειρήσεις (45,4% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 26,5 εκατ. ευρώ έναντι 22,0 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 4,5 εκατ. ευρώ.

- 52 επιχειρήσεις (13,3%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές 86,0 εκατ. ευρώ περίπου, έχοντας απώλειες 88,8 εκατ. ευρώ.

- 111 επιχειρήσεις (28,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 103,5 εκατ. ευρώ έναντι 106,0 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 2,5 εκατ. ευρώ.

- 51 επιχειρήσεις (13,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 6,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη 30,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια της τάξεως των 37,1 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 392 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, αλλά βελτιώθηκε σε 2,4%, από 1,6% το 2013.

www.inr.gr, 30 Μαρτίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ,  2014
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΚΥΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 4.411 2 1.404 204 -158
ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 613 21 612 98 46
ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 199 -17 451 15 7
ΑΔΑΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.934 3 1.481 324 314
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 941 -2 327 60 1
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.052 -5 1.096 211 141
ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 205 5 27 10 6
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.051 43 2.354 43 11
ΑΙΓΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 53 -4 5 -3 -4
ΑΚΕΨΙΜΑΪΔΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ Α.Ε. 1.392 -1 659 95 33
ΑΛΕΞΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. 758 -24 677 19 -21
ΑΛΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α.Ε. 116 -6 15 -31 -31
ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 3.624 -5 1.963 170 46
ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.169 -1 802 139 25
ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.905 -7 1.391 308 37
ΑΝΔΡΕΟΥ Α. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.567 -17 2.008 -45 -20
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 757 -17 4.686 -386 -441
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 662 0 197 69 3
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 8.240 8 6.299 1.269 737
ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.806 -13 1.654 -55 28
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 7.946 3 9.059 910 -783
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.384 17 1.309 68 15
ΑΡΓΩ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.378 -4 1.312 359 170
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε. 229 1 206 -10 -12
ΑΣΤΡΑΝΕΤ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.389 -5 67 98 27
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε. 1.583 -1 84 -25 -25
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 39.844 -3 28.683 971 424
ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2.619 -43 2.574 -913 -1.167
ΒΓΟΝΤΖΑ Θ. ΥΙΟΙ ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 8.131 -4 5.578 614 -35
ΒΕΝΕΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 318 274 556 71 25
ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 504 -20 549 -1 4
ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 490 -1 162 35 0
ΒΜΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.187 4 196 103 50
ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 302 37 254 58 40
ΒΩΣΣΟΣ Δ. Χ. Ε.Π.Ε. ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 478 49 586 230 165
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.214 3 707 68 -23
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 852 -1 438 100 29
ΓΙΟΥΝΙΠΡΙΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 765 1 1.205 65 34
ΓΚΑΡΟΥΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. 49 4 44 4 4
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 868 -8 302 -74 -109
ΓΚΟΡΗΣ Γ. - Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.494 18 4.544 311 132
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Θ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΥΜΑΡΙ Α.Ε. 138 -12 104 -26 -28
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. 351 12 196 35 7
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε. 2.790 1 906 309 98
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.457 11 196 13 10
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.579 2 1.768 185 135
ΓΡΑΦΟΤΥΠ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.223 0 222 18 -28
ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ  Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 1.675 -12 1.533 -50 -285
ΓΡΙΒΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.547 -1 2.936 269 45
Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 5.262 1 2.421 473 122
ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 11.008 3 9.312 -294 -1.609
ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.879 0 1.001 83 34
ΔΕΡΒΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΦΣΕΤ Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.053 0 550 -88 -134
ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.Ε. 2.306 -18 3.589 -319 -382
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 11.282 13 14.887 1.002 54
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 232.725 8 46.539 -1.672 -6.437
ΔΗΡΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 138 4 21 5 4
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Θ. & ΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Α.Ε. 2.165 -4 255 -42 -61
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 6.636 -5 1.237 224 -80
ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.100 16 2.427 416 51
ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 261 -20 253 33 -9
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 695 -21 596 72 18
ΔΙΚΑΙΟΣ Ι. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.042 -16 318 -72 -165
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5 - ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 774 -3 490 47 18
ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 431 67 536 39 22
ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.001 12 1.336 214 165
ΕΘΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 22.143 -12 33.879 -2.696 -7.720
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 665 -22 591 105 64
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 291 20 139 75 49
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΞΙΩΤΕΛΗ Α.Ε.Β.Ε. 584 -7 72 51 34
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε. 1.102 401 5 120 63
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε. 618 -26 977 -207 -212
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 747 -15 1.346 94 54
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΕΣΟΣ Α.Ε. 2 -99 0 0 -280
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. 459 0 0 -26 -28
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ - Ν. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗ Ε.Π.Ε. 226 -1 233 1 -4
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ Ε.Π.Ε. 263 -15 316 45 16
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Ε.Π.Ε. 936 10 916 99 67
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. 1.054 -10 193 -187 -231
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Π.Ε. 5.521 -5 4.111 1.506 1.124
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ - STEINADLER Α.Ε. 295 -28 131 13 -7
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. 2.160 17 2.221 346 214
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΛΚΟΣ Ε.Π.Ε. 144 2 136 2 -2
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΑΞΙΣ ΣΠ. ΚΟΥΚΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. 260 20 229 29 19
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΪΤΗ Α.Ε. 3.284 7 2.219 229 29
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΡΙΠΤΑ Α.Ε. 283 -9 14 -32 -28
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ Α.Ε. 594 -3 2.007 -381 -354
ΕΚΔΟΣΕΙΣ MATCH MONEY Ε.Π.Ε. 765 1 1.541 123 23
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Δ.Τ. WIN Ε.Π.Ε. 161 -68 288 97 78
ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - GO Α.Ε. 23 -48 33 9 -1
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 17 -59 0 -12 -19
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.995 4 282 86 19
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 20.423 2 5.282 -854 -1.698
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 716 9 203 -7 -9
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1.003 -8 133 5 -32
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.653 5 1.347 210 126
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 336 -11 333 65 29
ΕΛΛΗΝΟΤΥΠΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.560 -4 1.603 159 22
ΕΛΝΑΒΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 411 9 258 79 64
ΕΜ - ΕΣ ΠΡΕΣΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 10.626 -6 1.903 587 -295
ΕΜΜΑΝΟΥΗΗΛΙΔΟΥ Χ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 152 -57 82 9 -5
ΕΜΠΛΟΚΟ GR Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.467 5 2.893 312 24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ THE BEST Ι.Κ.Ε. 166 20 138 -39 -39
ΕΝΙΚΟΣ Α.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 1.387 -4 909 60 19
ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 954 18 675 141 42
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  Α.Ε.Β.Ε. 576 30 461 -292 -286
ΕΝΤΥΠΟΣΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 845 -3 573 93 10
ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 492 4 152 -19 -19
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 3.409 -15 7.177 146 101
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.424 3 167 139 -92
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 3.469 4 1.327 261 68
ΕΠΙΝΟΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 298 10 500 30 20
ΕΠΙΝΟΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε.Π.Ε. 288 -3 250 17 10
ΕΡΕΥΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 586 -13 649 55 10
ΕΡΙΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 103 -6 33 -7 -7
ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 540 4 168 56 14
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 411 -26 1.346 -84 -147
ΕΦΥΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Α.Ε. 243 -12 57 -25 -27
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Σ. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Ε. 668 -1 43 24 17
ΖΩΡΤΙΚΗΣ - ΙΔΕΑ GROUP Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 458 3 485 55 -4
ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 324 -4 4 -20 -19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - D.P.A. Α.Ε. 17.124 6 4.528 364 -1.030
ΗΛΙΑΝΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.177 -4 808 27 15
ΗΛΙΟΤΥΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.883 -5 1.373 306 89
ΗΜΕ.ΠΕ.Τ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 18.288 -7 4.756 -351 -495
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.044 -26 5.013 -983 -1.981
ΙΚΟΝΑ Ν. Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 626 3 404 66 2
ΙΝΤΕΡΠΟΥΜΠΛΙΣΙΤΑΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 153 16 106 18 21
ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 111.474 30 31.875 875 25.380
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 1.714 -15 1.679 -173 -337
ΙΣΑΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. 430 25 187 114 94
ΙΤΑΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 609 38 337 31 11
ΚΑΔΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 1.300 37 2.638 236 163
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 67.449 -1 37.626 -1.204 -7.014
ΚΑΛΑΪΤΖΗ Σ. - ΕΚΔΟΤΙΚΗ MENDOR EDITIONS A.E. 510 -18 313 32 9
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ - PROMOMESSAGE ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 406 10 229 -3 -46
ΚΑΜΠΥΛΗ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 2.674 3 2.419 177 55
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 116 -13 272 -12 -12
ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 1.886 4 1.593 241 164
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 511 28 640 342 277
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ Χ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 737 -3 720 28 -31
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Σ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 23.603 23 14.461 3.926 1.807
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Α. Α. ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 12.858 -3 2.667 60 -751
ΚΑΣΤΟΡΗΣ Δ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.207 -12 412 165 -65
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ 3.560 -8 2.952 558 5
ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.105 0 559 106 64
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 547 -6 288 64 56
ΚΛΑΔΑΣ Μ. & Η. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.660 -4 565 181 25
ΚΟΚΚΙΝΗ Ε. - Ν. ΛΑΓΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 310 -6 172 47 18
ΚΟΛΛΑΡΟΥ Δ. Ι. & ΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε. 3.625 1 1.057 47 -74
ΚΟΝΔΥΛΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.019 1 220 48 9
ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2.817 6 696 97 -27
ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 697 8 272 134 130
ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ε.Π.Ε. 205 -27 244 3 1
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 670 35 444 154 143
ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ Δ. - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.084 -5 542 37 -69
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Π. Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 718 -38 124 -15 -141
ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 94 -5 5 -5 -5
ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 3.496 -12 1.456 373 139
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. 3.299 14 4.203 459 323
Κ24 Ε.Π.Ε. ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 24 167 23 13 9
ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. 1.027 8 426 79 7
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.ΔΗ.Λ. Ε.Π.Ε. 169 -34 49 -4 -11
ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 5.725 2 4.305 181 -102
ΛΙΑΠΗΣ Ν. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Α.Ε. 791 -33 2.388 -21 -342
ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ Α.Β.Ε. 23.005 -26 5.367 -1.810 -3.042
ΛΥΧΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.561 -8 512 108 -89
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ MEDIA Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 287 -9 125 10 -10
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α. - ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.769 -9 4.265 605 281
ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Α. Ν. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 56 -39 37 -46 -47
ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 6.408 -8 1.891 597 44
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Ν. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 971 -64 827 46 108
ΜΕΛΛΟΝ GROUP A.E. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.146 -25 2.298 -650 -1.036
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 262 143 55 14 -2
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 13.595 -86 0 433 -81.788
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.Ε. 10.105 -5 7.435 1.481 216
ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - CRETA CAN Α.Β.Ε.Ε. 2.593 2 1.631 173 21
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ M - MEDIA Α.Ε. 887 -22 535 76 -43
ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 1.505 10 1.404 292 89
ΜΙΝΩΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.448 -12 3.012 350 8
ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2.402 -1 1.041 127 12
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 4.056 7 4.342 973 421
ΜΥΘΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 63 0 4 -1 -1
ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4.695 1 1.479 209 -180
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.482 -19 882 134 22
ΝΑΚΑΣ Θ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ORAMA Α.Ε. 1.908 19 3.237 127 46
ΝΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.739 22 823 223 64
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 17.564 -9 5.851 -2.497 -4.001
ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.430 -35 -4 -60 -80
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 49 -85 73 -20 -259
ΝΙΚΜΑΝ ΠΡΕΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.089 -12 20 -95 -141
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Θ. Μ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 3.369 -15 3.867 -453 -543
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 6.855 0 4.155 690 246
ΝΤΑΪΑΜΟΝΤ ΠΡΙΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 3.532 29 5.598 863 457
ΝΤΟΝΖΕΛ Μ. - Β. Α. ΨΑΡΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ TRAIT D' UNION Α.Ε. 1.436 -15 1.069 209 125
ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Α.Ε. 1.046 -12 135 70 -155
ΟΞΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Α.Ε. 1.569 -7 11 15 -22
ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ CD-ROM 11.391 -24 3.869 79 -1.085
ΟΡΦΑΝΟΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.309 3 2.216 405 123
ΟΥΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 44 -31 87 -27 -28
ΠΑΝΤΥΠΟ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.795 -1 52 -39 -42
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Κ. Ι. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 2.061 3 299 111 22
ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 5.407 -2 307 -55 -2
ΠΑΡΑ ΕΝΑ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2.003 -31 7.478 63 -194
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5.454 -14 2.888 139 -125
ΠΑΡΟΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.665 0 614 -336 -374
ΠΑΤΑΚΗΣ Σ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 24.047 -1 12.383 1.540 605
ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ 1.249 5 5.160 -12 -50
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 375 144 1.039 306 263
ΠΕΠΠΑΣ Ι. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.728 6 1.439 335 115
ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 3.865 -7 996 -7 -27
ΠΙΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 409 48 110 92 51
ΠΙΡΟΓΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 66 35 47 10 7
ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 426 8 115 -26 -31
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ Α.Ε. 3.959 -5 1.503 107 -183
ΠΡΕΣΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 2.426 -10 535 59 -276
ΠΡΙΝΤ ΠΡΟΤΖΕΚΤΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 500 14 408 45 -3
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.248 27 494 24 -70
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 26.779 32 31.156 875 413
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 433 21 501 104 80
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2.709 -12 1.295 313 233
ΡΗΓΑ ΑΦΟΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 531 -1 299 35 -9
ΡΟΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.118 4 5.756 275 -77
ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α. & Σ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΒΙΒΛΙΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 13.748 -7 6.901 1.878 1.050
ΣΑΚΑΛΗΣ Ι. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 377 -33 141 45 24
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Π. Ν. - ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.061 -9 911 85 20
ΣΑΞΙΩΝΗΣ - FLEXO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.692 13 1.755 358 135
ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΦΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 779 -14 522 146 -20
ΣΙΤΥ ΠΡΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 39 -3 12 4 9
ΣΚΑΛΤΣΑΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.948 -6 3.404 504 216
ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 6.264 -7 4.585 806 186
ΣΟΦΙΑ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.105 3 762 126 96
ΣΟΦΙΑΝΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 556 10 200 52 42
ΣΠΥΡΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 3.690 2 2.710 241 152
ΣΤΑΘΑΤΟΣ Ε. Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.837 0 1.645 784 505
ΣΤΑΜΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ STAMBOOKS Ε.Π.Ε. 541 -18 189 11 0
ΣΤΕΡΕΩΜΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 530 -1 218 71 38
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.130 0 644 137 33
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 3.942 -4 5.478 1.152 1.234
ΣΥΚΑΡΗΣ Γ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 3.525 -1 40 -51 -48
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 696 -20 370 139 51
ΤΑΤΑΡΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.136 -1 2.488 226 187
ΤΑΧΥΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΒΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. 3.701 -3 1.228 150 -29
ΤΖΕΜΑ Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 2.485 -2 1.144 384 175
ΤΖΙΟΛΑ Α. & ΥΙΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 6.853 16 4.340 1.819 1.385
ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.371 -6 10.384 1.116 809
ΤΟΠΠΑΝ ΕΛΛΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. 1.065 9 422 100 60
ΤΟΤΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.540 15 764 112 84
ΤΟΥΜΠΗΣ Μ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4.542 2 1.781 231 -5
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 120 -39 222 -11 -17
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η. Ι. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε. 3.184 -6 1.104 347 22
ΤΡΟΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 7.239 -5 1.496 250 214
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Μ. & ΣΙΑ - ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 2.637 1 709 148 -54
ΤΣΙΜΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 29.985 -5 27.367 1.971 -924
ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 1.351 -5 843 118 38
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΝ Α.Ε. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 491 -18 308 27 -21
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. 556 -17 536 50 -22
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 20.171 -56 3.582 -9.884 -18.482
ΤΥΠΟΚΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΩΝ 709 -1 196 65 1
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε. 5.900 -6 3.047 613 158
ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.573 -1 1.612 156 -84
ΦΕΛΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 140 -10 353 12 -3
ΦΟΥΣΑΡΑΣ - DEMPHOUS Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ 1.026 -8 229 -50 -72
ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 6.056 -19 2.219 -1.031 -1.317
ΦΩΤΗΣ Ν. & Ι. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 359 2 24 4 2
ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥΠΙΚΟΝ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 6.242 3 2.929 335 29
ΧΑΖΕΛΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.113 -13 0 -198 -277
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 40.302 -8 18.222 1.211 -1.205
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.026 111 1.433 55 9
ΧΑΝΔΑΚΟΥΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 56 -27 14 6 -8
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ 3.250 -5 1.938 291 53
ΧΑΡΑΜΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. 860 25 782 440 316
ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.315 69 2.730 247 178
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 61 74 110 35 23
ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Β. - Φ. ΚΟΧΡΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 3.872 8 1.454 452 372
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 61.983 4 56.506 9.840 646
ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 527 -18 652 -25 -29
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. Ι. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 426 14 485 80 30
ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 978 15 1.214 168 144
ΧΟΥΤΖΟΥΜΗ Π. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 428 -10 169 50 7
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 46.739 -3 7.098 92 -2.972
ΧΡΥΣΟΣ ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 179 49 137 14 -1
ΧΡΩΜΟΤΥΠ Α.Ε. ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1.999 15 2.693 171 100
ΨΙΜΥΘΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 366 21 300 78 53
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 15.745 5 14.070 1.993 1.157
ΩΚΕΑΝΙΔΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 2.864 5 953 118 -24
ACTIVE HEALTH ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 80 -39 21 -26 -28
AEGEAN DIRECTORIES & DATABANKS A.E. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 227 -5 199 -244 -244
ALBERT ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 234 26 0 69 49
ALPHA EDITIONS Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2.449 -15 12.581 -321 -261
ALTA GRAFICO A.E. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ 1.495 16 1.031 132 91
ALTERVISION ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. 245 0 138 32 26
ARCHER EDITIONS ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 346 25 449 14 2
ASTERIAS GRAPHIC DESIGN GROUP Ε.Π.Ε. 644 -6 450 33 -28
BAKIS A.E.B.E. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ 907 7 906 255 162
BLACK & WHITE ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 918 -27 3.760 271 200
BRAINFOOD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 479 10 385 49 46
BREPOLS - BPS ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. 73 9 239 23 13
BRIEF ME ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 137 -81 321 -66 -70
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Ε.Π.Ε. 86 -2 230 13 9
CAPITAL.GR A.E. ΕΝΤΥΠΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.661 -8 3.226 430 264
COLIBRI A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 545 6 474 27 17
COLOPRINT ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ε.Π.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 485 -12 675 47 16
COLOR NETWORK ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 299 25 323 75 46
COLOUR UNIT A.B.E.E. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 317 -14 110 67 -9
COMPUPRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 6.792 -4 5.503 260 -9
COVERPLAST Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3.382 -19 2.078 416 -305
D.A. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ Α.Ε. 6.975 18 1.857 280 -202
DATA PRINT A.E.Β.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2.587 2 1.026 206 -10
DE AGOSTINI ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 3.596 -80 2.233 -7.920 -12.648
DIGITAL PRESS HELLAS Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 16.214 -6 3.271 49 -565
DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ A.E. 636 -62 815 -68 -96
DOCULAND ΕΝΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 1.574 13 1.297 51 -1
DOT IMAGING - ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ε.Π.Ε. 20 -95 85 -113 -304
DOT REPRO Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.772 -8 566 100 49
DPG NEWS DIGITAL MEDIA Ε.Π.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 300 -35 41 2 -16
EURODISC A.E. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 762 -12 317 -16 -30
EXPRESS PUBLISHING ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.E. 33.771 0 22.489 1.691 777
FAN & COMMUNICATION ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 525 17 120 9 11
FOCUS ON HEALTH ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. 1.071 -2 1.085 146 79
FREE SUNDAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.485 -6 1.050 309 165
FREENET ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 551 -2 441 60 19
GIESECKE & DEVRIENT ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 16.145 50 12.680 1.736 625
GRAFO A.E. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.214 2 609 60 -28
GRAPHIC ARTS A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.150 2 458 165 52
GRAPHOPRESS Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 411 0 91 4 -6
GRATIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 325 3 185 55 15
HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.213 -24 2.222 -411 -410
HELM ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 70 -1 0 0 -1
HILLSIDE PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.807 -1 2.179 280 248
HROMAXX Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 156 -4 32 19 18
ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠIΑΣ 10.404 11 6.972 750 31
IMAGE SOLUTIONS Ε.Π.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.527 27 2.265 452 778
INDICO Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 754 2 76 72 50
INTERNATIONAL PUBLICATIONS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 352 12 338 2 12
INTERNET COMMERCIAL Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.100 126 596 28 17
IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ A.E.B.E. 100.882 -10 49.945 -2.766 -13.918
IRIS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 41 -95 2.011 47 -113
JOEL BOOKS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 3.809 -4 290 -292 -423
JOURNALISTS INDEPEDENT PRODUCTIONS - JIP Ε.Π.Ε. 2.722 17 2.645 1.180 849
KAPPAPRINT Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.808 20 1.824 460 294
KINITRON Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 156 2 109 20 13
KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 470 33 947 59 28
LIVING GREEN A.E. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 347 5 148 12 1
LOGO GRAMMA ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 2.160 27 1.747 159 -33
M - PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 2.372 1 1.338 68 41
MACMILLAN ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.189 0 0 -2 -2
MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. 57 8 36 -17 -17
MAKERS GROUP Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 7 -50 56 2 -10
MARX Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 130 26 57 8 4
MEDIA 2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. 1.831 -10 2.388 91 -12
MEDIHOLD ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ A.E. 854 7 340 14 0
MESPITSER A.B.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.543 1 1.852 211 -1
METRORAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 882 -13 488 247 219
MIND TINT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 446 25 895 170 95
MULTI COLOR PACK Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 198 -8 202 48 28
MULTIMEDIA Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ 2.220 0 904 -22 -127
NEW EDITIONS ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. 1.978 -1 649 220 218
NEW MEDIA NETWORKS SYNAPSIS Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 827 53 1.017 295 219
NEXT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.616 -4 1.645 193 65
NEXT ONE A.E. ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 52 -4 0 -2 -2
NEXUS PUBLICATIONS A.E. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 231 -1 130 -10 -12
ON DEMAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ A.E. 651 -5 478 115 25
PAPER GRAPH ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.652 5 2.837 259 80
PARADE Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 142 80 660 131 131
PEGASUS MAGAZINES ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.Ε. 6.521 -31 7.971 -298 -2.785
PILLAR Α.Ε. ΚΛΑΣΙΚΕΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 790 3 788 77 18
POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. 1.020 -3 1.609 157 84
PRESS TABAC Α.Ε. ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 290 -25 0 -31 -77
PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 614 -37 1.722 -250 -322
PRINT STORY ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε.Π.Ε. 196 1 48 16 10
PRISMA - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ Α.Ε. 5.711 4 3.513 372 51
PROFILM PACK A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 1.226 -14 1.208 81 20
QUALITY - ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. 1.228 -4 687 129 9
RED NOTOS PRINT Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 485 -3 343 27 8
REPRO TIME - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ A.E. 1.755 2 1.183 60 24
ROADSHOW ADVERTISING Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 152 -18 263 -73 -74
SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 12.328 10 9.063 619 239
SKY PRINTING A.E. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.590 104 5.073 583 394
SMART PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 1.215 -17 983 102 23
SMART PRINT Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.215 13 883 282 201
SPORTDAY A.E. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 1.646 -2 3.462 -279 -373
TEAM WORKS Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 227 4 77 39 25
THESS PRINT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.246 28 2.387 80 9
TRAVEL APPLICATIONS Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2 -50 0 -1 -2
TRIKALA DAY Ε.Π.Ε. ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 15 25 5 2 0
UNIVERSITY STUDIO PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4.560 8 2.137 430 665
UP ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 610 -45 2.068 -227 -52
VETO - ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 504 -18 0 -41 -41
WEB ENTERTAINMENT ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 3.037 63 3.222 72 19
WHALE GRAPHICS Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1.378 37 1.227 232 115
WIZION STRATEGY - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 97 -28 98 22 12


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS