inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Σε ανοδική πορεία παρέμεινε η χαρτοβιομηχανία το 2015Αύξηση παρουσίασε κατά το 2015, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, ο όγκος παραγωγής της ελληνικής χαρτοβιομηχανίας, η οποία το 2014 είχε αυξήσει τις πωλήσεις της.

Ο κλάδος κατέγραψε βελτιωμένες παραγωγικές επιδόσεις το 2015.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του το 2015, ανά μήνα και συνολικά κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: +1,1% τον Ιανουάριο (-3,7% τον ίδιο μήνα του 2014), +3,8% τον Φεβρουάριο (+0,7%), +7,2% τον Μάρτιο (+5,6%), +2,8% τον Απρίλιο (+8,1%), +3,9% τον Μάιο (+9,0%), +1,5% τον Ιούνιο (+9,7%), -5,8% τον Ιούλιο (+8,6%), +10,5% τον Αύγουστο (+16,5%), +3,7% τον Σεπτέμβριο (+7,2%), -7,3% τον Οκτώβριο (+10,6%), -2,6% τον Νοέμβριο (+8,4%), +1,0% τον Δεκέμβριο (+19,7%) και συνολικά +2,0% το δωδεκάμηνο (+8,3%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 1,6%.

Συγχρόνως, ανοδική πορεία φαίνεται ότι ακολούθησαν και τα έσοδά του. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2015, ανά μήνα και κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: -3,5% τον Ιανουάριο (-4,2% τον ίδιο μήνα του 2014), -0,3% τον Φεβρουάριο (-3,2%), +5,5% τον Μάρτιο (-1,4%), -0,5% τον Απρίλιο (-8,4%), +3,9% τον Μάιο (+5,8%), +5,7% τον Ιούνιο (+7,8%), -4,6% τον Ιούλιο (+3,8%), +1,5% τον Αύγουστο (+5,4%), +2,4% τον Σεπτέμβριο (+3,6%), -6,0% τον Οκτώβριο (+1,7%), -1,7% τον Νοέμβριο (+2,1%), -0,7% τον Δεκέμβριο (+12,0%) και συνολικά +1,4% το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 (+2,4% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 7,2%.

Ο κλάδος της παραγωγής χάρτου και προϊόντων χάρτου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 144 εταιρειών του, που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το έτος 2014, εμφάνισε το έτος αυτό, σε σύγκριση με το 2013, βελτιωμένα κατά 26% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 108,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,4% των συνολικών εσόδων του (7,9% το 2013), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 6% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα (21,0% το 2014, από 19,4% το 2013).

Παρουσιάζει βελτιωμένα κατά 4,1 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 11,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7,3 εκατ. ευρώ το 2013) και μετά την πρόβλεψη για φόρους δυσμενέστερα κατά 0,6 εκατ. ευρώ καθαρά αποτελέσματα (ζημιές 2,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,8 εκατ. ευρώ το 2013).

Τα συνολικά έσοδα των 144 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, το 2014 ανήλθαν σε 1,16 δισ. ευρώ.

Οι 144 αυτές εταιρείες παραγωγής χάρτου και προϊόντων χάρτου στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,33 δισ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 243,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14% (+30,4 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 108,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,0 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 26% σε ποσοστό (κέρδη άνω των 86,3 εκατ. ευρώ το 2013).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 71,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44% σε ποσοστό και κατά 22,0 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,6% (κέρδη 49,8 εκατ. ευρώ το 2013).

- Κέρδη προ φόρων 11,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 56% σε ποσοστό και κατά 4,1 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 1,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,7% το 2013.

- Ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 0,6 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 36% σε ποσοστό (ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -0,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού επίσης -0,2% το 2013.

Τα ίδια κεφάλαια των 144 επιχειρήσεων (421,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) μειώθηκαν κατά 1% (-3,9 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (1,33 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 2% (+31 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα περιορίστηκε σε 31,7%, από 32,7% το 2013. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους ήταν κατά 23,5% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Αύξηση κατά 1% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (577,7 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές).

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 96 από τις 144 επιχειρήσεις (66,7% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 48 (33,3% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 96 κερδοφόρων ήταν 30 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές τελικές ζημιές των 48 ζημιογόνων ήταν 32,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 144 επιχειρήσεων:

- 71 επιχειρήσεις (49,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 28,2 εκατ. ευρώ έναντι 25,8 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 2,4 εκατ. ευρώ.

- 15 επιχειρήσεις (10,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές 10,1 εκατ. ευρώ περίπου, έχοντας απώλειες ύψους 10,8 εκατ. ευρώ περίπου.

- 33 επιχειρήσεις (22,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 22,2 εκατ. ευρώ έναντι 26,7 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες έτσι κατά 4,5 εκατ. ευρώ.

- 25 επιχειρήσεις (17,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως του 1,75 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια περί τα 3,3 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 144 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 8,1%, από 6,6% το 2013.

www.inr.gr, 29 Μαρτίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ,  2014
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. - Α. ΝΤΙΝΟΣ D&A LABEL A.E. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 1.888 -5 921 293 1
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - SOFTEX Α.Ε. 76.768 -3 44.370 3.883 -4.982
ΑΙΓΙΣ BIOMHXANIA ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 6.545 3 8.443 219 -978
ΑΛΕΞΙΟΥ Ι. Κ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.623 4 834 3 -13
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.636 7 4.458 752 301
ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.782 -18 6.423 368 -44
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΡΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 8.726 17 16.458 1.001 278
Β.Ε.Κ.Α. Α.Ε. ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.491 -6 2.248 -175 -310
Β.Ε.ΧΑΡΤ. Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 628 9 728 47 19
ΒΑΚΩ ΥΛΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 3.179 0 289 137 182
ΒΕΛΛΕ ΠΡΙΝΤ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1.330 4 707 102 56
ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 14.650 11 19.800 3.163 1.554
ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5.072 4 11.430 363 37
ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 29.068 -14 6.569 -1.232 -9.541
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. 42.318 0 23.187 1.858 -373
ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 639 150 0 -14 -1
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 1.063 -3 1.277 322 212
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 1.731 -25 360 129 54
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.218 0 0 -5 -5
ΓΙΑΤΣΗΣ PACK A.B.E.E. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 3.247 9 5.378 140 37
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΜΟΡΦΗ Ε.Π.Ε. 3.634 5 2.337 680 393
ΔΕΡΜΑΝΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 4.599 20 4.590 165 95
ΕΒΙΤΑ PLUS ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ε.Π.E. 863 6 1.057 -51 -79
ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 4.833 7 3.798 491 103
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ - ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 904 -1 836 174 66
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ Α.Ε. 27.000 30 21.847 7.145 4.857
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.411 1 3.173 91 28
ΕΛΛΗΝΟΧΑΡΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.764 8 4.048 79 14
ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΒΕΧ Ε.Π.Ε. 6.901 -19 5.076 293 10
ΕΤΠΑ - PACKAGING ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 16.194 -3 11.038 1.705 -109
ΕΥΒΟΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.614 11 1.362 196 133
ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 56.551 7 40.837 3.611 125
ΖΑΒΑΛΟΣ Α. ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 7.885 41 8.942 1.468 527
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 2.376 -8 2.088 156 -31
ΙΟΝΙΑ BOX Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1.810 -5 381 96 -13
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ALDIPACK A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 1.771 -1 1.549 113 45
ΙΩΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 1.820 0 334 128 15
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. Ε. ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.723 4 1.236 72 -32
ΚΑΜΠΑΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ 2.818 21 2.224 815 536
ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ Φ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 576 6 356 28 17
ΚΑΡΤΑΜΠΙΑΝΚΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΑΚΟΙ - ΤΣΑΝΤΕΣ 1.518 17 1.779 86 3
ΚΙΤΣΙΟΥ Θ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ 1.580 -3 892 148 10
ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤ. Σ. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ - ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 28.997 4 9.454 821 57
ΚΟΣΜΟΣ ΚΟΠΥ ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 2.038 1 2.660 273 32
ΚΟΤΣΩΝΗΣ Ι. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 6.486 -21 5.045 122 -620
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ BIOTEXNIKH & EMΠOΡIKH A.E. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 571 0 0 0 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - SELKO Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ 943 9 418 3 -18
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.227 0 1.350 109 9
ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 3.403 5 3.359 56 -24
ΜΑΝΕΞ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ - ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.433 5 517 82 56
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΣΤ. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 782 -8 1.410 85 33
ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 43.497 5 38.347 5.184 1.120
ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Ε. ΑΒΕΧΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 1.146 2 991 96 -2
ΜΑΡΚΟΥ Ι. & Μ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3.288 37 4.627 269 52
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.717 -6 2.211 270 49
ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. 76.704 32 112.914 9.087 3.375
ΜΕΪΜΑΡΗ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. 13.338 9 14.691 1.763 943
ΜΕΛ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 85.581 -1 52.241 3.116 -2.443
ΜΕΤΡΟΝ Α.B.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 9.311 -10 3.104 247 -427
ΜΙΝΩΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.637 9 1.324 283 4
ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 339 -41 704 54 -46
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ Γ. - Χ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ 2.851 -1 773 231 -4
ΝΑΚΟΣ Α. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 438 -8 55 -13 -44
ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΕΧΝΟΚΥΤ Α.Ε. 2.440 5 1.576 258 185
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Ι. - Χ. ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 996 -1 455 6 2
ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.339 9 2.039 180 -43
ΞΕΝΟΣ PACKAGING Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 4.815 -5 3.697 343 100
ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.999 -12 4.170 322 -10
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. Α.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ 480 -7 341 29 14
ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.979 -2 945 252 8
ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ ΑΛ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α.Ε. 3.814 -6 2.855 301 4
ΠΑΚΟ Α. Β. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 34.162 2 18.323 1.108 -1.034
ΠΑΚΟ ΒΕΛΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.758 3 3.278 137 -47
ΠΑΠΥΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 25.730 6 25.522 3.360 1.141
ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 15.383 2 12.548 209 -365
ΠΑΥΛΑΤΟΣ PACK A.E. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 418 8 236 28 -4
ΠΕΪΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΡΟΠ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 2.335 -10 1.585 134 19
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.235 3 2.007 245 113
ΠΙΛΟΤΟΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 728 7 267 19 -6
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 30.770 15 50.471 4.511 403
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 27.374 23 37.160 3.092 1.359
ΡΟΜΒΟΣ ΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 748 -8 461 103 43
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α. - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 4.452 28 1.585 450 157
ΣΙΓΜΑ ΠΑΚ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.405 -47 5.102 366 87
ΣΚΑΓΙΑΣ Θ. Κ. ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 19.897 7 10.544 1.086 52
ΣΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 22.680 -1 15.389 1.416 -201
ΣΤΑΡΦΛΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.659 -5 2.359 847 182
ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 2.113 0 1.407 48 35
ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Ε. - Η. ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ 739 39 595 168 118
ΤΖΑΦΕΡΗΣ - ΑΝΟΔΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 559 15 296 14 6
ΤΡΑΪΚΟΣ Α. ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 530 -23 201 -7 -32
ΤΡΙΧΑΚΗΣ Α. ΚΥΒΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.403 -1 439 48 -12
ΤΥΠΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.122 -7 1.483 146 64
ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 1.082 10 739 133 66
ΦΗΜΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Μ.ΕΛ.ΠΑ. Α.Ε. 626 -2 0 106 26
ΦΙΝΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.803 11 294 35 -15
ΦΩΚΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.876 -4 3.643 116 -68
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε. ΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 56.696 -6 31.669 988 -5.724
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. 21.443 -6 15.631 1.815 82
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α.Ε. 21.193 -4 17.316 2.101 36
ΧΑΡΤΟΣΥΚ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΡΤΙ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 464 2 119 21 -6
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.E.B.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 14.178 0 14.669 1.228 266
ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ Α. & Β. ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ FORLABELS Α.Ε. 5.463 -2 6.236 865 269
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.064 3 3.317 267 -61
ADAM PACK Κ. Δ. ΑΔΑΜ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 19.007 0 11.541 2.177 473
BOXPACK Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 871 -14 1.475 155 71
CENTRAL PACK Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.550 23 3.697 995 698
CONITEX SONOCO Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΩΝΟΙ 1.732 0 2.858 27 -18
DIDOR ΕΛΛΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΟΤΥΠΟΙ Α.Ε. 1.015 -4 415 40 -36
DIVANI HELLAS Α.Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.510 24 4.532 191 34
EL - PACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 46.761 -5 33.133 3.752 53
ETEL ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.219 35 1.274 280 151
EUROSYST A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.869 -13 3.462 263 157
EVELEN PACK Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 696 12 532 154 64
EXCELCO Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.200 -1 3.712 246 0
FINEZZA A.E. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.194 17 4.037 839 591
GOLD PRINT ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.314 16 1.603 601 425
INTERPACK Γ. ΣΤΡΟΥΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.313 10 1.979 182 117
INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 27.537 8 48.803 2.448 87
M - PACK A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΧΑΡΤΟΥ 2.448 -9 2.226 194 156
MANOSPACK A.E.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.035 2 4.484 1.101 201
MASTER ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 1.282 -11 278 38 -115
MEDIFORM A.E. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.883 7 3.144 14 -136
MINOX Α.Ε. ΤΣΑΝΤΕΣ - ΣΑΚΟΙ  ΧΑΡΤΟΥ 1.617 4 220 22 -1
MONDI PACKAGING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ A.E. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.155 -6 12.959 816 144
N.G.P. PACK A.B.E.E. ΥΛΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 15.641 0 1.142 621 -39
NEXT A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.228 6 3.348 144 10
PAPER AXON A.E.Β.E. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.817 -4 6.892 683 58
PAPERPACK Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12.072 6 13.976 2.598 1.287
QUALITY PACKAGING MATERIALS Ε.Π.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 519 0 659 147 55
SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 4.859 4 3.601 452 235
SANTE ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΦΟΙ ΜΑΡΣΕΛΟΙ A.E. 2.993 4 4.694 432 228
SCA HYGIENE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 7.569 -45 61 -545 -3.944
SER.PA.M. A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.463 2 2.478 233 39
SIGOURA Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.030 -2 64 33 -3
SONOCO ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ & ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. 11.602 -14 16.153 1.363 686
SP - CARTONPACK HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 49.226 1 67.054 5.773 2.810
SP - CRETAN PACKAGING HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 11.912 4 14.319 1.041 560
THERMOGRAFICA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ 1.734 -3 1.066 133 74
TOTTIS PACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 23.152 0 14.097 946 57
UNIPACK Γ. ΣΙΜΙΤΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 432 -14 654 102 43
UNIPAK ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 15.442 34 22.696 726 130
UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.237 -7 2.865 58 -47
WEIDENHAMMER HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.093 10 5.381 811 -278


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS