inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Ανάκαμψη παραγωγής και εσόδων για τη βιομηχανία ποτών το 2015Αύξηση παρουσίασε κατά το 2015, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, ο όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας ποτών, η οποία το 2014 κατέγραψε μειωμένες ζημιές.

Ο κλάδος κατέγραψε αισθητά αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα το 2015.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του το 2015, ανά μήνα και συνολικά κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: +0,4% τον Ιανουάριο (-9,6% τον ίδιο μήνα του 2014), +13,3% τον Φεβρουάριο (+0,1%), +0,2% τον Μάρτιο (+21,1%), -2,7% τον Απρίλιο (+5,8%), -2,0% τον Μάιο (-13,5%), +0,1% τον Ιούνιο (-11,3%), -3,8% τον Ιούλιο (+4,1%), +13,8% τον Αύγουστο (+6,0%), +21,0% τον Σεπτέμβριο (+0,4%), +1,5% τον Οκτώβριο (+0,7%), +16,4% τον Νοέμβριο (-7,8%), +2,9% τον Δεκέμβριο (-3,4%) και συνολικά +3,0% το δωδεκάμηνο (-0,6% το προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 11,6%.

Συγχρόνως, ελαφρώς ανοδική πορεία φαίνεται ότι ακολούθησαν τα έσοδά του. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2015, ανά μήνα και κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: -16,1% τον Ιανουάριο (-1,5% τον ίδιο μήνα του 2014), -4,9% τον Φεβρουάριο (+2,8%), -0,2% τον Μάρτιο (+0,7%), -2,7% τον Απρίλιο (-9,5%), -1,7% τον Μάιο (-6,2%), -6,1% τον Ιούνιο (+0,1%), -0,3% τον Ιούλιο (-0,7%), +2,4% τον Αύγουστο (-5,5%), +9,9% τον Σεπτέμβριο (+0,2%), +32,5% τον Οκτώβριο (-8,9%), -1,8% τον Νοέμβριο (+1,3%), -0,2% τον Δεκέμβριο (+9,6%) και συνολικά +0,1% το δωδεκάμηνο (-1,6% το προηγούμενο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 20,2%.

Ο κλάδος της παραγωγής ποτών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 172 εταιρειών του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους για το έτος 2014, εμφάνισε το έτος αυτό, σε σύγκριση με το 2013, αυξημένα κατά 29% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 145,5 εκατ. ευρώ (112,5 εκατ. ευρώ το 2013), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 1% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (36,0% το 2014, από 34,6% το 2013).

Παρουσίασε εκ νέου θετικά αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 22,65 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 40,8 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους θετικά αποτελέσματα έναντι ζημιών (κέρδη 5,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 53,9 εκατ. ευρώ το 2013), γεγονός που συνδέεται με την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων μεγάλης εταιρείας του κλάδου, κατά το 2013, με απομείωση στοιχείων του ενεργητικού, λόγω παύσης της λειτουργίας μονάδας της.

Κερδοφόρες ήταν οι 106 από τις 172 επιχειρήσεις (61,6%).

Τα συνολικά έσοδα των 172 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2014 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 1,63 δισ. ευρώ.

Οι 172 αυτές εταιρείες παραγωγής ποτών, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των δύο δισ. ευρώ. Ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 586,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% (+15,0 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 145,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29% (+33,0 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 57,5 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 56,2 εκατ. ευρώ (μόλις 1,3 εκατ. ευρώ το 2013) και ίσα προς το 3,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,1% το 2013.

- Κέρδη προ φόρων 22,65 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 63,4 εκατ. ευρώ (ζημιές 40,8 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,5% το 2013.

- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 59,0 εκατ. ευρώ (ζημιές 53,9 εκατ. ευρώ περίπου το 2013) και είναι ίσα προς το 0,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -3,3% το 2013, παρά την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 34%.

Τα ίδια κεφάλαια των 172 επιχειρήσεων (895,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) μειώθηκαν κατά 2% (-22,4 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (2 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 1% (-12,1 εκατ. ευρώ).

Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε σε 44,7%, από 45,5% το 2013. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους στις 31.12.2014 (1,07 δισ. ευρώ) ήταν κατά 56,1% μεγαλύτερο από το σύνολο των βραχυπρόθεσμων οφειλών τους (688,2 εκατ. ευρώ).

Μείωση κατά 1%, παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (930 εκατ. ευρώ, με μείωση κατά 7,7 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό και με την εμπορία ποτών.

Αναλυτικότερα, με βάση τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, από το σύνολο των 172 επιχειρήσεων:

- 83 επιχειρήσεις (48,2% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 38,2 εκατ. ευρώ έναντι 31,9 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 6,3 εκατ. ευρώ.

- Οκτώ επιχειρήσεις (4,7%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ περίπου, έχοντας απώλειες 1,2 εκατ. ευρώ.

- 58 επιχειρήσεις (33,7%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 44,0 εκατ. ευρώ έναντι 72,9 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 28,9 εκατ. ευρώ.

- 23 επιχειρήσεις (13,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 13,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως των 11,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια της τάξεως των 25,0 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 172 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 7,3%, από 5,6% το 2013.

www.inr.gr, 16 Μαρτίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 16.03.2016.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 961 -4 713 98 54
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΜΑΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΩΝ 3.253 -3 246 69 -137
ΑΓΡΟΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ Ε.Π.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 449 6 612 32 8
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 257.262 -3 296.252 34.843 9.726
ΑΘΩΣ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 3.626 -7 2.903 365 34
ΑΚΟΓΛΑΝ Π. Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 2.142 -2 1.462 584 -71
ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.363 -1 287 86 -64
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 3.155 45 282 6 -21
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 12.772 -3 6.944 1.233 542
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 3.627 -13 1.039 534 224
ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ 971 -6 136 -1 -49
ΑΡΚΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 4.959 -1 1.068 189 -142
ΒΑΠ Π. ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΠΟΤΑ 23.540 -5 12.082 2.898 390
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Θ. & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΟΙΝΟΙ & ΠΟΤΑ 2.221 4 325 3 2
ΒΙΚΤΩΡ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΟΙΝΩΝ Α.Ε. 4.294 16 1.128 544 303
ΒΙΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 6.193 -4 1.734 299 4
ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ & ΟΙΝΩΝ 4.141 140 1.775 -40 -357
ΒΛΑΔΙΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 537 1 58 31 -1
ΒΟΘΥΛΙΑ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 4.415 -7 1.809 360 -9
ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 16.883 -7 10.358 2.383 17
ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε. ΠΟΤΑ - ΟΙΝΟΙ - ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 2.178 -3 1.209 69 9
Γ.Ε.Α. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ Α.Ε. 2.483 13 1.609 242 127
ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.064 1 1.445 259 105
ΓΕΡΑΝΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Α.Ε. 1.306 -3 1.086 91 6
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 2.325 -8 2.455 249 162
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. & ΥΙΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.430 -7 3.883 457 61
ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 712 -1 296 1 -12
ΓΚΡΑΝΙΝΙ A.E.Β.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΠΟΤΑ 749 10 379 38 15
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.135 -10 2.958 166 6
ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 12.401 -3 4.458 748 248
ΔΟΥΜΠΙΑ - ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 3.026 -37 866 -696 -2.115
ΔΡΥΟΠΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1.024 0 139 86 53
ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 3.158 -2 1.281 345 -114
ΕΖΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 31.808 14 13.599 1.106 -268
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. 34.800 1 26.348 789 -291
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1.638 -3 699 80 23
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 18.747 29 17.587 4.093 2.032
ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ - ΝΕΡΟ ΑΡΥΜΑΝΘΟΣ Α.Ε. 670 3 621 31 -5
ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 2.082 -2 909 74 7
ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3.853 7 1.220 322 83
ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 14.858 -5 8.247 1.788 874
ΕΥΑΜΠΕΛΟΣ ΓΗ - ΟΙΝΟΙ ΔΟΜΟΚΟΥ Α.Ε. 3.277 7 382 237 173
ΕΨΑ Α.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚA & ΧΥΜOI 15.433 5 11.559 583 -291
ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 1.276 40 706 123 53
ΖΑΡΟΓΚΙΚΑ Σ.Η.Β.Α. - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ Α.Ε. 271 -27 336 28 1
ΖΕΑ - ΟΙΝΩΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 2.520 16 1.192 61 5
ΖΕΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 820 54 915 227 180
ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ - ΦΗΜΗ Α.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ 5.898 38 5.843 1.923 914
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 21.365 12 16.995 3.427 1.060
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 774 115 510 280 164
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 98.105 -3 66.549 15.778 9.339
ΘΕΟΤΟΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3.064 -1 125 -55 -64
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 756 -14 506 84 11
ΚΑΒΙΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙΟΥ Α.Β.Ε. 22.917 -3 17.123 911 146
ΚΑΪΡ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Γ.Β.Ε. ΡΟΔΟΥ 18.158 -7 5.136 11 -719
ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Ν. Γ. Α.Ε. ΠΟΤΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 10.836 10 4.450 506 -63
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε. 11.699 -3 8.801 3.159 1.287
ΚΑΜΑΡΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1.597 -6 61 -6 -75
ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ Β. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 1.838 12 1.250 305 168
ΚΑΝΑΒΑ - ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΟΙΝΩΝ 1.606 3 983 118 38
ΚΑΡΕΛΑΣ Γ. Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.096 -18 209 -49 -66
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 683 -6 228 43 3
ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Π. - Ι. ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 519 -3 605 58 47
ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 7.213 2 2.046 -299 -671
ΚΕΛΑΡΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 392 -2 27 4 3
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. 1.007 12 786 133 9
ΚΛΙΑΦΑ Θ. ΨΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 3.128 -8 1.747 66 -87
ΚΟΡΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 284 8 198 15 10
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 1.127 12 145 5 -28
ΚΟΥΡΤΙΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 6.131 8 5.575 704 396
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.467 9 6.962 605 152
ΚΡΕΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΚΡΥΣΤΑΛ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 851 -8 629 157 28
ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 6.206 -2 4.376 -218 -568
ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.399 4 1.258 316 157
ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 19.805 12 3.287 1.254 41
ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 493 -17 176 -45 -80
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 12.472 2 4.376 1.384 450
ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 4.348 0 931 -634 -886
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 36.596 -2 6.398 522 -1.724
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Α.Ε. 13.256 34 3.717 771 86
ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 2.671 -1 717 127 -64
ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 8.745 -4 1.872 448 40
ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 17.061 -6 1.860 -478 -1.235
ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΟΙΝΩΝ 24.267 0 4.193 491 -667
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ N. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 8.717 -1 3.534 1.001 205
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Γ. ΦΩΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ 616 -47 2.217 185 135
ΛΑΥΚΙΩΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ Α.Ε.Β.Ε. 2.631 -2 1.648 310 160
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.541 -6 4.351 666 248
ΛΕΒΑ Α.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΕΛΙΕΣ - ΑΛΙΠΑΣΤΑ 2.787 1 640 118 13
ΛΟΥΞ - ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ 29.584 -6 28.619 4.329 2.273
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 3.727 19 805 111 -5
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 56.333 -2 20.583 2.424 -1.836
ΜΑΜΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 679 -6 719 3 0
ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΟΙ & ΠΟΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.599 4 1.927 598 285
ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1.849 -6 273 -52 -79
ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ Β. Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 3.600 -3 281 71 0
ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Σ. Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 9.579 5 7.561 1.230 -50
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. 992 1 1.307 79 41
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 11.049 -12 2.057 302 560
ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ Π. - ΦΙΛΟΙΝΟΣ Ε.Π.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 2.043 5 930 331 168
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 46.575 4 12.468 -153 -1.709
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 55.404 -27 80.838 10.986 4.008
ΜΥΡΤΩΑ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3.119 -1 37 -30 -74
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ε. Θ. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 2.041 3 1.249 356 158
ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ A.E. 12.547 8 5.657 624 -502
ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 13.828 22 8.604 2.325 1.224
ΝΕΡΑ ΣΑΡΙΖΑ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1.663 6 431 46 0
ΝΥΜΦΗ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 3.180 -5 895 236 -34
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 2.295 12 950 73 50
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε. 2.145 0 94 -2 -78
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΔΕΡΕΣΚΟΥ Α.Ε. 441 2 119 -10 -10
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΙΠΙΔΗ Α.Ε. 8.248 3 886 305 1
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Ε.Π.Ε. 1.720 11 450 189 81
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΠΑΣΣΗ Α.Ε. 1.938 0 439 27 -15
ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 7.098 0 2.844 304 -74
ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.529 -3 817 59 -45
ΟΙΝΟΧΟΗ - ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. 5.498 0 0 27 -245
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 59.804 -3 52.625 5.658 -773
ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΛΛΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.834 -7 246 -96 -113
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. Α.Ε. ΜΠΙΡΕΣ - ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 16.763 -5 5.724 2.184 -146
ΠΑΤΣΑΚΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ 397 2 322 17 4
ΠΑΥΛΙΔΗ Χ. ΑΦΟΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 3.260 7 1.251 43 17
ΠΗΓΕΣ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ - ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΝΕΡΑ 118 31 79 14 9
ΠΗΓΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 2.083 4 1.362 134 23
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε. 233 8 82 4 -11
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 11.117 -1 19.083 1.560 609
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. Ε.Π.Ε. 3.120 13 2.299 539 336
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΟΪΔΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.016 -5 933 -12 -73
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΙΛΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.837 -7 2.663 1.082 713
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. 9.382 9 11.141 977 246
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ VERINO Α.Β.Ε.Ε. 709 -3 283 29 -5
ΡΑΜΝΟΥΣΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Α.Β.Ε.Ε. 297 1 6 -1 -1
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 612 -3 189 -3 -20
ΡΙΘΥΜΝΑ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΥΜΩΝ 841 19 554 127 84
ΡΟΥΣΑΛΗ ΑΦΟΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.824 19 4.004 1.043 537
ΣΑΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 1.580 -13 480 195 36
ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Α.Ε. 3.242 -1 181 10 -79
ΣΑΜΠΑΝΗ Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.704 1 148 -82 -355
ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 7.724 0 3.333 426 18
ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΙΝΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 5.934 7 3.291 1.050 534
ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 15.025 -5 12.375 38 -667
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ B. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 27.878 1 7.072 333 -882
ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ B. Α.Ε. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ 2.094 3 705 94 7
ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. 2.259 -7 632 -133 -324
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΟΗ - ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε. 3.902 -19 3.691 336 25
ΣΩΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.315 16 4.676 742 421
ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.492 2 389 107 58
ΤΙΤΑΚΗΣ Ν. Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 3.689 8 2.157 424 55
ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Α. Ε.Π.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ 3.763 40 3.197 699 416
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ Ι. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.735 5 1.285 124 62
ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ - ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 11.970 -4 6.774 1.474 409
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Ε. Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 83.362 -2 31.258 4.304 -1.663
ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 6.291 -3 2.395 746 232
ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 8.299 -4 5.151 1.054 312
ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.918 -5 540 7 -6
ΦΑΡΑΓΓΙ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 5.111 3 0 0 0
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ Ι. Π. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΟΥ A.E.B.E. 2.282 -8 3.272 301 218
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε. 1.818 4 769 172 89
ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗΣ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 1.372 2 151 85 15
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Π.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 1.390 -9 175 -48 -223
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ 39.720 1 41.203 4.269 2.223
ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. 1.512 23 1.049 36 5
ΧΥΜΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑ Α.Ε. 5.108 0 3.394 1.129 480
ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε. 14.024 2 3.114 -1.030 -2.127
ALBERTA A.E.Β.Ε. ΧΥΜΟΙ 8.683 -7 3.536 -303 -1.280
ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΠΟΤΑ 3.195 0 2.372 187 -32
COCA - COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 264.400 6 423.000 5.800 -10.000
NATUR - ΓΑΛΑΘΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΠΟΤΑ 4.204 4 5.501 781 446
NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛΑΣ - ΥΔΑΤΑ Α.Ε. 3.077 -3 2.081 -597 -1.038
OPTIMAL SUPPLY CHAIN Α.Ε. ΠΟΤΑ METAΞA 13.772 1 20.504 1.196 803
PEPSICO - ΗΒΗ Α.Β.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ 61.679 -12 58.397 -7.763 -9.388
PERNOD RICARD HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 38.911 2 46.086 2.054 1.032
SANTE HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Α.Ε. 735 1 95 25 9
SEVINO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΙΑΤΟΥ Ε.Π.Ε. 2.399 9 1.443 110 39
www.inr.gr, 16 Μαρτίου 2016


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS