inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Εξασθένηση της παραγωγής προφίλ αλουμινίου το 2015Περαιτέρω εξασθένηση εκτιμάται ότι παρουσίασε κατά το 2015 ο όγκος παραγωγής προφίλ αλουμινίου, λόγω της καχεκτικής εσωτερικής ζήτησης και της αναιμικής ζήτησης σε αγορές γειτονικών χωρών και άλλων χωρών της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης, όπως και το 2014.

Η χαμηλή ζήτηση προφίλ αλουμινίου για κατοικίες συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη πτώση της ζήτησης βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Οι συνολικές πωλήσεις δεκαέξι επιχειρήσεων του τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2014 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 339,3 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 9,7 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 3% σε ποσοστό.

Οι δεκαέξι αυτές βιομηχανικές εταιρείες έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο τη διέλαση αλουμινίου και την παραγωγή προφίλ για ολοκληρωμένα συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου. Ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως με την παραγωγή και άλλων προϊόντων αλουμινίου ή και άλλων μεταλλικών προϊόντων. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου το σύνολο των εσόδων τους.

Επίσης, μία από τις δεκαέξι εταιρείες το 2014 βρισκόταν σε παραγωγική αδράνεια.

Βάσει των αποτελεσμάτων των δεκαέξι αυτών εταιρειών, ο τομέας εμφάνισε το 2014, σε σύγκριση με το 2013, δυσμενέστερα κατά 14% (-1,0 εκατ. ευρώ) κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι κέρδη 6,4 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 7,4 εκατ. ευρώ, σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 3% και οριακής συμπίεσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (12,9% από 13,0%). Επίσης, εμφάνισε μειωμένες ζημιές προ φόρων (26,4 εκατ. ευρώ) και μειωμένες τελικές ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους (25,8 εκατ. ευρώ).

Οι δεκαέξι αυτές εταιρείες στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 637 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

 • Μεικτά κέρδη 43,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% (-1,4 εκατ. ευρώ).

 • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,4 εκατ. ευρώ, που συνιστούν μείωση κατά 1,0 εκατ. ευρώ ή 14% (κέρδη περίπου 7,4 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,1% το 2013.

 • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 26,4 εκατ. ευρώ, που είναι μειωμένες κατά 10% ή 1,3 εκατ. ευρώ (30,0 εκατ. ευρώ το 2013) και ίσες προς το -3,6% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,9% το 2013.

 • Ζημιές προ φόρων 26,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 12% ή 3,6 εκατ. ευρώ (30,0 εκατ. ευρώ το 2013) και ίσες προς το -7,8% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού -8,6% το 2013.

 • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 25,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 23% ή 7,8 εκατ. ευρώ (33,5 εκατ. ευρώ το 2013) και ίσες προς το -7,6% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού -9,6% το 2013.
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των δεκαέξι επιχειρήσεων (219,9 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 10% (-25,4 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (636,5 εκατ. ευρώ) κατά 2% (-14,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκε σε 34,6% το 2014, από 37,7% το 2013. Επίσης, το πάγιο ενεργητικό τους (311,5 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές) μειώθηκε κατά 2% (-4,8 εκατ. ευρώ).

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των δεκαέξι επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα (1,0%, έναντι 1,1% το 2013).

Στις 16 εταιρείες δεν περιλαμβάνεται, φυσικά, η επιχείρηση του τομέα που απορροφήθηκε στη διάρκεια του 2014 από τη μητρική της βιομηχανία έλασης αλουμινίου.

Ενοποιημένα αποτελέσματα

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με ελληνικές θυγατρικές ή επιχειρήσεις του εξωτερικού στις οποίες συμμετέχουν με πλειοψηφικά είτε με μειοψηφικά ποσοστά, οι βιομηχανίες προφίλ αλουμινίου που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις το 2014 κατέγραψαν:

 • Η ΑΛΚΟ πωλήσεις ύψους 3,4 εκατ. ευρώ (16,2 εκατ. ευρώ το 2013, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία), EBITDA -0,9 εκατ. ευρώ (-11,3 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -4,5 εκατ. ευρώ (-15,4 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 32,4 εκατ. ευρώ.

 • Η ΑΛΟΥΜΥΛ πωλήσεις ύψους 177,2 εκατ. ευρώ (176,3 εκατ. ευρώ το 2013), EBITDA 8,4 εκατ. ευρώ (5,9 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -10,7 εκατ. ευρώ (-16,1 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 305,4 εκατ. ευρώ.

 • Η EΞΑΛΚΟ πωλήσεις ύψους 65,0 εκατ. ευρώ (63,2 εκατ. ευρώ το 2013), EBITDA 1,8 εκατ. ευρώ (0,9 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -4,1 εκατ. ευρώ (-6,7 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 92,6 εκατ. ευρώ.

 • Η ALUMINCO πωλήσεις ύψους 26,2 εκατ. ευρώ (26,1 εκατ. ευρώ το 2013), EBITDA 2,0 εκατ. ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της 0,2 εκατ. ευρώ (0,1 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 60,4 εκατ. ευρώ.

 • Η EUROPA πωλήσεις ύψους 36,6 εκατ. ευρώ (39,5 εκατ. ευρώ το 2013), EBITDA 0,5 εκατ. ευρώ (-0,9 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -2,45 εκατ. ευρώ (-4,3 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 86,3 εκατ. ευρώ.

 • Η PROFILCO πωλήσεις ύψους 9,7 εκατ. ευρώ (9,3 εκατ. ευρώ το 2013), EBITDA 2,9 εκατ. ευρώ (2,8 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της 0,9 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 28,0 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί, τέλος, ότι ορισμένες εταιρείες έχουν αναθεωρήσει στοιχεία του ισολογισμού τους για το έτος 2013.

  www.inr.gr, 16 Φεβρουαρίου 2016
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,  2014
  * Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 16.02.2016
  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
  (χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
  ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 30.469 -12 3.269 -5.229 -7.864
  ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 238.593 -5 104.839 -821 -10.429
  ΑΛΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.529 5 1.248 105 49
  ΑΛΦΑ PRESS A.B.E.E. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.523 154 1.901 186 156
  ΑΛΦΙΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 11.373 -13 77 -340 -2.348
  ΒΙΜΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5.842 -5 117 -86 -302
  ΕΛΒΙΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 53.427 11 36.682 4.454 1.425
  ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 97.655 -3 63.509 1.500 -3.993
  ΚΑΤΑΛ Α.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.350 3 1.777 43 58
  ΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.907 -9 1.841 152 6
  ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 9.624 -10 4.406 -266 -797
  ΣΑΝΛΕΒ - ΚΑΛΛΙΜΠΡΕ ΕΛΛΑΣ A.E. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.548 -6 2.928 106 0
  ALUMINCO Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΑ 57.791 8 26.180 2.014 366
  COSMOS PROFIL A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 37.280 7 59.943 2.796 -675
  EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε. 59.221 -7 22.148 1.053 -158
  PROFILCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 23.396 -1 8.395 754 -1.274
  www.inr.gr, 16 Φεβρουαρίου 2016


 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS