inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Κάμψη της παραγωγής χάρτινης συσκευασίας το 2015Κάμψη ή, στην καλύτερη περίπτωση, στασιμότητα φαίνεται ότι παρουσίασε κατά το 2015 η εγχώρια παραγωγή ειδών συσκευασίας από χαρτί.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 ο όγκος της παραγωγής χαρτοκιβωτίων, κουτιών και συναφών προϊόντων από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι σημείωσε μείωση κατά 1,7%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2014, σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2010 κατά 9,3%.

Τα συνολικά έσοδα 106 βιομηχανιών και βιοτεχνιών του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2014 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 670,1 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 22,1 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 3% σε ποσοστό.

Οι εταιρείες αυτές έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την κιβωτίων, κουτιών, τελάρων, κασών, σάκων, τσαντών, σακουλών, χαρτιού περιτυλίγματος και συσκευασίας και άλλων χάρτινων και συναφών ειδών συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών και των εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως με την παραγωγή άλλων προϊόντων χάρτου και πλαστικών ή είναι εκτυπωτικές και δεν ανήκουν στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας, αλλά οφείλουν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε προϊόντα χάρτινης συσκευασίας. Συνεπώς, δεν οφείλεται το σύνολο των εσόδων τους στην παραγωγή των χάρτινων ειδών συσκευασίας.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των 106 εταιρειών, ο τομέας εμφάνισε το 2014, σε σύγκριση με το 2013, βελτιωμένα κατά 18% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 71,1 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 10,6% των συνολικών εσόδων του (9,3% το 2013), σε συνθήκες αύξησης των πωλήσεών του κατά 3% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα (18,5% το 2014, από 16,7% το 2013).

Επίσης, εμφάνισε βελτιωμένα κατά 10,2 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 13 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,8 εκατ. ευρώ) και κατά 9,5 εκατ. ευρώ τελικά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους (κέρδη 6,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,4 εκατ. ευρώ).

Οι 106 επιχειρήσεις στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 825 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 124,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15% (+15,9 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 71,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% σε ποσοστό και κατά 10,8 εκατ. ευρώ σε αξία.

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 41,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35% σε ποσοστό και κατά 10,9 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσα προς το 6,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,8% το 2013 (κέρδη 31 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων 13 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 10,2 εκατ. ευρώ (κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,4% το 2013.

  • Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 6,1 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 9,5 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 3,4 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 0,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,5% το 2013.
Τα ίδια κεφάλαια των 106 επιχειρήσεων (293,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) μειώθηκαν κατά 1% (-4 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (825,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 2% (+14,3 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε σε 35,6%, από 36,7% το 2013.

Αύξηση κατά 2% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (390,2 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές).

Στις εταιρείες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες βιομηχανίες οι οποίες επίσης παράγουν χαρτικά συσκευασίας, αλλά έχουν διαφορετικό βασικό αντικείμενο και οφείλουν μικρό ποσοστό του κύκλου εργασιών τους στα προϊόντα χάρτινης συσκευασίας..

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 106 βιομηχανιών χάρτινης συσκευασίας και συναφών υλικών στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 8,6%, από 7,4% το 2013.

www.inr.gr, 18 Ιανουαρίου 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 18.01.2016
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. - Α. ΝΤΙΝΟΣ D&A LABEL A.E. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 1.888 -5 921 293 1
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.052 -5 1.096 211 141
ΑΙΓΙΣ BIOMHXANIA ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 6.545 3 8.443 219 -978
ΑΛΕΞΙΟΥ Ι. Κ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.623 4 834 3 -13
ΑΝΔΡΕΟΥ Α. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.567 -17 2.008 -45 -20
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.636 7 4.458 752 301
Β.Ε.Κ.Α. Α.Ε. ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.491 -6 2.248 -175 -310
ΒΑΚΩ ΥΛΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 3.179 0 289 137 182
ΒΕΛΛΕ ΠΡΙΝΤ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1.330 4 707 102 56
ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 14.650 11 19.800 3.163 1.554
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. 42.318 0 23.187 1.858 -373
ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 639 150 0 -14 -1
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 1.063 -3 1.277 297 212
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 4.838 18 5.091 309 10
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 1.731 -25 360 129 54
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.218 0 0 -5 -5
ΓΙΑΤΣΗΣ PACK A.B.E.E. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 3.247 9 5.378 140 37
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΜΟΡΦΗ Ε.Π.Ε. 3.634 5 2.337 680 393
ΓΡΑΨΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.353 22 1.123 515 281
ΔΕΡΜΑΝΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 4.599 20 4.590 165 95
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ - ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 904 -1 836 174 66
ΕΤΠΑ - PACKAGING ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 16.194 -3 11.038 1.705 -109
ΕΥΒΟΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.614 11 1.362 196 133
ΖΑΒΑΛΟΣ Α. ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 7.885 41 8.942 1.468 527
ΖΩΡΤΙΚΗΣ - ΙΔΕΑ GROUP Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 458 3 485 55 -4
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 2.376 -8 2.088 156 -31
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ALDIPACK A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 1.771 -1 1.549 113 45
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. Ε. ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.723 4 1.236 72 -32
ΚΑΜΠΑΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ 2.818 21 2.224 815 536
ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ Φ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 576 6 356 28 17
ΚΑΡΤΑΜΠΙΑΝΚΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΑΚΟΙ - ΤΣΑΝΤΕΣ 1.518 17 1.779 86 3
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ 3.560 -8 2.952 558 5
ΚΙΤΣΙΟΥ Θ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ 1.580 -3 892 148 10
ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤ. Σ. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ - ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 28.997 4 9.454 821 57
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - SELKO Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ 943 9 418 3 -18
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.227 0 1.350 109 9
ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Ε. ΑΒΕΧΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 1.146 2 991 96 -2
ΜΑΡΚΟΥ Ι. & Μ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3.288 37 4.627 269 52
ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 6.408 -8 1.891 597 44
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.717 -6 2.211 270 49
ΜΕΤΡΟΝ Α.B.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 9.311 -10 3.104 247 -427
ΜΙΝΩΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.637 9 1.324 283 4
ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 339 -41 704 54 -46
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ Γ. - Χ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ 2.851 -1 773 231 -4
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.482 -19 882 134 22
ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΕΧΝΟΚΥΤ Α.Ε. 2.440 5 1.576 258 185
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Ι. - Χ. ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 996 -1 455 6 2
ΞΕΝΟΣ PACKAGING Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 4.815 -5 3.697 343 100
ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.999 -12 4.170 322 -10
ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.979 -2 945 252 8
ΟΡΦΑΝΟΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.309 3 2.216 405 123
ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ ΑΛ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α.Ε. 3.814 -6 2.855 301 4
ΠΑΚΟ Α. Β. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 34.162 2 18.323 1.108 -1.034
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 13.088 5 13.775 901 90
ΠΑΥΛΑΤΟΣ PACK A.E. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 418 8 236 28 -4
ΠΕΪΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΡΟΠ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 2.335 -10 1.585 134 19
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.235 3 2.007 245 113
ΡΟΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.118 4 5.756 275 -77
ΡΟΜΒΟΣ ΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 748 -8 461 103 43
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α. - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 4.452 28 1.585 450 157
ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΦΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 779 -14 522 146 -20
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.108 9 3.375 188 32
ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 6.264 -7 4.585 806 186
ΣΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 22.680 -1 15.389 1.416 -201
ΣΤΑΡΦΛΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.659 -5 2.359 847 182
ΣΥΚΑΡΗΣ Γ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 3.525 -1 40 -51 -48
ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 2.113 0 1.407 48 35
ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Ε. - Η. ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ 739 39 595 168 118
ΤΡΙΧΑΚΗΣ Α. ΚΥΒΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.403 -1 439 48 -12
ΤΣΙΜΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 29.985 -5 27.367 1.971 -924
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. 556 -17 536 50 -22
ΤΥΠΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.122 -7 1.483 146 64
ΦΙΝΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.803 11 294 35 -15
ΦΩΚΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.876 -4 3.643 116 -68
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε. ΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 56.696 -6 31.669 988 -5.724
ΧΑΡΤΟΣΥΚ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΡΤΙ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 464 2 119 21 -6
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.E.B.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 14.178 0 14.669 1.228 266
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 61.983 4 56.506 9.840 646
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.064 3 3.317 267 -61
ADAM PACK Κ. Δ. ΑΔΑΜ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 19.007 0 11.541 2.177 473
ALFA - BETA ROTO Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 50.970 19 46.038 4.545 1.544
BOXPACK Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 871 -14 1.475 155 71
CENTRAL PACK Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.550 23 3.697 995 698
CONITEX SONOCO Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΩΝΟΙ 1.732 0 2.858 27 -18
DIVANI HELLAS Α.Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.510 24 4.532 191 34
EL - PACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 46.761 -5 33.133 3.752 53
ETEL ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.219 35 1.274 280 151
EVELEN PACK Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 696 12 532 154 64
GOLD PRINT ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.314 16 1.603 601 425
INTERPACK Γ. ΣΤΡΟΥΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.313 10 1.979 182 117
LOGO GRAMMA ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 2.160 27 1.747 159 -33
M - PACK A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΧΑΡΤΟΥ 2.448 -9 2.226 194 156
MANOSPACK A.E.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.035 2 4.484 1.101 201
MESPITSER A.B.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.543 1 1.852 211 -1
MINOX Α.Ε. ΤΣΑΝΤΕΣ - ΣΑΚΟΙ ΧΑΡΤΟΥ 1.617 4 220 22 -1
MONDI PACKAGING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ A.E. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.155 -6 12.959 816 144
N.G.P. PACK A.B.E.E. ΥΛΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 15.641 0 1.142 621 -39
PAPER AXON A.E.Β.E. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.817 -4 6.892 683 58
PAPERPACK Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12.072 6 13.976 2.598 1.287
QUALITY PACKAGING MATERIALS Ε.Π.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 519 0 659 147 55
SONOCO ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ & ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. 11.602 -14 16.153 1.363 686
SP - CARTONPACK HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 49.226 1 67.054 5.773 2.810
SP - CRETAN PACKAGING HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 11.912 4 14.319 1.041 560
TOTTIS PACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 23.152 0 14.097 946 57
UNIPAK ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 15.442 34 22.696 726 130
WEIDENHAMMER HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.093 10 5.381 811 -278
www.inr.gr, 18 Ιανουαρίου 2016


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS