inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης στην πτηνοτροφική βιομηχανία το πρώτο τετράμηνο του 2015Σημαντική άνοδο παρουσίασαν το πρώτο τετράμηνο του 2015 τα παραγωγικά μεγέθη της πτηνοτροφικής βιομηχανίας, η οποία το 2014, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων, αλλά μειωμένα λειτουργικά κέρδη και αυξημένες ζημιές προ φόρων και μετά φόρων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2015, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2014, η συνολική παραγωγή τεμαχίων κοτόπουλου, νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη, μη τεμαχισμένων, νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη κοτόπουλων και ολόκληρων κοτόπουλων κατεψυγμένων αυξήθηκε κατά 11,7%.

Οι αθροιστικές πωλήσεις 46 μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2014 έχουν γίνει γνωστά (εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων), ανήλθαν το έτος αυτό σε 586,5 εκατ. ευρώ, έναντι528,8 εκατ. ευρώ το 2013. Αυξήθηκαν, συνεπώς, περίπου κατά 11% σε ποσοστό και κατά 57,7 εκατ. ευρώ σε αξία. Ωστόσο, σημαντικό μέρος της αύξησης οφείλεται στη διάθεση ζωοτροφών στους παραγωγούς.

Τα μεικτά κέρδη των 46 εταιρειών ανήλθαν σε 76,8 εκατ. ευρώ, από 78,2 εκατ. ευρώ το 2013 (-2%), καθώς το μεικτό περιθώριο συρρικνώθηκε (13,1% από 14,8%), λόγω του εντεινόμενου εμπορικού ανταγωνισμού, που περιορίζει τη μετακύλιση στην κατανάλωση ολόκληρου του αυξημένου κόστους παραγωγής και χρηματοδοτικής λειτουργίας.

Τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 28,2 εκατ. ευρώ, από 35,6 εκατ. ευρώ το 2013. Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 21% σε ποσοστό και κατά 7,4 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες και λοιπές έκτακτες επιβαρύνσεις και δαπάνες αναδιοργάνωσης, μετέτρεψαν σε αρνητικό το συνολικό αθροιστικό αποτέλεσμα προ φόρων των 46 επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών, άλλων πτηνοτροφικών προϊόντων και κρέατος πουλερικών.

Συγκεκριμένα, το ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων των επιχειρήσεων αυτών ήταν ζημιές 9,6 εκατ. ευρώ (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων) έναντι ζημιών 2,25 εκατ. ευρώ το 2013. Επιδεινώθηκε, δηλαδή, κατά 7,3 εκατ. ευρώ σε αξία (-324%).Μετά την πρόβλεψη για τους φόρους της χρήσης, συμπεριλαμβανομένων διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα ήταν ζημιές περίπου 11 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 4,8 εκατ. ευρώ το 2013. Το τελικό αποτέλεσμά τους επιδεινώθηκε, συνεπώς, κατά 127% (-6 εκατ. ευρώ περίπου).

Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών στις 31.12.2014 ήταν της τάξεως των 620 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4%.

Τα ίδια κεφάλαιά τους (185,1 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 1%. Συγχρόνως, η αναλογία των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων περιορίστηκε σε 29,9% το 2014, από 31,3% ένα έτος νωρίτερα, καθώς η αύξηση των πωλήσεων οδήγησε σε αύξηση των υποχρεώσεων. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας υποχώρησε μάλιστα σε ορισμένες εταιρείες σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα που θέτουν σε αμφιβολία τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς δραστικές χρηματοοικονομικές παρεμβάσεις.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες δεν διαθέτουν πτηνοτροφεία, αλλά ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία κρέατος πουλερικών, ενώ άλλες ασχολούνται με την τυποποίηση αβγών και μερικές άλλες οφείλουν σεβαστό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε συμπληρωματικές δραστηριότητες, όπως η εμπορία ζωοτροφών.

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, κερδοφόρες ήταν, σε αρκετές περιπτώσεις οριακά, οι 30 από τις 46 επιχειρήσεις (65,2% του συνόλου).

Αναλυτικότερα:

  • Είκοσι τέσσερις επιχειρήσεις (52,2% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι 3,9 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένα κατά 1,7 εκατ. ευρώ.

  • Επτά επιχειρήσεις (15,2%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές 4,4 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 6,2 εκατ. ευρώ.

  • Εννέα επιχειρήσεις (19,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 10,1 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 0,6 εκατ. ευρώ.

  • Έξι επιχειρήσεις (13,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως του0,7 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια περί το1,2 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 46 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στη διάρκεια της χρήσης 2014περιορίστηκε σε 4,5%, από 6% το 2013.

www.inr.gr, 24 Ιουλίου 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.7.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΒΓΟΥ 713 -2 386 34 0
ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 16.540 0 21.351 1.104 64
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 800 -6 1 1 -53
ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Α.Ε. 2.981 1 1.662 334 84
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ 43.743 29 67.937 3.137 267
ΑΣΤΗΡ ΑΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.729 9 2.041 166 109
ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ 7.508 0 8.630 361 -47
ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - Ν. ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ Α.Π.Β.Ε. 2.645 -6 1.883 376 3
ΑΥΓΟΦΑΡΜ - ΚΟΥΡΙΤΕΝΛΗΣ Α.Ε. 1.579 -5 502 74 3
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ι. - GREEN EGGS Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ 335 -19 1.669 -8 -10
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Π.Ε.Ε. 12.211 -4 11.030 603 215
ΖΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 1.573 -3 2.526 108 1
ΖΟΡΙΣΤΑ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.512 -14 745 255 150
ΚΑΖΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 1.625 16 873 150 32
ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Κ. Α.Ε. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 1.954 -18 4.760 445 259
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 2.290 -12 7.108 102 70
ΚΑΡΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 736 0 1.144 38 -66
ΚΟΤΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 3.689 17 10.283 251 107
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Ε. 870 1 371 -21 -41
ΛΑΔΑΚΗΣ Α. Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4.637 7 2.975 205 3
ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΠΤΗΝΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. 1.903 2 16 85 24
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 117.370 1 213.785 6.302 -2.270
ΟΡΝΙΘΑ Α.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 2.397 -3 4.891 223 37
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 18.065 4 6.414 891 31
ΠΟΛΙΤΗΣ Γ. Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 348 -1 145 29 2
ΠΤΗΝΕΚ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 1.149 2 779 69 9
ΠΤΗΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 1.476 -14 730 306 42
ΠΤΗΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ 6.733 14 8.864 -323 -497
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. 1.263 -1 131 -2 -40
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. 1.780 0 1.015 191 23
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 19.676 17 18.558 614 -350
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. 7.991 -1 13.568 792 81
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 4.852 12 3.624 634 311
ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ Π. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 3.225 -39 5.212 -698 -1.443
ΣΚΟΥΡΤΗΣ Π. A.B.E.E. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 55.881 -1 13.442 2.740 69
ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΒΓΩΝ 23.406 -1 9.945 89 -1.059
ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.235 45 4.584 72 -1
ΦΑΡΜΑ ΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 5.780 27 2.597 786 373
ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 2.443 -12 3.180 127 -31
ΧΑΤΖΕΛΗΣ Μ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 3.687 -6 2.559 585 170
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 43.608 21 29.187 504 -1.836
BIOGRECO A.B.E.E. ΚΡΕΑΣ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2.642 -16 3.294 342 68
EUROFARMA A.E. ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ 3.919 9 3.467 412 196
HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΥΜΗΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ 172.501 1 82.028 5.354 -5.936
OVO FRESCO A.B.E.E. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΒΓΩΝ 3.394 -5 4.385 412 115
T. & T. A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.639 55 2.191 -95 -211
www.inr.gr,  24 Ιουλίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS